Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  KATEDRA ZA PRIRODNE ZNANOSTI Ime prezime:

MAG. EDUC. MARTINA BADURINA
 E-mail:

badurina@pfri.hr
 Telefon:

130
Prostorija:

436
Termin konzultacija:


Životopis (Hrvatski):

Životopis (Engleski):

Sveučilišni portfelj:
https://portal.uniri.hr/Portfelj/2310


CROSBI baza link:
https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/343582
Google Scholar link:
https://scholar.google.hr/citations?user=tQueAj4AAAAJ&hl=en


Kolegij 1:
Matematika 1 - EITP REZULTATI ISPITA 05.09.2018.
Obavijesti:

Materijali:
20180316_130824_badurina_2017rezultatieitpma1.pdf

Kolegij 2:
Matematika 2 - EITP REZULTATI ISPITA 05.09.2018.
Obavijesti:

Materijali:
20180316_130658_badurina_tablica3.pdf

Kolegij 3:
Matematika 2 - NTPP REZULTATI ISPITA 05.09.2018.
Obavijesti:

Materijali:
20180316_130713_badurina_tablica2.pdf
20180316_130725_badurina_tablica3.pdf

Kolegij 4:
Matematika 2 - BS REZULTATI ISPITA 05.09.2018.
Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 5:

Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 6:

Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 7:

Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 8:

Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 9:

Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 10:

Obavijesti:

Materijali: