Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  ONLINE PRIJAVE ZA OBRANE ZAVRŠNIH I DIPLOMSKIH RADOVA

Od 01. lipnja 2020. godine prijave za obranu završnog i diplomskog rada obavljaju se isključivo putem ONLINE OBRASCA, kojem studenti mogu pristupiti preko naslovnice mrežne stranice Fakulteta.

UVJET ZA PRIJAVU ZAVRŠNOG ILI DIPLOMSKOG RADA JESU POLOŽENI SVI OBVEZNI I IZBORNI PREDMETI KOJE JE STUDENT UPISAO. UKOLIKO STUDENT NIJE POLOŽIO SVE PROPISANE ISPITE PRIJAVA SE PONIŠTAVA.

NA POVEZNICAMA U NASTAVKU NALAZI SE DETALJNIJA OBAVIJEST TE OBRAZAC IZJAVE O SAMOSTALNOJ IZRADI RADA.


OBAVIJEST O PRIJAVAMA ZAVRŠNIH I DIPLOMSKIH RADOVA

IZJAVA O SAMOSTALNOJ IZRADI RADA