Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  POSEBNI PROGRAM

Raspored sati:

BRODOSTROJARSTVO - 11. ciklus (2020./2021.)

Raspored sati - prvi blok 


NAUTIKA - 10. ciklus (2019./2020.)

Raspored sati - drugi blok


Pravni akti


Uvjeti upisa 

Sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o zvanjima i svjedodžbama (NN 142/10), 

 • Svjedodžbu o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu od 3000 BT ili većem (STCW II/2) može steći i pomorac koji:

– je završio srednjoškolsko obrazovanje nautičkog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u trajanju od najmanje 4 godine u kojem su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz dijela A-II/1 STCW Pravilnika ili prilagođenom programu iz dijela A-II/2 STCW Pravilnika

– je završio posebni program obrazovanja iz Priloga I-1 ovog Pravilnika, koji se provodi na visokom pomorskom učilištu

– je završio posebnu izobrazbu o osposobljenosti za motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja na upravljačkoj razini, sukladno programu iz Priloga D, dio D6C koji je sastavni dio ovog Pravilnika

– je završio posebnu izobrazbu o osposobljenosti za pružanje medicinske skrbi na brodu, sukladno programu iz Priloga D, dio D20 koji je sastavni dio ovog Pravilnika;

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C ovog Pravilnika

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(3) Prije pristupanja posebnom programu obrazovanja iz stavka 2. alineje druge ovog članka, pristupnik mora imati najmanje 36 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika plovidbene straže na brodovima od najmanje 500 BT ili većima.

 

 • Svjedodžbu o osposobljenosti za zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg (STCW II/2), može steći i pomorac koji:

– je završio srednjoškolsko obrazovanje nautičkog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u trajanju od najmanje 4 godine u kojem su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz dijela A-II/1 STCW Pravilnika ili prilagođenom programu iz dijela A-II/2 STCW Pravilnika

– je završio posebni program obrazovanja iz Prilog I-1 ovog Pravilnika, koji se provodi na visokom pomorskom učilištu

– je završio posebnu izobrazbu o osposobljenosti za motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja na upravljačkoj razini, sukladno programu iz Priloga D, dio D6C koji je sastanku dio ovog Pravilnika

– je završio posebnu izobrazbu o osposobljenosti za pružanje medicinske skrbi na brodu, sukladno programu iz Priloga D, dio D20 koji je sastavni dio ovog Pravilnika;

– ima položen ispit iz članka 20. ovog Pravilnika

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(3) Prije pristupanja posebnom programu obrazovanja iz stavka 2. alineje druge ovog članka, pristupnik mora imati najmanje 36 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većima, od čega najmanje 12 mjeseci nakon stjecanja svjedodžbe iz članka 20. ovog Pravilnika ili najmanje 24 mjeseca plovidbene službe u svojstvu prvog časnika palube na brodu od 3000 BT ili većem.

 

 • Svjedodžbu o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim (STCW III/2), može steći i pomorac koji:

– je završio srednjoškolsko obrazovanje brodostrojarskog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u trajanju od najmanje 4 godine u kojem su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz dijela A-III/1 STCW Pravilnika ili prilagođenom programu iz dijela A-III/2 STCW Pravilnika

– je završio posebni program obrazovanja iz Priloga I-2 ovog Pravilnika, koji se provodi na visokom pomorskom učilištu

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C koji je sastani dio ovog Pravilnika

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(3) Prije pristupanja posebnom programu obrazovanja iz stavka 2. alineje druge ovog članka, pristupnik mora imati najmanje 36 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od najmanje 750 kW ili jačim.

 

 • Svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim (STCW III/2), može steći i pomorac koji:

– je završio srednjoškolsko obrazovanje brodostrojarskog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera u trajanju od najmanje 4 godine u kojem su obuhvaćeni najmanje sadržaji sukladno programu iz dijela A-III/1 STCW Pravilnika ili prilagođenom programu iz dijela A-III/2 STCW Pravilnika

– je završio posebni program obrazovanja iz Priloga I-2 ovog Pravilnika, koji se provodi na visokom pomorskom učilištu

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(3) Prije pristupanja posebnom programu obrazovanja iz stavka 2. alineje druge ovog članka, pristupnik mora imati najmanje 36 mjeseci plovidbene službe u svojstvu časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim, od čega najmanje 12 mjeseci nakon stjecanja svjedodžbe iz članka 32. ovog Pravilnika ili najmanje 24 mjeseca plovidbene službe u svojstvu drugog časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim.

Potrebni dokumenti

 • Prijavni list (može se preuzeti na web stranici Fakulteta ili u Centru za izobrazbu pomoraca);
 • Upisni list (može se preuzeti na web stranici Fakulteta ili u Centru za izobrazbu pomoraca);
 • Preslika svjedodžbe srednjoškolskog obrazovanja nautičkog, brodostrojarskog ili drugog odgovarajućeg smjera (sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca, Narodne novine 142/10);
 • Preslika časničkog breveta;
 • Potvrda Lučke kapetanije kojom se dokazuje neophodan plovidbeni staž sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca, Narodne novine 142/10)
 • Preslika osobne iskaznice;
 • Dvije fotografije za dokumente.

Plaćanje

Posebni program obrazovanja može se uplatiti putem opće uplatnice ili net-bankingom

PRIMJER ISPUNJENE UPLATNICE

Obrasci