Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  POSTUPAK JAVNE NABAVE

 

OPĆI I KONTAKT PODACI

Sve potrebne informacije (naziv naručitelja, opći podaci, kontakt podaci...) sadržani su u svakoj pojedinačnoj objavi javne nabave.

Podaci o naručitelju:

Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet

Studentska 2, 51000 Rijeka

MBS: 1580485

OIB: 76722145702

Telefon: 051/338 411

Glavna adresa naručitelja (URL): http://www.pfri.uniri.hr


Javna nabava

Ovlaštenik za postupke javne nabave:

Alana Vukić, mag.iur., Pomoćnik tajnika

Kontakti:

Pomorski fakultet u Rijeci, 51 000 Rijeka, Studentska 2

tel.: 051/338 411

e-mail: avukelic@pfri.hr

Ovlašteni predstavnici Naručitelja sa važećim certifikatom u području javne nabave:

- ALANA VUKIĆ, mag. iur.,

  Pomoćnik tajnika

  Telefon: 051/338 411

  E-mail adresa: avukelic@pfri.hr

 - prof. dr. sc. VINKO TOMAS

  Telefon: 051/338 411

  E-mail adresa: tomas@pfri.hrpdfPlan nabave za 2020. godinu

pdf1.Rebalans plana nabave za 2020.

pdf2.Rebalans plana nabave za 2020.

pdf3.Rebalans plana nabave za 2020.

pdf4.Rebalans plana nabave za 2020.

pdf5.Rebalans plana nabave za 2020.

pdf6.Rebalans plana nabave za 2020.

pdfPregled sklopljenih ugovora - 31.12.2019.

pdfPregled sklopljenih ugovora 2018, 2019.

pdfPlan nabave za 2019. godinu

pdf1.Rebalans plana nabave za 2019.

pdf2.Rebalans plana nabave za 2019.

pdf3.Rebalans plana nabave za 2019.

pdf4.Rebalans plana nabave za 2019.

pdf5.Rebalans plana nabave za 2019.

pdfPregled sklopljenih ugovora - 31.12.2018.

pdfPlan nabave za 2018. godinu

pdfRebalans plana nabave za 2018.

pdfRegistar ugovora o javnoj nabavi

pdfPlan nabave za 2017. godinu

pdf1.Rebalans plana nabave za 2017.

pdfPregled sklopljenih ugovora - 31.12.2017.

pdf2.Rebalans plana nabave za 2017.

pdf3.Rebalans plana nabave za 2017.

pdfPravilnika o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga PFRI

pdfPrikaz provedenih postupaka jednostavne nabave u 2017.

pdfPlan nabave za 2016. godinu

pdf1.Rebalans plana nabave za 2016.

pdf 2.Rebalans plana nabave za 2016.


Postupci u tijeku

Izjave ovlaštenih osoba javne nabave