Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  PROJEKTI
Znanstvenoistraživački projekti

 •  Projekt
 •  Program
 •  Voditelj   Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 •  Renato Ivče


   Europski socijalni fond - Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020
 •  Ana Perić Hadžić   Sveučilište u Rijeci
 •  Goran Vukelić

   Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja, (Europski socijalni fond – Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.)
 •  Ana Perić Hadžić

   ERASMUS+ SPORT
 •  Edvard Tijan   Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja
 •  Edvard Tijan
   Interreg HR-ITA
 •  Edvard Tijan   Interreg HR-ITA
 •  Aleksandar Cuculić

   Interreg HR-ITA
 •  Dražen Žgaljić


   Erasmus+
 •  Đani Mohović

   Pomorski fakultet u Rijeci
 •  David Brčić


   Pomorski fakultet u Rijeci
 •  Dean Bernečić

   Pomorski fakultet u Rijeci
 •  Aleksandar Cuculić

   Pomorski fakultet u Rijeci
 •  Boris Sviličić


   Pomorski fakultet u Rijeci
 •  Edvard Tijan
   Pomorski fakultet u Rijeci
 •  Mirjana Borucinsky