Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  RADNI PROSTOR I OPREMA


Simulatori:


Navigacija i sigurnost plovidbe

- TRANSAS MARINE NAVI-TRAINER PROFESSIONAL - 4000, full mission bridge navigational simulator with on-screen projection 130deg.
- u slijedećih mjesec dana TRANSAS MARINE NAVI-TRAINER PROFESSIONAL - 5000, full mission bridge navigational simulator with on-screen projection 130deg.
- NORCONTROL SIMULATION NAVSIM NMS-90 (Ship Handling Simulator)
- ECDIS (7 stanica): TRANSAS NAVI SAILOR 2400, TRANSAS NAVI SAILOR 3000 I TRANSAS NAVI SAILOR 4000 (uskoro i Kelvin Hughes)
- Radar / Integrated Navigation Simulator (ARPA) - Norcontrol
- GNSS laboratorij

Brodsko strojarstvo i energetika

- DPS 100 Diesel Engine Simulator - Norcontrol
- PPT 200 SIMULATOR, PC-based - Norcontrol MC90 MODUL; Diesel Electric AC/AC MODUL
- Cargo handling simulator (oil tankers), PC-based - Norcontrol

Pomorske komunikacije

- GMDSS station
- SATCOM A station

Specijalizirane učionice:

- Nautička učionica (Nautical Lab)
- Informatičke učionice (Computer Lab)
- Jezični labaratoriji (Language Lab - PC & video)
- Učionica za rashladne uređaje (Reefer Lab)
- Učionica za krcanje tereta (Loadmaster)

001
002

003
 
004

005
006