Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  KONTAKT


Pomorski fakultet u Rijeci

Studentska 2

51000 Rijeka

tel.: +385 51 338 411

fax.: +385 51 336 755

e-mail: doktorski@pfri.hr

 

doc. dr. sc. David Brčić

Voditelj poslijediplomskog studija

e-mail: brcic@pfri.hr

 

doc. dr. sc. Biserka Rukavina

Tajnica poslijediplomskog studija

e-mail: biserka@pfri.hr

 

Željka Vidmar, dipl. oec.

Administratorica

e-mail: zeljka@pfri.hr