Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 


 Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  ELEKTRONIČKE I INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU


STUDIJSKI PROGRAM

Dokument  Opis kolegija

OPIS KOLEGIJA

OPIS KOLEGIJA 2020-2021  Opis kolegija

OPIS KOLEGIJA 2021-2022  Opis kolegija

IZVEDBENI PLAN

Ljetni i zimski EITP klasičnoOpis kolegija

Ljetni i zimski EITP online Opis kolegija

COURSE DESCRIPTION

Dokument Course description

KOLEGIJ I TEME ZA IZRADU ZAVRŠNOG RADA

Dokument Izvedbeni plan

UPUTE ZA PRIJAVU ZAVRŠNOG RADA

Obavijest o odabiru mentora

PREDUVJETI ZA UPIS 2019 2020 EITP

Dokument Izvedbeni plan

POPIS KOLEGIJA

Popis kolegija u ak. godini 2019./2020. Opis kolegija

Popis kolegija u ak. godini 2020./2021. Opis kolegija

Popis kolegija u ak. godini 2021./2022. Opis kolegija

POPIS STUDENATA PRVE GODINE PO GRUPAMA

Dokument Opis kolegija