Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  LOGISTIKA I MENADŽMENT U POMORSTVU I PROMETU


NOVI STUDIJSKI PROGRAM (OD 2018/2019)

Dokumenti (rar format) Opis kolegija

STUDIJSKI PROGRAM

Dokument Opis kolegija

OPIS KOLEGIJA

Dokument Opis kolegija

IZVEDBENI PLAN

Ljetni i zimski LMPP klasično Opis kolegija

Ljetni LMPP online Opis kolegija

Zimski LMPP online Opis kolegija

RASPORED STUDENATA 1. GODINE ZA PREDAVANJA I VJEŽBE:
- Grupa A - studenti čija prezimena počinju slovima od A do L
- Grupa B - studenti čija prezimena počinju slovima od M do Ž

KOLEGIJ I TEME ZA IZRADU ZAVRŠNOG RADA

Dokument Opis kolegija 

- Raspored studenata po kolegijima za izradu završnog rada Opis kolegija

UPUTE ZA PRIJAVU ZAVRŠNOG RADA

Obavijest o odabiru mentora

PREDUVJETI ZA UPIS 2019 2020 LOGISTIKA

Dokument Izvedbeni plan

POPIS KOLEGIJA

Popis kolegija u ak. godini 2019./2020. Opis kolegija

Popis kolegija u ak. godini 2020./2021. Opis kolegija

COURSE DESCRIPTION

Document Opis kolegija

GRUPE 1 GODINA

Popis grupa Opis kolegija