Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  UPISI

UPISI U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKOG STUDIJA U AK.GOD. 2017./2018. - ZA KANDIDATE KOJI SE PRIJAVLJUJU PUTEM NISPVU-A - jesenski rok 

Prijave za kandidate koji se prijavljuju za upis u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija ak.god. 2017./2018. putem NISpVU sustava (www.postani-student.hr) u jesenskom roku, te koji temeljem službene rang liste 19.09.2017. godine steknu pravo upisa, obavljati će se na Pomorskom fakultetu u Rijeci 20. i 21. rujna 2017., od 09:00 do 13:00 sati. Liječnička uvjerenja koja su preduvjet za plasiranje na rang listi 19.09.2017. moraju se dostaviti Studentskoj službi fakulteta do 15.09.2017. do 12:00 sati. Kandidati čija liječnička uvjerenja ne zaprimimo do navedenog roka neće steći pravo plasiranja na rang listi navedenih studijskih programa te time ni pravo upisa. Uvjerenje se može dostaviti osobno u Studentsku službu Fakulteta, soba 305 ili e-mailom na adresu evstud@pfri.hr.

Detaljne informacije o upisima nalaze se u Natječaju za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u 2017./2018. akademskoj godini.

OBAVIJEST O UPISIMA

PROZIVKA


UPISI U PRVU GODINU DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA U AK.GOD. 2017./2018.

Prijave za razredbeni postupak primaju se od 25. rujna do 27. rujna 2017. od 10:00 do 13:00 sati u Studentskoj službi Fakulteta, soba 305. Prijave se predaju osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: SVEUČILIŠTE U RIJECI, POMORSKI FAKULTET U RIJECI, Studentska ulica 2, 51000 RIJEKA. Prijave koje ne zaprimimo do 27. rujna 2017. godine, te prijave bez traženih dokumenata, neće se razmatrati. Temeljem rezultata razredbenog postupka formira se rang-lista kandidata. Rang lista kandidata objavit će se u petak, 29. rujna 2017. g. u 13:00 sati.

Upis na studij obavlja se prema rezultatima ostvarenim u razredbenom postupku, temeljem utvrđene rang-liste. Upisi će se održati u subotu, 30. rujna 2017., soba 207, od 09:00 do 13.00 sati. Kandidat koji je ostvario pravo na upis, ali u oglašenom roku nije izvršio upis, gubi to pravo. Detaljne informacije o upisima nalaze se u Natječaju za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2017./2018. ak. god.

PRIJAVNI LIST


UPISI U VIŠE GODINE I SEMESTRE STUDIJA U AK.GOD. 2017./2018.

Upisi u više godine i semestre studija obavljati će se od 11. rujna do 22. rujna 2017. godine:

Obavijest o upisima u više semestre i godine studija za redovite studente
Obavijest o upisima u više semestre i godine studija za izvanredne studente

UPISNI LIST