Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  ZAVOD ZA ELEKTROTEHNIKU, AUTOMATIKU I INFORMATIKU Ime prezime:

DOC. DR. SC. BOŽIDAR KOVAČIĆ
 E-mail:

bkovacic@inf.uniri.hr
 Telefon:


Prostorija:


Termin konzultacija:


Životopis (Hrvatski):

Životopis (Engleski):

Sveučilišni portfelj:


CROSBI baza link:

Google Scholar link:


Kolegij 1:

Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 2:

Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 3:

Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 4:

Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 5:

Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 6:

Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 7:

Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 8:

Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 9:

Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 10:

Obavijesti:

Materijali: