Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  ZAVOD ZA LOGISTIKU I MENADŽMENT U POMORSTVU I PROMETU Ime prezime:

DR. SC. ANA PERIĆ HADŽIĆ
 E-mail:

ana@pfri.hr
 Telefon:

106/114
Prostorija:

323/320
Termin konzultacija:


Životopis (Hrvatski):
CV_20180214_140259_ana_CVTemplate.hr.HR_Ana_Peric_Hadzic.15.08.2017.doc
Životopis (Engleski):
CV_EN_20200321_103320_ana_Peric.Hadzic_Ana_CV.ENG.pdf
Sveučilišni portfelj:
https://portal.uniri.hr/portfelj/1576


CROSBI baza link:
https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=265780
Google Scholar link:
https://scholar.google.hr/citations?user=KfB0gbMAAAAJ&hl=en


Kolegij 1:
Osnove ekonomije
Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 2:
Financijski menadžment
Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 3:
Metodologija znanstvenoistraživačkog rada
Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 4:
Ekonomija za menadžere
Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 5:
Upravljanje projektima
Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 6:

Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 7:

Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 8:

Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 9:

Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 10:

Obavijesti:

Materijali: