Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  ZAVOD ZA TEHNOLOGIJU I ORGANIZACIJU U POMORSTVU I PROMETU


Predstojnica:
Izv.prof.dr.sc. Ines Kolanović


  Prezime Ime
soba
e-mail URL
Prof.dr.sc. Baričević Hrvoje
216
hrvoje@pfri.hr www.pfri.hr/~hrvoje
Prof.dr.sc. Dundović Čedomir
223
dundovic@pfri.hr www.pfri.hr/~dundovic
Doc.dr.sc. Grubišić Neven
107
neven.grubisic@uniri.hr www.pfri.hr/~grubisic
Prof.dr.sc. Hess Svjetlana
210
shess@pfri.hr www.pfri.hr/~shess
Izv.prof.dr.sc. Kolanović Ines
215
ines@pfri.hr www.pfri.hr/~ines
Prof.dr.sc. Poletan-Jugović Tanja
215
poletan@pfri.hr www.pfri.hr/~poletan
Dr.sc., poslijedoktorand, znanstvena novakinja Maglić Livia
107
livia@pfri.hr www.pfri.hr/~livia
Doc.dr.sc. Vilke Siniša
107
svilke@pfri.hr www.pfri.hr/~svilke