ŽIVOTOPIS

Dr.sc. Ante Bistričić

Osnovni podaci:

Rođen 26.kolovoza 1949. godine u Gradu Pagu. Državljanstvo hrvatsko, po narodnosti Hrvat. Oženjen sam, imam dvoje odrasle djece.

Školovanje:

Osnovno obrazovanje: Osnovna škola, Pag.

Srednje obrazovanje: Tehnička škola, Rijeka, smjer elektro.

Visoko obrazovanje: Ekonomsko-poslovni fakultet Maribor, diplomirani ekonomist 1976. godine. Diplomski rad: "Problematika kontejnerskog pomorskog prijevoza iz Jugoslavije u sjevernu Ameriku".

"FOIP STUDIO" završio sam 1980. godine, Ekonomski institut Zagreb i specijalizirao se za izradu i ocjenu investicijskih projekata.

Posdiplomski studij: Ekonomsko-poslovni fakultet Maribor, 1986. godine. Magistarski rad: "Uloga osnovne banke kod upravljanja, vođenja i organiziranja investicijskih projekata".

Seminar za vođenje projekata sa upotrebom kompjuterskog produkta"Ca-super project 12.0" završio sam 1991. godine, Institut za projektni management Maribor.

Doktorat društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije: Ekonomsko-poslovni fakultet Maribor,1996. godine. Doktorska disertacija: "Organiziranje, vođenje i upravljanje projektima s aspekta suvremenog informacijskog sustava u poslovnim bankama".

Ispit za ovlaštenog revizora položio sam 2000.godine. Hrvatska udruga revizora, Zagreb.

Radno iskustvo:

Imam 34. godine radnog iskustva od čega 4. godine u gospodarstvu (3.Maj, Rijeka) i 29. godina bankarstvu (Riječka banaka, Rijeka 19. godina i Kvarner banka, Rijeka 10. godina). Započeo sam kao referent u kreditnom sektoru da bi nakon stečenog radnog iskustva i neprestanog školovanja obavljao poslove: Višeg stručnog suradnika za ocjenu investicijskih projekata, Pomoćnika direktora sektora sredstava i plasmana, Zamjenika direktora sektora sredstava i plasmana, Pomoćnika  generalnog direktora za razvoj, Savjetnika predsjednika Uprave, Unutarnjeg revizora. Od 01.05.2007.godine zaposlen sam na Pomorskom fakultetu, Rijeka.

Znanstveni i stručni rad:

U razdoblju 1987-1997 u komulativnom vremenu radim kao znanstveni asistent iz predmeta Poslovna i razvojna politika na Ekonomskom fakultetu, Rijeka.

U znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomije izabran sam 2003. godine. U znanstveno- nastavno zvanje izvanrednog profesora, polje ekonomije izabran sam 2008. godine.

U školskoj godini 2004.-2005. na Veleučilištu u Rijeci bio sam nositelj kolegija Poslovna i razvojna politika.

Od 2005.godine na Pomorskom fakultetu u Rijeci povjereni su mi kolegiji Ekonomika poduzetništva, Strateški i Projektni menadžment te Menedžment u prometu.

Sudjelovao sam kao istraživač suradnik na znanstveno fundamentalnom istraživanju u srednjoročnom razdoblju 1990-1995 za potrebe Ministarstva znanosti i tehnologije na Ekonomskom fakultetu u rijeci i to na projektima:

-         racionalizacija poslovanja poduzeća kao faktor stabilnih odnosa na tržištu,

-         privredna struktura zajednice općina Rijeke i izvozna orijentacija.

Objavio sam dvadeset znanstvenih i desetak stručnih radova. Sudjelovao sam na nizu projekata i zastupao projektni pristup vođenja projekata (te nekima bio vođa projektnog tima) kao npr.:

Projekti u poslovnom sustavu banke:

-         projekt informatizacije poslovnog sustava Riječke banke (1987 – 1995)

-         projekt profitnih centara Riječke banke (1994)

-         projekt bankarske poslovne škole Riječke banke (1994-1996)

-         projekt reorganizacije Riječke banke (1993-1996)

-         projekt osnivanja Kvarner banke (1991-1993)

-         projekt osnivanja Nova banke d.d. Pula (1993)

-         strategija razvoja Kvarner banke (2000)

-         operacionalizaciju strategije razvoja Kvarner banke (2000)

-         projekt integralnog informacijskog sustava Kvarner banke (1996-2002)

-         projekt platnog prometa i elektronskog sustava Kvarner banke (2002)

Projekti u poslovnim sustavima (izvan banke):

-         projekt osnivanja MBU – Hrvatska, Zagreb (bankomatska mreža Hrvatske (1993-1996)

-         projekti izgradnje marina (ACY, Punat) (1985-1990)

-         projekti drvne industrije (Novi Vinodolski, Vrbovsko) (1985-1990)

-         projekti u turizmu (Krk, Opatija, Crikvenica)

-         projekti u brodogradnji (3. maj, Kraljevica, Uljanik, Viktor Lenac, Jadrolinija)

-         projekti u poljoprivredi (Čepić, Lonjsko polje, Buzet, Pazin)

-         projekti infrastrukture (Istarski vodovod, južni ogranak vodovoda Senj – Pag) (1985-1990)

-         projekti pretvorbe (Ikarplast Crikvenica, Metal Rijeka, Zanatlija Kastav, Ortopedija Rijeka)

Sudjelovao sam na domaćim i međunarodnim skupovima gdje se obrađivalo područje strateškog i projektnog menadžmenta te problematika bankarskih sustava.

Ostalo

Član sam Hrvatskog i Slovenskog udruženja projektnih menadžera te član Hrvatske udruge revizora. 

Obavljao sam dužnost Stečajnog upravitelja poduzeća Ikarplast, Crikvenica (poduzeće je uspješno nastavilo poslovati).

Sudionik sam domovinskog rata 1991.godine.