dr.sc. David Brčić
Pomorski fakultet u Rijeci
Studentska 2
51000 Rijeka

T: 051 338 411
E: brcic@pfri.hr

Konzultacije:
Ponedjeljkom i srijedom
9:30 - 11:00
Kabinet br. 501


Ispitni rokovi tijekom akademske godine 2017/2018. za kolegije

Elektronička navigacija, Integrirani navigacijski sustavi, Primijenjena satelitska navigacija:

22. studenog 2017. (izvanredni rok)

6. veljače 2018. (redovni rok)

22. veljače 2018. (redovni rok)

17. svibnja 2018. (izvanredni rok)

19. lipnja 2018. (redovni rok)

4. srpnja 2018. (redovni rok)

12. rujna 2018. (redovni rok)