dr.sc. David Brčić
Pomorski fakultet u Rijeci
Studentska 2
51000 Rijeka

T: 051 338 411
E: brcic@pfri.hr

Konzultacije:
Ponedjeljkom i srijedom
9:30 - 11:00
Kabinet br. 501


Raspored ispitnih (završnih) rokova

Terestrička navigacija, Elektronička navigacija, Integralni i multimodalni transport, Primijenjena satelitska navigacija:

Srijeda, 18. 11. 2016. (rok za izvanredne studente)

Srijeda, 3. 2. 2016. (redovni rok)

Srijeda, 24. 2. 2016. (redovni rok)

Srijeda, 18. 5. 2016. (rok za izvanredne studente)

Srijeda, 15. 6. 2016. (redovni rok)

Srijeda, 8. 9. 2016. (redovni rok)

 

 

 

 

Konačni rezultati