dr.sc. David Brčić
Pomorski fakultet u Rijeci
Studentska 2
51000 Rijeka

T: 051 338 411
E: brcic@pfri.hr

Konzultacije:
Ponedjeljkom i srijedom
9:30 - 11:00
Kabinet br. 501


Ispitni rokovi tijekom akademske godine 2016/2017 za kolegije

Terestrička navigacija, Elektronička navigacija, Integralni i multimodalni transport, Integrirani navigacijski sustavi, Primijenjena satelitska navigacija:

23. studenog 2016. (rok za izvanredne studente)

2. veljače 2017. (redovni rok)

23. veljače 2017. (redovni rok)

18. svibnja 2017. (rok za izvanredne studente)

15. lipnja 2017. (redovni rok)

6. srpnja 2017. (redovni rok)

7. rujna 2017. (redovni rok)