Engleski jezik II - smjer brodostrojarstvo (http://moodle.srce.hr/2016-2017/course/view.php?id=18593)

Temeljna literatura:

Spinčić, A: A Texbook for Marine Engineers I , Pomorski fakultet, Rijeka 2002. (lekcije 8-13)

Luzer, J., Spinčić, A.: Gramatička vježbenica za pomorce, Pomorski fakultet, Rijeka 2001. (lekcije 6, 8, 9, 10)

Dodatna literatura:

marinediesels.co.uk

Datumi održavanja kolokvija:

1. KOLOKVIJ:

25.04.2017. u 10:30 h, učionica 301 - grupa 1-6

25.04.2017. u 12:00 h, učionica 405 - grupa 7-12

 

2. KOLOKVIJ:

01.06.2017. u 14:00 h, učionica 401 - grupa 7-12

01.06.2017. u 15:00 h, učionica 401 - grupa 1-6