Raspored održavanja vježbi i bodovi

Izvedbeni program

Pravila polaganja ispita

Materijali za učenje

 Domaće zadaće

Rezultati međuispita

Ispitni rokovi

Poseban program

Nataša Antonini, stručni suradnik


Vježbe

Primjena računala

Primjena elektroničkih računala

Informacije

Raspored pisanja ispravaka za petak, 20-siječnja-2017.

Priprema za 3. kolokvij (Pretvaranje brojeva. Tablice istine. Osnove programiranja u Just Basicu.)

 

Sve materijale za pripremu 1. kolokvija možete pronaći na sljedećem linku:

Priprema za 1. kolokvij (MS Word 2013)

 

Sve materijale za pripremu 2. kolokvija možete pronaći na sljedećem linku:

Priprema za 2. kolokvij (MS Excel 2013)

 

Obaveza svih studenata koji su prijavili pisanje ispravka je da pokušaju riješiti domaću zadaću za Word (vježba za pripremu kolokvija - zadaci) i riješeno pošalju na svoj mail kako bi na konzultacija mogli pogledati i objasniti postupak rješavanja.

Za Excel je potrebno riješiti domaću zadaću, sa "listića" koje ste dobili na vježbama (zadaci se također nalaze i na linku Priprema za 2. kolokvij (MS Excel 2013)!

Za sva pitanja vezana uz zadatke, molim da se javite u vrijeme konzultacija.

 

Rezultati ispravaka 1. i 2. kolokvija

Rezultate ispravaka 1. i 2. kolokvija održanih 19. i 20. prosinca 2016. možete pogledati na linku Rezultati međuispita.

 

 

Informacije vezane uz besplatni Office 365 za studente

(Autor: Sveučilišni informatički centar Sveučilišta u Rijeci)

Za prijavu vam je potreban elektronički identitet AAI s nastavkom @student.uniri.hr

Problemi kod logiranja na Office 365 - Često postavljeno pitanje - odgovor možete potražiti na sljedećem linku: http://sic.uniri.hr/faq.html?faqid=55

Raspored održavanja vježbi - studijski program BS, NTPP

Napomena: za različite upite molim redovite studente da se obrate osobno u vrijeme konzultacija  - ne mailom!

Konzultacije

U ZIMSKOM semestru: srijedom od 12 do 13:30 i petkom od 14 do 15:30 sati

(soba 217 ili labos 301)

 

● srijedom: 1200 - 1330 sati

● petkom: 1400 - 1530 sati

ili prema dogovoru

 

U vrijeme ispitnih rokova (ZIMSKIH 30.01.2017. - 24.02.2017., LJETNIH 12-6-2016. - 21-7-2016. i JESENSKIH 04.09.2017. - 15.09.2017.):

ponedjeljkom i četvrtkom: 1100-1230

   

Trebate li kakvu informaciju ili imate kakav prijedlog, pošaljite mi ga

(kako bih vam mogla odgovoriti u poruci ostavite e-mail adresu):

Obavijesti!     Obavijesti!    Obavijesti!

Informacije

Napomena: za različite upite molim redovite studente da se obrate osobno u vrijeme konzultacija  - ne mailom!

Konzultacije se održavaju u

sobi 217 ili labosu 301 prema sljedećem rasporedu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

U ZIMSKOM semestru: srijedom od 12 do 13:30 i petkom od 14 do 15:30 sati

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

U vrijeme ispitnih rokova

ZIMSKIH 30.01.2017. - 24.02.2017., LJETNIH 12-6-2016. - 21-7-2016. i JESENSKIH 04.09.2017. - 15.09.2017.

ponedjeljak i četvrtak: 1100-1230

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Redoviti - popravni

Upute u vezi s polaganjem ispita - izvanredni studenti

Za pripremu završnog, usmenog ili 2. dijela popravnog ispita mogu vam poslužiti sljedeća pitanja. (odgovore potražite u bilješkama s predavanja i knjizi profesora Tudora "PRIMJENA ELEKTRONIČKIH RAČUNALA")

This free script provided by JavaScript Kit


                   

Izaberi mjesec tekuće godine ili upiši željenu godinu i pritisni napravi

                       

 

             

 

This free script provided by JavaScript Kit