Raspored održavanja vježbi i bodovi

Izvedbeni program

Pravila polaganja ispita

Materijali za učenje

 Domaće zadaće

Rezultati međuispita

Ispitni rokovi

Poseban program

Nataša Antonini, stručni suradnik


Vježbe

Primjena računala

Primjena elektroničkih računala

Rezultati 1. kolokvija za studente smjera LMPP

Raspored sati i podjela studenata po grupama

Konzultacije

(soba 217 ili labos 301)

Od ponedjeljka 2-ožujka-2015. promjena termina: ponedjeljkom i srijedom od 16-17:30 sati

  • ponedjeljkom: 1600 - 1730 sati

  • srijedom: 1600 - 1730 sati

ili prema dogovoru

   

Trebate li kakvu informaciju ili imate kakav prijedlog, pošaljite mi ga

(kako bih vam mogla odgovoriti u poruci ostavite e-mail adresu):

Obavijesti!     Obavijesti!    Obavijesti!

 

Rezultati 1. kolokvija za studente smjera LMPP

Raspored sati i podjela studenata po grupama

Izvanredni studenti mogu polagati predmet na dva načina:

izvanredno (izlazak na ispit čiji je datum definiran u studomatu (bez obaveze odrađivanja vježbi); ispit se sastoji iz 4 dijela (3 kolokvija koja pokrivaju gradivo vježbi + završni/popravni koji pokriva gradivo predavanja) – za više informacija obratiti se na konzultacijama.

redovno (izlazak na 3. kolokvija kroz nastavu). Studenti koji ispit žele polagati kao redovni studenti, moraju biti redoviti na svim vježbama.

Izvanredni studenti studijskog programa LMPP nisu raspoređeni u grupe za vježbe kao studenti studijskog programa TOP, te se za raspored trebaju obavezno javiti u vrijeme konzultacija: ponedjeljkom ili srijedom od 16-17:30 (soba 301 ili 217)

Napomena: za različite upite molim redovite studente da se obrate osobno u vrijeme konzultacija  - ne mailom!

Konzultacije se održavaju ponedjeljkom i srijedom

od 16-1730 sati (sve do 12-6-2015., od 15-6-2015. promijenit će se vrijeme održavanja istih)

Detaljnije o pravilima polaganja

Redoviti - popravni

Upute u vezi s polaganjem ispita - izvanredni studenti

Za pripremu završnog, usmenog ili 2. dijela popravnog ispita mogu vam poslužiti sljedeća pitanja. (odgovore potražite u bilješkama s predavanja i knjizi profesora Tudora "PRIMJENA ELEKTRONIČKIH RAČUNALA")

This free script provided by JavaScript Kit


                   

Izaberi mjesec tekuće godine ili upiši željenu godinu i pritisni napravi

                       

 

             

 

This free script provided by JavaScript Kit