PRIMJENA RAČUNALA

 

 

SMJER: Brodostrojarstvo

GODINA: I

 

Nastavni program

 

Predavanja:

  

 

Tema predavanja

Broj sati

nastave

Mjesto

održavanja

(soba)

P1.

Uvod u primjenu računala. Povijesni razvoj.

2

Predavaona

P2.

Matematičko-logičke osnove rada računala. Brojevni sustavi.

2

Predavaona

P3.

Logički izrazi. Sklopovska oprema računala.

2

Predavaona

P4.

Ulazni/izlazne jedinice.

 

 

P5.

Memorija računala.

2

Predavaona

P6.

Centralni procesor. Princip rada računala.

2

Predavaona

P7.

Programska podrška računala. Sustavska programska podrška. Operacijski sustav.

2

Predavaona

P8.

Programi za razvoj programske podrške. Pomoćni programi. Aplikacijska programska podrška.

2

Predavaona

P9.

Primjena računala na brodu

2

Predavaona

P10.

Rješavanje problema pomoću računala. Algoritam. Stvaranje algoritama. Elementi algoritma. Tipovi podataka i osnovne operacije

2

Predavaona

P11.

Predstavljanje vrijednosti u algoritmu. 

2

Predavaona

P12.

Osnovne naredbe. Ulaz/izlaz podataka u algoritam. Pridruživanje vrijednosti u algoritmu.

 

 

P13.

Opisivanje algoritma. Kontrolne strukture algoritma. Slijed. Grananje i selekcija.

2

Predavaona

P14.

Ponavljanje izvođenje naredbi u algoritmu. Uvjetna petlja.

2

Predavaona

P15.

Petlja s brojačem.

2

Predavaona

 

 

 Vježbe:

  

 

Teme vježbi (seminara)

Broj sati

nastave

Mjesto

održavanja

(soba)

V1.

Operacijski sustav – MS Windows.

Osnovne informacije i operacije.

2

Rač. lab. 301

V2.

Operacijski sustav – MS Windows.

Upravljanje datotekama (Windows Explorer). Naredba za traženje. Windows namjenski programi (Paint, Notepad, Calculator).

2

Rač. lab. 301

V3.

Operacijski sustav – MS Windows.

Upravljanje ispisom. Rad u lokalnoj mreži. Program za komprimiranje podataka – WinZip.

2

Rač. lab. 301

V4.

MS Internet Explorer. Pretraživanje Weba (Google). Elektronička pošta (Outlook Express).

2

Rač. lab. 301

V5.

Program za obradu teksta – MS Word.

Prvi koraci u radu s tekstom. Prilagodba postavki.

2

Rač. lab. 301

V6.

Program za obradu teksta – MS Word.

Označavanje teksta. Uređivanje teksta. Kopiranje i premještanje. Pronađi i zamijeni.

2

Rač. lab. 301

V7.

Program za obradu teksta – MS Word.

Rad s više dokumenata. Oblikovanje znakova i odlomaka. Stilovi. Oblikovanje dokumenta. Popisi.

2

Rač. lab. 301

V8.

Program za obradu teksta – MS Word.

Tablice. Slike, crteži. Formule. Obrubi i sjenčanja. Izrada sadržaja.

2

Rač. lab. 301

V9.

Korištenje osnovnih naredbi operacijskog sustava i obrada teksta - provjera znanja na računalu.

 

Rač. lab. 301

V10.

Program za tablične proračune – MS Excel.

Prvi koraci u radu s tabličnim kalkulacijama. Mijenjanje osnovnih postavki. Označavanje. Unos podataka. Uređivanje podataka. Oblikovanje ćelija. Operacije s redcima i stupcima. Kopiranje, premještanje i brisanje.

2

Rač. lab. 301

V11.

Program za tablične proračune – MS Excel.

Operacije s radnim knjigama i radnim listovima. Nizovi.

2

Rač. lab. 301

V12.

Program za tablične proračune – MS Excel.

Formule. Adresiranje ćelija. Automatsko računanje. Osnovne funkcije. Uvjetno oblikovanje. Funkcija IF. Filtriranje podataka. Sortiranje podataka.

2

Rač. lab. 301

V13.

Program za tablične proračune – MS Excel.

Korištenje dijagrama/grafikona. Priprema izlaznih rezultata.

2

Rač. lab. 301

V14.

Korištenje programa za tablične kalkulacije - provjera znanja na računalu.

2

Rač. lab. 301

V15.

Program za razvoj programske podrške – Basic (Just Basic / Visual Basic)

Uvjetna struktura. Petlja s brojačem. Uvjetna petlja.

Veza MS Excel-a i Visual Basic razvojnog okruženja.

2

Rač. lab. 301

 

 

 

Literatura:

 

·         Tudor, M. Primjena elektroničkih računala, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2010.

·         Tudor, M. Osnove primjene računala, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2003.

·        Antonini, N.; Tudor, M. Primjena elektroničkih računala s rješenim zadacima u programskom jeziku Turbo Basic, Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka, 1998.

·        Grundler i ostali, ECDL, Osnovni program, PRO-MIL d.o.o., Varaždin, 2005.

·         Tudor, M. Microsoft Word 97, korištenje i primjena, Visoka pomorska škola u Rijeci, Rijeka, 1999.

·         Grundler, D. Primijenjeno računalstvo, Graphis, Zagreb, 2000.

 

ISPIT ZA IZVANREDNE STUDENTE koji ne studiraju po režimu redovitih studenata:

Ispit se sastoji iz tri dijela:

  1. pismenog (brojevni sustavi, logički izrazi, poznavanje naredbi i funkcija te pisanje programa u programskom jeziku Just Basic),
  2. praktičnog (MS WINDOWS + MS WORD i MS EXCEL),
  3. teorijskog.

 

·         Rezultat pismenog ispita NIJE ELIMINACIJSKI za pristupanje PRAKTIČNOM RADU NA RAČUNALU, stoga se pozivaju SVI studenti koji pristupe pismenom da obavezno iziđu na praktični dio ispita.

·         Na pismenom dijelu ispita studenti će biti obaviješteni o vremenu održavanja provjere praktičnog rada. Provjera će se održavati 1-4 dana nakon pismenog dijela ispita, što ovisi o broju studenata, zauzetosti računarskog laboratorija i sl.

·         Za PRIPREMU ISPITA studenti mogu zatražiti pomoć demonstratora, u računarskom laboratoriju prema predviđenom rasporedu.

·         Jednom položen određeni dio ispita više nije potrebno ponavljati. Položeni dio ispita (pismeni, praktični dio) vrijedit će u okviru akademske godine kada je položen (student može ponoviti ispit ukoliko želi bolju ocjenu).

·         Teorijskom djelu ispita mogu pristupiti samo studenti koji su položili pismeni dio i praktični rad na računalu.