Online baze


BAZE CJELOVITOG TEKSTA
Baza s besplatnim pristupom, koja obuhvaća 1097 časopisa iz svih područja znanosti (pretraživanje po predmetu i naslovu).


Besplatna baza podataka koja sadrži 370 najvažnijih pravničkih časopisa kao i opsežne izvještaje američkog saveznog registra u razdoblju od 1962. do 1980. godine

 Baza podataka koja obuhvaća jednu od najvećih zbirki bibliografskih informacija i  članaka iz različitih područja znanosti.


Časopisna baza podataka cjelovitog teksta koja povezuje časopise dvaju nakladnika Springer i Kluwer. Obuhvaća sva znanstvena područja.

 
Multidisciplinarna baza podataka Emerald obuhvaća elektroničke časopise i knjige iz različitih područja znanosti (računovodstva i financija, prava, ekonomije, obrazovanja, poduzetništva, menadžmenta, okoliša, zdravstva, ljudskih resursa, industrijskog i javnog sektora, informacijskih znanosti, marketinga itd.).


Središnji portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima ili minimalno bibliografskim podacima i sažecima svojih radova. 


Znanstveno područje: Ekologija
INIS

Znanstveno područje: Nuklearna energetika i Fizika


Znanstveno područje: razno


Znanstveno područje: razno


Časopisna baza podataka cjelovitog teksta nakladnika Oxford University Press. Obuhvaća sva znanstvena područja.

 
CITATNE BAZE
Hrvatska znanstvena bibliografja. Obuhvaća prikaz tekuće znanstvene produkcije monografija i članaka te svakoga pojedinog znanstvenika u Hrvatskoj.

U sklopu nakladnika Elseviera nalazi se baza podataka SCOPUS. Scopus je multidiscilplinarni alat koji pokriva svjetski najveću zbirku sažetaka, referenci, kazala znanstvene literature, mrežnih stranica vezanih uz željenu temu, ali i full teksta pojedinih članaka. Iz područja društvenih znanosti, baza obuhvaća 2 700 naslova periodike.


Uključuje citatne baze podataka Science Citation Index, Social Sciences Citation Index i Arts & Humanities Citation Index. Baza sadrži bibliografske informacije, sažetke članaka i citirane reference iz oko 8,500 najutjecajnih svjetskih časopisa i zbornika skupova. 

 


Current Contents 

Sadrži bibliografske informacije i sažetke članaka iz oko 7000 najutjecajnijih svjetskih časopisa.


Znanstveno područje: Fizika, Elektrotehnika, Računarstvo Informacijske znanosti.