Skriptarnica

Adresa: Pomorski fakultet u Rijeci, Studentska 2, 51 000 Rijeka

 

Tel: 051 / 338-411 (int.223)

Radno vrijeme: pon-pet (10:00 - 14:00)

Kontakt osoba: Miljenka Matić Ertufan

E-mail: skripta.pfri@gmail.comPDV je uključen u navedene cijene, a troškove poštarine snosi kupac.

 

KnjigeAutor:

Baričević, H., Vilke, S.

Naslov:

Logistika i sigurnost kopnenog prometa

Godina izdanja:

2016.

Cijena:

75,00 kn povratak na vrh

Knjiga: Baricevic, H. - Tehnologija kopnenog prijevoza

Autor:

Baričević, H.

Naslov:

Tehnologija kopnenog prometa

Godina izdanja:

2001.

Cijena:

75,00 kn povratak na vrh

Knjiga: Baricevic, H. - Tehnologija kopnenog prijevoza

Autor:

Baričević, H., Poletan Jugović, T., Vilke, S.

Naslov:

Tereti u prometu

Godina izdanja:

2010.

Cijena:

135,00 kn povratak na vrh

Knjiga: Bilicic, M. - Psihologija rada u brodarstvu

Autor:

Biličić, M.

Naslov:

Psihosociologija rada u brodarstvu

Godina izdanja:

2001.

Cijena:

10,00 kn povratak na vrh

Knjiga: Bilicic, M. - Sociologija organizacije

Autor:

Biličić, M.

Naslov:

Sociologija organizacije

Godina izdanja:

1993.

Cijena:

10,00 kn povratak na vrh

Knjiga: Bonato - Dobrinic - Zbirka odabranih rijesenih primjera iz fizike

Autor:

Bonato, J., Dobrinić, J.

Naslov:

Zbirka odabranih riješenih primjera iz fizike

Godina izdanja:

2001.

Cijena:

30,00 kn povratak na vrh

Knjiga: Borcic, V. - Pomorski agent

Autor:

Borčić, V.

Naslov:

Pomorski agent

Godina izdanja:

1992.

Cijena:

10,00 kn povratak na vrh

Knjiga: Buksa, A. - Graficke komunikacije - Zbirka zadataka

Autor:

Bukša, A.

Naslov:

Grafičke komunikacije - zbirka zadataka

Godina izdanja:

2001.

Cijena:

50,00 kn

povratak na vrhKnjiga: Buksa, A. - Graficke komunikacije - Zbirka zadataka

Autor:

Čišić, D.

Naslov:

Upravljanje zalihama

Godina izdanja:

2017.

Cijena:

65,00 kn

povratak na vrh


Knjiga: Buksa, A. - Graficke komunikacije - Zbirka zadataka

Autor:

Čišić, D.

Naslov:

Zbirka riješenih zadataka iz logistike

Godina izdanja:

2008.

Cijena:

30,00 kn

povratak na vrhKnjiga: Buksa, A. - Graficke komunikacije - Zbirka zadataka

Autor:

Čišić, D.

Naslov:

Zbirka zadataka iz upravljanja dobavnim lancem

Godina izdanja:

2016.

Cijena:

55,00 kn

povratak na vrhKnjiga: Buksa, A. - Graficke komunikacije - Zbirka zadataka

Autor:

Dobrinić, J., Bonato, J.

Naslov:

Fizika

Godina izdanja:

2009.

Cijena:

125,00 kn

povratak na vrh


Knjiga: Dundovic, C. - Lucki terminali

Autor:

Dundović, Č.

Naslov:

Lučki terminali

Godina izdanja:

2002.

Cijena:

65,00 kn povratak na vrh


Knjiga: Dundovic, C. -  Tehnoloski procesi u prometu (autor. pred. PS)

Autor:

Dundović, Č., Grubišić, N.                                

Naslov:

Pomorska i prometna politika

Godina izdanja:

2013.

Cijena:

55,00 kn povratak na vrh


Knjiga: Dundovic, C. - Pomorski sustavi i pomorska politika

Autor:

Dundović, Č.

Naslov:

Pomorski sustavi i pomorska politika

Godina izdanja:

2003.

Cijena:

75,00 kn povratak na vrh


Knjiga - Prekrcajna sredstva prekidnoga transporta

Autor:

Dundović, Č.

Naslov:

Prekrcajna sredstva prekidnoga transporta

Godina izdanja:

2005.

Cijena:

70,00 kn povratak na vrhAutori:

Dundović, Č., Poletan Jugović, T., A., Hess, S.

Naslov:

Integracija i koordinacija lučkog i prometnog sustava RH

Godina izdanja:

2006.

Cijena:

185,00 kn povratak na vrh


Knjiga: Dundovic - Kesic - Tehnologija i organizacija luka

Autor:

Dundović, Č., Kesić, B.

Naslov:

Tehnologija i organizacija luka

Godina izdanja:

2001.

Cijena:

65,00 kn povratak na vrh


Knjiga: Dundovic - Hess - Unutarnji transport i skladištenje

Autor:

Dundović, Č., Hess, S. vvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Naslov:

Unutarnji transport i skladištenje

Godina izdanja:

2007.

Cijena:

85,00 kn povratak na vrh


Knjiga: Glavan - Ruzicka - Skenderovic - Matematika - Zbirka zadataka

Autor:

Glavan, Ž., Ružička-Matejčić, V., Skenderović, J.

Naslov:

Matematika - zbirka zadataka

Godina izdanja:

2008.

Cijena:

45,00 kn

                                                                                         

Knjiga: Glavan - Ruzicka - Skenderovic - Matematika - Zbirka zadataka

Autor:

Hess, M., Kos, S.

Naslov:

Ugovaranje u pomorstvu

Godina izdanja:

2010.

Cijena:

35,00 kn

                                                                                         

Knjiga: Glavan - Ruzicka - Skenderovic - Matematika - Zbirka zadataka

Autor:

Hess, S.

Naslov:

Planiranje prometne potražnje

Godina izdanja:

2010.

Cijena:

85,00 kn

                                                                                         

Knjiga: Buksa, A. - Graficke komunikacije - Zbirka zadataka

Autor:

Hlača, B.

Naslov:

Lučka logistika

Godina izdanja:

2016.

Cijena:

85,00 kn

povratak na vrhplaceholder

Autor:

Horvat, V.

Naslov:

Život bez brodova

Godina izdanja:

2007.

Cijena:

125,00 kn povratak na vrh

Knjiga: Upravljanje morskom lukom

Autor:

Jugović, A .

Naslov:

Upravljanje morskom lukom

Godina izdanja:

2012.

Cijena:

80,00 kn povratak na vrh


Autor:

Jurdana, I., Sušanj, J.

Naslov:

Sustavi elektroničke navigacije (s CD-om)

Godina izdanja:

2013.

Cijena:

60,00 kn povratak na vrh

Knjiga: Kesic, B. - Ekonomika luka

Autor:

Kesić, B., Jugović, A., Debelić, B.                  

Naslov:

Ekonomika brodarstva: riješeni zadaci

Godina izdanja:

2013.

Cijena:

55,00 kn povratak na vrh 

Knjiga: Kesic, B. - Ekonomika luka

Autor:

Kesić, B.

Naslov:

Ekonomika luka

Godina izdanja:

2003.

Cijena:

70,00 kn povratak na vrh


Knjiga: Kesic, B. - Ekonomika luka

Autor:

Kesić, B., Jugović, A.

Naslov:

Menadžment pomorskoputničkih luka

Godina izdanja:

2006.

Cijena:

180,00 kn povratak na vrh


Knjiga: Kitarovic, I. - Navigacijska astronomija

Autor:

Kitarović, I.

Naslov:

Navigacijska astronomija

Godina izdanja:

2000.

Cijena:

10,00 kn povratak na vrh


Knjiga: Komadina, P. - Brodovi multimodalnog transporta

Autor:

Komadina, P .

Naslov:

Brodovi multimodalnog transportnog sustava

Godina izdanja:

1998.

Cijena:

20,00 kn povratak na vrh


Knjiga: Komadina, P. - Tankeri

Autor:

Komadina, P .

Naslov:

Tankeri

Godina izdanja:

1998.

Cijena:

70,00 kn povratak na vrh


Knjiga: Koljatić, V. - Priručnik za brodostrojarski simulator

Autor:

Koljatić, V.

Naslov:

Priručnik za brodostrojarski simulator

Godina izdanja:

1993.

Cijena:

25,00 kn povratak na vrh


Knjiga: Dusko V , Renato I

Autor:

Kos, S., Vranic, D.,vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Naslov:

Morska kontejnerska transportna tehnologija 2

Godina izdanja:

2006.

Cijena:

100,00 kn povratak na vrh


Knjiga: Dusko V , Renato I

Autor:

Kos, S., Zorovic, D. Vranic, D.,vvvvvvvvvvvvvvvvvv

Naslov:

Teristička i elektronička navigacija

Godina izdanja:

2010.

Cijena:

100,00 kn povratak na vrh


Knjiga: Komadina, P. - Tankeri

Autor:

Kovačić, M. Dundović, Č.                                

Naslov:

Planiranje i projektiranje luka nautičkog turizma

Godina izdanja:

2012.

Cijena:

85,00 kn povratak na vrh

Knjiga: Komadina, P. - Tankeri

Autor:

Kovačić, M., Komadina, P .

Naslov:

Upravljanje obalnim područjem i održivi razvoj

Godina izdanja:

2011.

Cijena:

115,00 kn povratak na vrh


placeholder

Autor:

Kralj, P., Šegulja, I.

Naslov:

Brodski cjevovodi

Godina izdanja:

2018.

Cijena:

60,00 kn povratak na vrh

placeholder

Autor:

Kraš, A., Bonato, J., Draščić Ban, B.

Naslov:

Pouzdanost i raspoloživost digitalnih sustava

Godina izdanja:

2017.

Cijena:

40,00 kn povratak na vrh

Knjiga: Kras, A., Celic, J. - Osnove brodske elektrotehnike

Autor:

Kraš, A., Ćelić, J.

Naslov:

Osnove brodske elektrotehnike

Godina izdanja:

2016.

Cijena:

50,00 kn povratak na vrh


Knjiga: Luttenberger, A. - Onove medunarodnog prava mora

Autor:

Luttenberger, A.vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Naslov:

Osnove međunarodnog prava mora

Godina izdanja:

2006.

Cijena:

60,00 kn povratak na vrh


Knjiga: Luttenberger, A. - Pomorsko ratno pravo

Autor:

Luttenberger, A.vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Naslov:

Pomorsko ratno pravo

Godina izdanja:

2008.

Cijena:

50,00 kn povratak na vrh

Knjiga: Luttenberger, A. - Pomorsko upravno pravo

Autor:

Luttenberger, A.vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Naslov:

Pomorsko upravno pravo

Godina izdanja:

2005.

Cijena:

90,00 kn povratak na vrh

Knjiga: Luzen J., Spinčić A. - Enciklopedijski brodostrojarski riječnik (englesko-hrvatski)

Autor:

Luzer, J., Spinčić, A.vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Naslov:

Enciklopedijski brodostrojarski rječnik (englesko-hrvatski)

Godina izdanja:

2013.

Cijena:

390,00 kn povratak na vrh

Knjiga: Luzer - Spincic - Gramaticka vjezbenica engleskog jezika za pomorce

Autor:

Luzer, J., Spinčić, A.

Naslov:

Gramatička vježbenica engleskog jezika za pomorce

Godina izdanja:

2008.

Cijena:

160,00 kn povratak na vrh

Knjiga: Mohović, R., Ivče, R., Zorović, D.  - Održavanje broda

Autor:

Mohović, R., Ivče, R., Zorović, D. vvvvvvvvvvvvvvv

Naslov:

Održavanje broda

Godina izdanja:

2007.

Cijena:

60,00 kn povratak na vrh

Knjiga: Pogany, T. - Teorija vjerojatnosti

Autor:

Pogany, T.

Naslov:

Teorija vjerojatnosti

Godina izdanja:

1999.

Cijena:

15,00 kn povratak na vrh

Knjiga: Pogany, T . - Stohasticki procesi, Dio 1

Autor:

Pogany, T .

Naslov:

Stohastički procesi I.

Godina izdanja:

2003.

Cijena:

25,00 kn povratak na vrh


Autor:

Poletan Jugović, T.

Naslov:

Robni tokovi

Godina izdanja:

2014.

Cijena:

55,00 kn povratak na vrh 

Knjiga: Skenderovic - Ruzicka - Matejcic - Polinomi, racionalne funkcije: zbirka zadataka

Autor:

Skenderović, J., Ružička-Matejčić, V.

Naslov:

Polinomi, racionalne funkcije: zbirka zadataka

Godina izdanja: 2005Cijena:

40,00 kn povratak na vrh


Autor:

Skupina autora

Naslov:

Vademecum maritimus: podsjetnik pomorcima

Godina izdanja:

2014.

Cijena:

170,00 kn povratak na vrh 

placeholder

Autor:

Skupina autora

Naslov:

Matematika I

Godina izdanja:

2009.

Cijena:

70,00 kn povratak na vrh

placeholder

Autor:

Skupina autora               

Naslov:

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci 1949 - 2009.

Godina izdanja:

2009.

Cijena: 200 kn  85,00 knKnjiga: Luttenberger, A. - Onove medunarodnog prava mora

Autor:

Slakoper, Z., Kačer, H., Luttenberger, A.vvvvvvvv

Naslov:

Osnove prava trgovačkih ugovora i vrijednosnih papira

Godina izdanja:

2009.

Cijena:

 170,00 kn

Knjiga: Spincic, A. - English textbook for marine engineers 1

Autor:

Spinčić, A.

Naslov:

English textbook for marine engineers I

Godina izdanja:

2008.

Cijena:

75,00 kn <povratak na vrh

Knjiga: Spincic-Pritchard - Eng. textbook for marine eng. 2

Autor:

Spinčić, A., Pritchard, B.

Naslov:

English textbook for marine engineers II

Godina izdanja:

2009.

Cijena:

85,00 kn povratak na vrh

Knjiga: Stankovic P  - Pomorske Havarije

Autor:

Stanković, P.

Naslov:

Pomorske havarije

Godina izdanja:

1995.

Cijena:

100,00 kn povratak na vrh

Knjiga: Josip Susanj  - Navigacijski radar

Autor:

Sušanj, J.vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Naslov:

Navigacijski radar

Godina izdanja:

2006.

Cijena:

80,00 kn povratak na vrh

Knjiga: Josip Susanj  - Navigacijski radar

Autor:

Šegulja, I., Bukša, A., Tomas,V. vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Naslov:

Održavanje brodskih sustava

Godina izdanja:

2009.

Cijena:

40,00 kn povratak na vrh

Knjiga: Šestan, A. - Uljna hidraulika i pneumatika

Autor:

Šestan, A.

Naslov:

Uljna hidraulika i pneumatika

Godina izdanja:

2003.

Cijena:

50,00 kn povratak na vrh

Knjiga: Tirelli - Martinovic - Brodske toplinske turbine

Autor:

Tireli, E., Dvornik, J., Orović, J.

Naslov:

Maziva i njihova primjena na brodu

Godina izdanja:

2010.

Cijena:

80,00 kn povratak na vrh

Knjiga: Tirelli - Martinovic - Brodske toplinske turbine

Autor:

Tomac, N.  

Naslov:

Tehnički materijali i obrada

Godina izdanja:

2010.

Cijena:

55,00 kn povratak na vrh

Knjiga: Tirelli - Martinovic - Brodske toplinske turbine

Autor:

Tomas, V., Šegulja, I., Valčić, M.

Naslov:

Osnove automatizacije

Godina izdanja:

2010.

Cijena:

70,00 kn povratak na vrh

Knjiga: Tudor, M. - Osnove primjene racunala

Autor:

Tudor, M.

Naslov:

Osnove primjene računala

Godina izdanja:

2003.

Cijena:

10,00 kn


Knjiga: Tudor, M. - Osnove primjene racunala

Autor:

Tudor, M.

Naslov:

Primjena elektorničkih računala

Godina izdanja:

2010.

Cijena:

100,00 kn


Knjiga: Vranic, D. - Određivanje trima, stabiliteta i napetosti brodske konstrukcije

Autor:

Vranić, D.

Naslov:

Određivanje trima, stabiliteta i napetosti brodske konstrukcije

Godina izdanja:

2009 .

Cijena:

20,00 kn povratak na vrh

Knjiga: Dusko V , Renato I

Autor:

Vranić, D., Ivče, R. vvvvvvvvvvvvvvv

Naslov:

Tereti u pomorskom prometu

Godina izdanja:

2006.

Cijena:

90,00 kn povratak na vrh

Knjiga: Dusko V , Renato I

Autor:

Vranić, D., Kos, S.vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Naslov:

Morska kontejnerska transportna tehnologija I

Godina izdanja:

2008.

Cijena:

70,00 kn povratak na vrh

Knjiga: Zec, D. - Planiranje pomorske plovidbe

Autor:

Zec, D.

Naslov:

Planiranje pomorske plovidbe

Godina izdanja:

1997.

Cijena:

70,00 kn povratak na vrh

Knjiga: Zec, D. - Sigurnost na moru

Autor:

Zec, D.

Naslov:

Sigurnost na moru

Godina izdanja:

2001.

Cijena:

135,00 kn povratak na vrh

placeholder

Autor:

Zelenika, R.

Naslov:

Kako nastaje recenzija

Godina izdanja:

1991.

Cijena:

10,00 kn povratak na vrh

Knjiga: Zorović - Kos - Vranić - Brodski magnetski kompas

Autor:

Zorović, D., Kos, S., Vranić, D.

Naslov:

Brodski magnetski kompas

Godina izdanja:

1998.

Cijena:

20,00 kn povratak na vrh