Posudba

Pravo posudbe imaju redoviti, izvanredni studenti, poslijediplomanti te zaposlenici Fakulteta. Ostali korisnici imaju pravo korištenja građe u čitaonici. Neposrednu posudbu zainteresiranim ostalim korisnicima moze odobriti voditelj Knjižnice.

Posudba građe izvan Knjižnice uz predočenje elektroničkog indexa limitirana je posudbom četiri naslova na rok od 15 dana s mogućnošću produljenja. Posuđene naslove i rok zaduženja, korisnici mogu provjeriti putem: http://libraries.uniri.hr/pfri/search.html, otvaranjem opcije "Podaci za korisnika" te upisivanjem traženih podataka.

Rezervacija naslova za posudbu, telefonski 051 214-605 i e-mail: bib@pfri.hr ili neposredno u citaonici.

Samo u čitaonici koristi se:
  • priručna literatura (rječnici, enciklopedije, atlasi, zbornici)
  • časopisi
  • doktorske disertacije i magistarske radnje.

Pravila posudbe

Studentima se preporuča da neizostavno upoznaju i koriste knjižnicu. O tome postoje neophodna pravila koja su u interesu prvenstveno korisnika i čuvanja fonda.

Pravo na posudbu stječe se upisom. Studenti se u Knjižnicu upisuju uz predočenje elektroničkog indeksa (x-ice). Članstvo u knjižnici je besplatno.

O izgubljenoj ili oštećenoj knjizi obavijestiti knjižničare radi dogovora o zamjeni ili naknadi.

Zadnji primjerak nekog naslova u pravilu se ne posuđuje izvan čitaonice, osim za vrijeme vikenda. Tako posuđenu knjigu treba vratiti sljedeći ponedjeljak od 9 do 10 sati.

Za knjige koje se ne vrate na vrijeme plaća se zakasnina u iznosu 0,50 kn po danu i knjizi. Studenti i knjižničari kolegijalnim dogovorom usklađuju svoje obveze i potrebe.

Međuknjižnična posudba

Međuknjižnična posudba je namijenjena samo za zaposlenike Fakulteta. Za posudbu je potrebno ispuniti jedan od sljedećih obrazaca:

Download obrasca za posudbu clanaka

Posudba članaka 

Download obrasca za posudbu knjiga

Posudba poglavlja iz knjiga

       Posudba knjiga