Usluge u knjižnici

 • Posudba
 • Rad u čitaonici
 • Informiranje o studijskoj literaturi
 • Pretraživanje online kataloga i drugih baza podataka
 • Tematsko pretraživanje za seminarske, završne i diplomske radove (Obrazac)
 • Korištenje računala za potrebe studija
 • Fotokopiranje
 • Printanje
 • Skeniranje
 • Tematsko pretraživanje

Čitaonica

Otvorena je za korisnike od 9 do 19 h (petkom do 18h)

Pomoć knjižničara u nalaženju literature, korištenju kataloga, baza podataka, pripremi radova i dr.

Računalna oprema za korisnike

 • Devetnaest umreženih računala (Internet, Word, Excel)
 • Dva mrežna printera
 • Dva skenera
 • Online katalog (http://bib.pfri.hr)
 • Kartični katalozi (matični, abecedni i stručni)

Fotokopiranje članaka iz časopisa, enciklopedija, zbornika (1 stranica 0,50 kn)

Printanje (1 stranica 0,20 kn)