Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  ČASOPIS POMORSTVO

Pomorstvo - Scientific Journal of Maritime Research
Scientific Journal of Maritime Research

UDK: 656.61
ISSN: 1332-0718
e-ISSN 1846-8438

Izdavač: Faculty of Maritime Studies Rijeka, University of Rijeka

Adresa: Studentska 2, 51000 Rijeka
Telefon: 051 338 411

E-mail: casopis@pfri.hr

Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci izdavač je multidisciplinarnog znanstvenog časopisa Pomorstvo (Scientific Journal of Maritime Research) od 1999. godine. Ovaj časopis sljednik je "Zbornika radova" koji je prvi put objavljen 1964. godine.

Misija časopisa Pomorstvo – Scientific Journal of Maritime Research je promocija znanosti, struke, znanstvene misli i znanstvenog pristupa u multidisciplinarnom području tehničkih, društvenih, humanističkih i ostalih znanosti u kompleksnoj domeni pomorstva.

Svrha, cilj i tematska orijentiranost časopisa prvenstveno je usmjerena na: razvoj teorijskih i praktičnih postavki, analize pojmova, objavljivanje rezultata temeljnih i primijenjenih istraživanja..., u aktivnostima, djelatnostima, procesima i odnosima na moru ili koji su u vezi s morem.

Autori radova su znanstvenici i stručnjaci u navedenim područjima, iz Hrvatske i inozemstva. Radovi se objavljuju na engleskom jeziku i prolaze postupak recenzije. Od 2006. godine Pomorstvo se izdaje dva puta godišnje (u lipnju i prosincu).

Pored uredničkog odbora, kojega čine sveučilišni profesori s Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, časopis ima i Međunarodni znanstveni savjetodavni odbor. Njegovi su članovi renomirani znanstvenici iz inozemstva. Svaki pojedini autor odgovoran je za sadržaj naveden u njenom/njegovom radu objavljenom u Pomorstvu. Stoga je Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, kao izdavač, oslobođen svake odgovornosti od posljedica koje eventualno nastanu po objavljivanju rada.

U financiranju Časopisa, ovisno o rješenju, sudjeluje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske te Zaklada Sveučilišta u Rijeci.

Članke u Pomorstvu uvrštavaju u svoje baze podataka:
• Emerging Sources Citation Indeks (Thomson Reuters), Philadelphia, USA, WoSCC (Web of   Science Core Collection)
• Abell Library Austin College, Sherman, Texas, USA
• ASFA (CSA) - Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts, CSA, Maryland, USA
• BiblioSTIC - Vandœuvre-lès-Nancy, Cedex, France
• BMT - British Maritime Technology Abstracts, Teddington, United Kingdom
• CABI – Oxon, United Kingdom
• CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, France
• Cornell University, Ithaca, New York, USA
• COBISS/OPAC, Virtualna knjižnica Slovenije
• CSA (Cambridge Scientific Abstracts) - Oceanic Abstracts, Maryland, USA
• DOAJ; Directory of Open Access Journals 
• EBSCO Publishing – Ipswich, MA, USA
• EJOL – Electronic Journals Online Library, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Hrvatska
• GEOBASE - The Bibliographic database for the Earth, Geographical and Ecological Sciences
• HRČAK - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske
• INSPEC – Database published by the Institution of Engineering and Technology, UK
• Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb, Hrvatska
• NewJour – Electronic Journals and Newsletters, USA
• OAI-PMH - The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting, Washington, DC, USA
• SCOPUS -Elsevier's abstract and indexing (A&I) database
• TRIS – Transportation Research and Information Services, Washington, DC, USA
• Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Ciencias Genómicas, Instituto de Biotecnología, Biblioteca, Mexico
• Universitätsbibliothek Braunschweig, Braunschweig University Library, Braunschweig, Deutschland
• Universitätsbibliothek Regensburg, Elektronische Zeitschriftenbibliothek, 93042 Regensburg, Deutschland
• ZDB - Staatsbibliothek zu Berlin, Deutsche Nationalbibliothek, Berlin, Deutschland Tje Journal is published twice a year (in June and December).

Časopis izlazi dvaput u godini. Naklada 200 primjeraka.

Pretplata za organizacije i ustanove 40,00 kn, za pojedince 20,00 kn.

Cijena u skriptarnici Fakulteta za studente 10,00 kn, a za sve ostale 20,00 kn.

The Council of Science Editors i Editorial Policy Committee potiču sve uključene u proces izdavanja časopisa na odgovornost u promicanju cjelovitosti objavljivanja znanstvenog časopisa (Scott-Lichter D and the Editorial Policy Committee, Council of Science Editors. CSE’s White Paper on Promoting Integrity in Scientific Journal Publications, 2012 Update. 3rd Revised Edition. Wheat Ridge, CO: 2012.)

CSE’s White Paper on Promoting Integrity in Scientific Journal Publications, 2012 Update.pdf

Izjava o otvorenom pristupu
Časopis Pomorstvo ima otvoreni pristup. Time se omogućuje slobodan pristup, pretraživanje, čitanje, preuzimanje, distribucija i ostalo zakonsko korištenje. Hrvatska deklaracija o otvorenom pristupu preuzeta je s http://www.fer.unizg.hr/oa2012/deklaracija

Naknada
Časopis Pomorstvo ne naplaćuje naknadu za objavljivanje radova, kao ni njihovo čitanje i preuzimanje.

Plagijarizam Plagijat je oblik piratstva koje uključuje neovlaštenu uporabu ili oponašanje jezičnih obrazaca (prikaza, slika ili tablica) i tuđih misli te predstavljanje istih kao vlastiti izvorni rad a da se ne traži dopuštenje ili navede autor izvornoga sadržaja. Plagijat obično uključuje korištenje tuđih materijala, ali se može odnositi i na umnožavanje vlastitih prethodno objavljenih istraživanja bez navođenja istoga (što se katkada naziva samoplagijatom ili dvostrukim objavljivanjem). (Council of Science Editors. Sample correspondence. Available at: http://www.councilscienceeditors.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3335 (Accessed October 18, 2018).

Licenca i autorsko pravo

Časopis djeluje pod licencom Creative Commons Attribution 3.0. Autori zadržavaju autorsko pravo i prava objavljivanja svih članaka i sadržaja pod svojim imenom objavljenih u Časopisu, dokle god poštuju pravilno citiranje objavljenog članka.