Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 


 Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  ČASOPIS POMORSTVO

Pomorstvo - Scientific Journal of Maritime Research
Scientific Journal of Maritime Research

https://doi.org/10.31217/p
UDK: 656.61
ISSN: 1332-0718
e-ISSN 1846-8438

Izdavač: Faculty of Maritime Studies Rijeka, University of Rijeka

Adresa: Studentska 2, 51000 Rijeka
Telefon: 051 338 411

E-mail: casopis@pfri.uniri.hrO časopisu: Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci izdavač je multidisciplinarnog znanstvenog časopisa Pomorstvo (Scientific Journal of Maritime Research) od 1999. godine. Časopis Pomorstvo sljednik je „Zbornika radova“ koji je prvi put objavljen 1964. godine. Od 2006. godine, Pomorstvo se izdaje dva puta godišnje (u lipnju i prosincu).

Misija časopisa Pomorstvo – Scientific Journal of Maritime Research e promocija znanosti, struke, znanstvene misli i znanstvenog pristupa u multidisciplinarnom području tehničkih, društvenih, humanističkih i ostalih znanosti u kompleksnoj domeni pomorstva.

Svrha, cilj i tematska orijentiranost časopisa - Svrha, cilj i tematska orijentiranost časopisa prvenstveno je usmjerena na: razvoj teorijskih i praktičnih postavki, analize pojmova, objavljivanje rezultata temeljnih i primijenjenih istraživanja..., u aktivnostima, djelatnostima, procesima i odnosima na moru ili koji su u vezi s morem.

Autori radova su znanstvenici i stručnjaci u navedenim područjima, iz Hrvatske i inozemstva. Radovi se objavljuju na engleskom jeziku i prolaze postupak recenzije.  

U financiranju Časopisa, ovisno o rješenju, sudjelovalo je ili sudjeluje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Sveučilište u Rijeci, Akademija znanosti i umjetnosti te Zaklada Sveučilišta u Rijeci.

Članke u Pomorstvu uvrštavaju u svoje baze podataka:

 • WoS CC (Web of Science Core Collection) – ESCI Emerging Sources Citation Index, Clarivate Analytics, USA
 • ASFA (CSA) - Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts, CSA, Maryland, USA
 • BMT - British Maritime Technology Abstracts, Teddington, United Kingdom
 • CiteFactor (Academic Scientific Journals), USA
 • COBISS/OPAC, Virtualna knjižnica Slovenije, Slovenija
 • CSA (Cambridge Scientific Abstracts) - Oceanic Abstracts, Maryland, USA
 • DOAJ; Directory of Open Access Journals, Lund University, Sweden
 • EBSCO Publishing – Ipswich, MA, USA
 • EJOL – Electronic Journals Online Library, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Hrvatska
 • GEOBASE - The Bibliographic database for the Earth, Geographical and Ecological Sciences, Elsevier
 • HRČAK - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske, Zagreb, Hrvatska
 • INSPEC – Database published by the Institution of Engineering and Technology (IET), UK
 • NSK - Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb, Hrvatska
 • SCOPUS -Elsevier's abstract and indexing (A&I) database, Amsterdam, Nizozemska
 • TRIS – Transportation Research and Information Services, Washington, DC, USA

The Council of Science Editors i Editorial Policy Committee potiču sve uključene u proces izdavanja časopisa na odgovornost u promicanju cjelovitosti objavljivanja znanstvenog časopisa (Scott-Lichter D and the Editorial Policy Committee, Council of Science Editors. CSE’s White Paper on Promoting Integrity in Scientific Journal Publications, 2012 Update. 3rd Revised Edition. Wheat Ridge, CO: 2012.)

CSE’s White Paper on Promoting Integrity in Scientific Journal Publications, 2012 Update.pdf

Izjava o otvorenom pristupu: Časopis Pomorstvo ima otvoreni pristup. Time se omogućuje slobodan pristup, pretraživanje, čitanje, preuzimanje, distribucija i ostalo zakonsko korištenje. Hrvatska deklaracija o otvorenom pristupu preuzeta je s http://www.fer.unizg.hr/oa2012/deklaracija

Naknada: Časopis Pomorstvo ne naplaćuje naknadu za objavljivanje radova, kao ni njihovo čitanje i preuzimanje.

Plagijarizam je oblik piratstva koje uključuje neovlaštenu uporabu ili oponašanje jezičnih obrazaca (prikaza, slika ili tablica) i tuđih misli te predstavljanje istih kao vlastiti izvorni rad a da se ne traži dopuštenje ili navede autor izvornoga sadržaja. Plagijat obično uključuje korištenje tuđih materijala, ali se može odnositi i na umnožavanje vlastitih prethodno objavljenih istraživanja bez navođenja istoga (što se katkada naziva samoplagijatom ili dvostrukim objavljivanjem). (Council of Science Editors. Sample correspondence. Sample correspondence. Available at:

http://www.councilscienceeditors.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3335 (Accessed October 18, 2018).

Licenca i autorsko pravo: Časopis djeluje pod licencom Creative Commons Attribution 3.0. Autori zadržavaju autorsko pravo i prava objavljivanja svih članaka i sadržaja pod svojim imenom objavljenih u Časopisu, dokle god poštuju pravilno citiranje objavljenog članka.

Pretplata za organizacije i ustanove iznosi 40,00 kn, za pojedince 20,00 kn.

Cijena u skriptarnici Fakulteta za studente iznosi 10,00 kn, a za sve ostale 20,00 kn.