Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  

 Ime prezime:

DOC. DR. SC. IGOR VIO
 E-mail:

vio@pfri.hr
 Telefon:

165
Prostorija:

209
Termin konzultacija:


Životopis (Hrvatski):
CV_20181007_195313_vio_Igor_Vio_._.ivotopis.pdf
Životopis (Engleski):
CV_EN_20181007_195313_vio_Igor_Vio_._curriculum_vitae.pdf
Sveučilišni portfelj:


CROSBI baza link:

Google Scholar link:


Kolegij 1:
POMORSKO JAVNO PRAVO
Obavijesti:

Materijali:
20181119_105029_vio_POMORSKO_UPRAVNO_PRAVO_._ogledna_ispitna_pitanja.pdf
20181119_104943_vio_ME.UNARODNO_PRAVO_MORA_._ogledna_ispitna_pitanja.pdf
20190102_150320_vio_POMORSKO_RATNO_PRAVO_._ogledna_ispitna_pitanja.pdf
20200608_183203_vio_OBVEZNA_PRAVILA_PONA.ANJA_NA_FAKULTETU.pdf
20210226_193027_vio_PJP_LMPP2_ZI_25.02.2021.pdf
20210506_205507_vio_PJP_TOP2_ZI_05.05.2021.pdf
20210222_115235_vio_PJP_NTPP1_ZI_15.02.2021.pdf

Kolegij 2:
POMORSKO PRAVO
Obavijesti:

Materijali:
20181119_105253_vio_POMORSKE_HAVARIJE_I_OSIGURANJE_._ogledna_ispitna_pitanja.pdf
20181119_105227_vio_POMORSKO_UPRAVNO_PRAVO_._ogledna_ispitna_pitanja.pdf
20181119_105202_vio_POMORSKO_RATNO_PRAVO_._ogledna_ispitna_pitanja.pdf
20181119_105135_vio_ME.UNARODNO_PRAVO_MORA_._ogledna_ispitna_pitanja.pdf
20190208_194956_vio_POMORSKE_HAVARIJE_I_OSIGURANJE.pdf
20200608_183428_vio_OBVEZNA_PRAVILA_PONASANJA_NA_FAKULTETU.pdf
20210505_134621_vio_PP_BS_ZI_04.05.2021.pdf

Kolegij 3:
TRANSPORTNO OSIGURANJE
Obavijesti:

Materijali:
20190313_125347_vio_KOPNENO_I_ZRACNO_TRANSPORTNO_OSIGURANJE.pdf
20190302_200709_vio_MEDJUNARODNO_OSIGURANJE.pdf
20190313_183842_vio_POMORSKO_OSIGURANJE.pdf
20200608_183514_vio_OBVEZNA_PRAVILA_PONASANJA_NA_FAKULTETU.pdf
20210213_142032_vio_Transportno_osiguranje_._nastavni_program_kolegija.pdf
20210217_200537_vio_TO_LMPP3_._TOP3_ZI_15.02.2021.pdf
20210217_200602_vio_TO_NTPP3_ZI_15.02.2021.pdf

Kolegij 4:

Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 5:

Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 6:

Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 7:

Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 8:

Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 9:

Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 10:

Obavijesti:

Materijali: