Ukoliko je kandidat već ranije studirao na nekom drugom Visokom učilištu u statusu redovitog studenta, obvezno mora priložiti potvrdu o ispisu sa navedenog visokog učilišta.