Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  ZAVOD ZA NAUTIČKE ZNANOSTI Ime prezime:

PROF. DR. SC. SERĐO KOS
 E-mail:

skos@pfri.hr
 Telefon:

150
Prostorija:

425
Termin konzultacija:


Životopis (Hrvatski):
CV_20210126_110620_kos_ZIVOTOPIS.docx
Životopis (Engleski):
CV_EN_20210126_110620_kos_CV_Professor_Serdjo_Kos.doc
Sveučilišni portfelj:
https://portal.uniri.hr/Portfelj/169


CROSBI baza link:
https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=165731&period=2007
Google Scholar link:
https://scholar.google.hr/citations?user=MOr-LA8AAAAJ&hl=en&oi=ao


Kolegij 1:
Terestrička navigacija
Obavijesti:

Materijali:
20201019_111603_kos_2._Terestricka_navigacija_.Magnetizam_.pptx
20200129_084925_kos_14._BRZINA_BRODA._UDALJENOST_I_PRIJE.ENI_PUT.pptx
20191015_092834_kos_15._ZANO.ENJE_BRODA.pptx
20210211_112703_kos_1._TERESTRICKA.NAVIGACIJA.Uvodno.predavanje.pptx
20191015_092436_kos_3.TEORIJSKE_OSNOVE_BRODSKOG_MAGNETIZMA.pptx
20191120_094742_kos_7._Terestricka_navigacija_Morske_mijene_.pptx
20180424_084531_kos_Ispitna_pitanja._Terestri.ka_navigacija.docx
20191015_092921_kos_16._ECDIS_sustav.pptx
20191107_094056_kos_5._TERESTRICKA_NAVIGACIJA.KARTOGRAFSKE_PROJEKCIJE.pptx
20191120_094625_kos_6._TN.Pomorske_karte_i_navigacijski_prirucnici_.pptx
20191015_092759_kos_13._PLOVIDBA_U_NAVIGACIJSKI_OTE.ANIM_UVJETIMA.pptx
20191015_092737_kos_12._Terestricka_navigacija_Metode_plovljenja_.pptx
20191015_092705_kos_10._Terestricka_navigacija_Geometrijske_osnove_polozaja_broda.pptx
20191203_123850_kos_11._TEORIJSKE_OSNOVE_POGRESKE_POLOZAJA_BRODA.pptx
20191127_092416_kos_8._Terestricka_navigacija_Oznacavanje_pomorskih_plovnih_putova.pptx
20191015_092652_kos_9._Obalna_navigacija.pptx
20191015_092454_kos_4._TEORIJSKE_OSNOVE_ZA_IZRADU_MERKATOROVE_PROJEKCIJE.pptx

Kolegij 2:
Integralni i multimodalni transport
Obavijesti:

Materijali:
20200304_104131_kos_IMT.Predavanje.15.pptx
20200304_104112_kos_IMT.Predavanje.14_.pptx
20200304_103936_kos_IMT.Predavanje.9_.pptx
20200304_103951_kos_IMT.Predavanje.10_.pptx
20200304_104048_kos_IMT.Predavanje.13_.pptx
20200304_103859_kos_IMT.Predavanje.7_.pptx
20200304_103918_kos_IMT.Predavanje.8_.pptx
20180522_125012_kos_Ispitna_pitanja_1_._IMT.docx
20200304_104010_kos_IMT.Predavanje.11_.pptx
20200304_103630_kos_IMT.Predavanje.1.pptx
20200304_103726_kos_IMT.Predavanje.2.pptx
20200304_103742_kos_IMT.Predavanje.3.pptx
20200304_103800_kos_IMT.Predavanje.4.pptx
20200304_103821_kos_IMT.Predavanje.5.pptx
20200304_104027_kos_IMT.Predavanje.12_.pptx
20200304_103843_kos_IMT.Predavanje.6.pptx

Kolegij 3:
Primijenjena satelitska navigacija
Obavijesti:

Materijali:
20210225_092347_kos_30_._Forenzi.ka_analiza.pdf
20210225_092208_kos_7._PSN_Konstrukcija_satelitskog_navigacijskog_prijamnika_.pptx
20210225_092303_kos_28_._Kombinirani_GNSS_prijamnici.pdf
20210225_092245_kos_27_._Programski_odre.en_GNSS_prijamnik.pdf
20210225_092326_kos_29_._Smjernice_budu.eg_razvoja.pdf
20210225_092226_kos_8._PSN_Konstrukcija_satelitskog_navigacijskog_prijamnika.pptx
20180525_101222_kos_Ispitna_pitanja_1_._PSN.docx
20210225_092132_kos_5._PSN_Konstrukcija_satelitskog_navigacijskog_prijamnika_.pptx
20210225_092113_kos_4._PSN_Statisti.ka_obrada_signala.pptx
20210225_092035_kos_2._PSN_Prora.un_pogre.ke_satelitskog_odre.ivanja_polo.aja.pptx
20210225_092053_kos_3._PSN_Statisti.ka_obrada_signala.pptx
20210427_105828_kos_1.5._PSN_Prora.un_pogre.ke_satelitskog_odre.ivanja_polo.aja.pptx
20210225_092014_kos_1.6._PSN_Prora.un_pogre.ke_satelitskog_odre.ivanja_polo.aja_.pptx
20210323_140647_kos_1.2._PSN_Osnove_satelitske_navigacije.pptx
20210225_092150_kos_6._PSN_Konstrukcija_satelitskog_navigacijskog_prijamnika_.pptx
20210225_091937_kos_1.4._PSN_Prora.un_pogre.ke_satelitskog_odre.ivanja_polo.aja.pptx
20210225_091917_kos_1.3._PSN_Osnove_satelitske_navigacije.pptx
20210312_122930_kos_1.1._PSN_Osnove_satelitske_navigacije.pptx

Kolegij 4:
Elektronička navigacija
Obavijesti:

Materijali:
20200304_105058_kos_5._EN_Primjena_radara_u_izbjegavanju_sudara_na_moru_i_Osnove_maritimne_kinematike.pptx
20180518_105833_kos_Ispitna_pitanja_1_._EN.docx
20200304_105010_kos_2._EN_Elektromagnetski_valovi_.1.pptx
20200304_104937_kos_1._EN_Uvodno_predavanje.pptx
20200304_105215_kos_9._EN_Brzinomjeri.pptx
20200304_105154_kos_8._EN_dubinomjeri.pptx
20200304_105138_kos_7.EN_Inercijalna_navigacija.pptx
20200512_090400_kos_4._EN_karakteristike_radarskih_valova_i_refleksija_EM_valova.pptx
20200304_105025_kos_3._EN_radar.pptx
20200304_105122_kos_6._EN_Hiperboli.ka_navigacija.pptx

Kolegij 5:

Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 6:

Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 7:

Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 8:

Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 9:

Obavijesti:

Materijali:

Kolegij 10:

Obavijesti:

Materijali: