Sveučilište u Rijeci
University of Rijeka

POMORSKI FAKULTET U RIJECI
FACULTY OF MARITIME STUDIES


Studentska 2
51000 RIJEKA
CROATIA
Tel. +385 51 33 84 11, +385 51 33 11 17
Telefax: +385 51 33 67 55

CURRICULUM VITAE

PUBLICATIONS  

NASTAVNI MATERIJALI - PMAE