Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 


 Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  KNJIŽNICA

ČITAONICE


Čitaonice otvorene od 9:00 do 18:00 sati (ponedjeljak – petak).

Čitaonica I. je predviđena za individualni i grupni rad te posudbu i razduživanje knjižnične građe. U ovome prostoru nalazi se 12 računala, 2 skenera, mrežni printer i fotokopirni stroj.

Čitaonica II. je isključivo predviđena za tihi individualni rad ima 12 računala, na tri računala sa slušalicama studenti imaju audiovizualni pristup bazi Videotela.