Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 


 Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  POSTUPAK JAVNE NABAVE

 

OPĆI I KONTAKT PODACI

Sve potrebne informacije (naziv naručitelja, opći podaci, kontakt podaci...) sadržani su u svakoj pojedinačnoj objavi javne nabave.

Podaci o naručitelju:

Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet

Studentska 2, 51000 Rijeka

MBS: 1580485

OIB: 76722145702

Telefon: 051/338 411

Glavna adresa naručitelja (URL): http://www.pfri.uniri.hr


Javna nabava

Ovlašteni predstavnici Naručitelja sa važećim certifikatom u području javne nabave:

Ivana Jengić Došen, mag. iur., stručna suradnica

Ivan Dovadžija, mag. oec., voditelj Centra za međunarodne projekte

Kontakti:

e-mail: ivana.jengic@pfri.uniri.hr

e-mail: ivan.dovadzija@pfri.uniri.hr

Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet

Studentska 2

51 000 Rijeka,

tel.: 051/338 411


Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave, roba, radova i usluga


Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga od 22.12.2022.

Pravilnik o izmjeni pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga od 06.10.2023. - 

Registar ugovora Sveučilišta u Rijeci, Pomorskog fakulteta vodi se elektronički na adresi https://eojn.nn.hr/Oglasnik/


pdfPlan nabave za 2024. godinu

pdf1.Rebalans plana nabave za 2024.

pdfPregled sklopljenih ugovora - 31.12.2023.

pdfPlan nabave za 2023. godinu

pdf1.Rebalans plana nabave za 2023.

pdf2.Rebalans plana nabave za 2023.

pdf3.Rebalans plana nabave za 2023.

pdfPregled sklopljenih ugovora - 31.12.2022.

pdfPlan nabave za 2022. godinu

pdf1.Rebalans plana nabave za 2022.

pdf2.Rebalans plana nabave za 2022.

pdf3.Rebalans plana nabave za 2022.

pdfPregled sklopljenih ugovora - 31.12.2021.

pdfPlan nabave za 2021. godinu

pdf1.Rebalans plana nabave za 2021.

pdf2.Rebalans plana nabave za 2021.

pdf3.Rebalans plana nabave za 2021.

pdf4.Rebalans plana nabave za 2021.

pdf5.Rebalans plana nabave za 2021.

pdfPregled sklopljenih ugovora - 31.12.2020.

pdfPlan nabave za 2020. godinu

pdf1.Rebalans plana nabave za 2020.

pdf2.Rebalans plana nabave za 2020.

pdf3.Rebalans plana nabave za 2020.

pdf4.Rebalans plana nabave za 2020.

pdf5.Rebalans plana nabave za 2020.

pdf6.Rebalans plana nabave za 2020.

pdf7.Rebalans plana nabave za 2020.

pdf8.Rebalans plana nabave za 2020.

pdfPregled sklopljenih ugovora - 31.12.2019.

pdfPregled sklopljenih ugovora 2018, 2019.

pdfPlan nabave za 2019. godinu

pdf1.Rebalans plana nabave za 2019.

pdf2.Rebalans plana nabave za 2019.

pdf3.Rebalans plana nabave za 2019.

pdf4.Rebalans plana nabave za 2019.

pdf5.Rebalans plana nabave za 2019.

pdfPregled sklopljenih ugovora - 31.12.2018.

pdfPlan nabave za 2018. godinu

pdfRebalans plana nabave za 2018.

pdfRegistar ugovora o javnoj nabavi

pdfPlan nabave za 2017. godinu

pdf1.Rebalans plana nabave za 2017.

pdfPregled sklopljenih ugovora - 31.12.2017.

pdf2.Rebalans plana nabave za 2017.

pdf3.Rebalans plana nabave za 2017.

pdfPravilnik o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga PFRI

pdfPrikaz provedenih postupaka jednostavne nabave u 2017.

pdfPlan nabave za 2016. godinu

pdf1.Rebalans plana nabave za 2016.

pdf2.Rebalans plana nabave za 2016.


Postupci u tijeku

Arhiva postupaka javne nabave

Izjave ovlaštenih osoba javne nabave

pdfIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju s zainteresiranim gospodarskim subjektima- 32 kanalni sustav s aktivnim elektrodama- Brain Products actiCHamp (uređaj sa popratnom opremom)

pdfIzvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima-MASTERHUB

pdfIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima- Opremanje laboratorija u Edukativnoj radionici

pdfIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima- Računala i računalna oprema

pdf Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima- Računala i računalna oprema, ev.br. 43/2023.