Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 


 Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  DOKTORSKI STUDIJ 'POMORSTVO'


 • Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu - omogućuje pristup znanstvenim bazama podataka i časopisima s nacionalnom licencijom i licencijom Sveučilišta u Zagrebu
 • Web of Science - platforma putem koje su dostupni citatni indeksi i baze podataka, a pokrivaju sva područja znanosti
 • Scopus - bibliografska i citatna baza podataka koja indeksira izvore iz cijeloga svijeta te pokriva sva područja znanosti
 • Scimago Journal & Country Rank - javno dostupan portal koji uključuje časopise i znanstvene pokazatelje zemalja temeljene na Scopus® (Elsevier B.V.) bazi podataka
 • Google znalac - pretraživač znanstvene literature i pokazatelj citiranosti, razvijen u okvirima pretraživača Googlea
 • ScienceDirect - zbirka znanstvenih časopisa koji pokrivaju područja prirodnih, tehničkih, biomedicinskih znanosti te manjeg broja časopisa s područja društvenih i humanističkih znanosti
 • Zenodo - digitalni repozitorij za pohranjivanje publikacija, prezentacija, postera, slika, audio i video materijala, istraživačkih podataka, materijala za učenje i softvera
 • Mendeley Data - digitalni cloud-based repozitorij za pohranjivanje podataka, jednostavno dijeljenje, pristup i citiranje
 • ORCID - osobni, digitalni, međunarodni trajni identifikator koji služi nedvojbenoj identifikaciji autora kako bi se riješili problemi oko različitog pisanja imena i prezimena autora u različitim bazama
 • ResearchGate - međunarodna besplatna društvena mreža namijenjena istraživačima i znanstvenicima svih disciplina kojima omogućava razmjenu radova, postavljanje i odgovaranje na pitanja i pronalaženje suradnika
 • Academia.edu - društvena mreža preko koje možete pronaći ljude koji se zanimaju za ista područja istraživanja
 • Coursera - platforma s velikim brojem online tečajeva i programa obrazovanja iz različitih područja
 • Udemy - platforma za online tečajeve i edukaciju
 • Repozitorij Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - zbirka koja u digitalnom obliku okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup znanstveno-istraživačkoj, intelektualnoj i kreativnoj produkciji nastaloj radom Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, odnosno njegovih djelatnika i studenata
 • Doktorska škola Sveučilišta u Rijeci
 • Dokumenti i propisi Sveučilišta u Rijeci