Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 


 Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  SAMOSTALNA PROVJERA RADOVA U SOFTVERU TURNITIN

Kako bi mogli samostalno provjeriti rad, studenti trebaju korištenjem podataka iz tablice pristupiti Turnitinu koristeći svoj elektronički identitet koji je naveden u 2. stupcu, unutar Turnitin-a pronaći predmet imena i identifikatora navedenih u 3. i 4. stupcu, te za pristup predmetu koristiti pristupni ključ navedenu u 5. stupcu. Za sve ostalo korisno je pročitati Upute za korištenje Turnitin-a ili Brze upute za studente.

Za studente pfri:

  Sastavnica   Elektronički identitet   Class Name   Class ID   Enrolment Key
  Pomorski fakultet   ime.prezime@uniri.hr   University of Rijeka   31870989   Zumie5Vu