Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 


 Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  SAMOSTALNA PROVJERA RADOVA U SOFTVERU TURNITIN

Za potrebe javnih visokih učilišta Republike Hrvatske nabavljen je softver za provjeru autentičnosti radova Turnitin.

Licencije omogućuju neograničen broj provjera za svakog od upisanih studenata, a provjeru radova (od seminarskih do završnih i doktorskih) mogu izvršiti nastavnici i studenti, odnosno nenastavno osoblje, sukladno procedurama i potrebama na visokom učilištu.

Prijava u odabrani softver vrši se korištenjem AAI@EduHr elektroničkih identiteta.

Pristup softveru Turnitin
Upute za korištenje Turnitina
Upute za studente