Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  SAMOSTALNA PROVJERA RADOVA U SOFTVERU TURNITIN

Kako bi mogli samostalno provjeriti rad, studenti trebaju korištenjem podataka iz tablice pristupiti Turnitinu koristeći svoj elektronički identitet koji je naveden u 2. stupcu, unutar Turnitin-a pronaći predmet imena i identifikatora navedenih u 3. i 4. stupcu, te za pristup predmetu koristiti pristupni ključ navedenu u 5. stupcu. Za sve ostalo korisno je pročitati Upute za korištenje Turnitin-a ili Brze upute za studente.

Sastavnica Elektronički identitet Class Name Class ID Enrolment Key
Pomorski fakultet @pfri.hr University of Rijeka - Faculty of Maritime Studies 24856846 Pae4Evae