Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 


 Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  DOKUMENTI I OBRASCI


1. Obrazac za izvedbeni plan nastave (MS Word format).

2. Obrazac za opis kolegija (MS Word format).

3. Obrazac izvedbeni nastavni program (MS Word format).

4. Odluka nepravilnosti (PDF format).

5. Plan prijema na stručno usavršavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na Pomorskom fakultetu u Rijeci za 2017. (PDF format).

6. Izvještaj sa službenog putovanja (MS Excel format).

7. Zahtjev za naknadu troškova reprezentacije (MS Excel format).

 

NAPOMENE:

a) Gore navedeni obrasci morali bi biti nazivani na način da slijede imensku konvenciju, odnosno, da su sastavljeni od kratica i to:

NazivStudijskogPrograma_VrstaStudija_StudijskaGodina_StudijskiSemestar_NazivPredmeta_TipObrasca.pdf

b) Izvedbeni plan nastave nema oznaku Tip obrasca dok se za Opis kolegija koristi kratica PR, a za izvedbeni nastavni program IP.

c) Za naziv predmeta ne koriste se naši dijakritički znakovi, razmaci i interpunkcije osim znaka "_" koji se koristi umjesto razmaka u svrhu odvajanja.

d) Primjeri:

NIT_DS_1G_1S_Ekologija_u_prometu.pdf

gdje su kratice sljedeće

NIT - studijski program Nautika i tehnologija pomorskog prometa (koriste se još i BS, EITP, TOP i LIM),
DS - diplomski studij (koristi se još i PDS),
1G - prva godina (koriste se još i 2G i 3G),
1S - prvi semestar (koriste se još i 2S, 3S, 4S, 5S i 6S).

bez nastavka na kraju - izvedbeni plan

IP - izvedbeni nastavni program

PR - opis kolegija

Primjeri: 

BS_PDS_2G_5S_Tjelesna_i_zdravstvena_kultura.pdf - Izvedbeni nastavni plan

BS_PDS_2G_5S_Tjelesna_i_zdravstvena_kultura_IP.pdf - Izvedbeni nastavni program

BS_PDS_2G_5S_Tjelesna_i_zdravstvena_kultura_PR.pdf - Opis kolegija

LIM_DS_1G_3S_Matematika_1.pdf - Izvedbeni nastavni plan

LIM_DS_1G_3S_Matematika_1_IP.pdf - Izvedbeni nastavni program

LIM_DS_1G_3S_Matematika_1_PR.pdf - Opis kolegija