Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 


 Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  PORUKA DEKANA

A.Jugovoc

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci najstarija i najznačajnija visokoškolska i znanstveno-istraživačka ustanova u pomorstvu u Republici Hrvatskoj. Tijekom svojeg djelovanja obrazovan je cijeli niz vrhunskih stručnjaka koji su znanjem stečenim na Pomorskom fakultetu u Rijeci doprinijeli razvoju svoje regije i Hrvatske. Upravo ta tradicija donosi nam svima odgovornost da svojim radom, zalaganjem i ponašanjem sačuvamo i unaprijedimo naš Fakultet. Suradnja nastavnika, studenata i administrativnog osoblja te integriranost u lokalnu, regionalnu i nacionalnu sredinu bio je ključan moment u razvoju Fakulteta te plodna osnova za intenzivan rast i razvoj Fakulteta u budućnosti. Uz iskustvene nastavnike naše bogatstvo su i mladi nastavnici, znanstvenici, asistenti i suradnici koji garantiraju siguran prosperitet Fakulteta narednih desetljeća. Kako bi studentima pružili najnovija saznanja i moderne načine obrazovanja potičemo razvoj i usavršavanje naših nastavnika, suradnika te permanentno radimo na opremanju i modernizaciji naših laboratorija i simulatora.

U radu sa studentima potičemo gdje god je moguće individualan pristup, male grupe, poticajnu i kreativnu atmosferu. Mišljenje studenata iznimno nam je bitno tako da Fakultet redovno provodi ispitivanje kvalitete rada nastavnika primjenom ankete studenata o vrednovanju rada nastavnika.

Uspostavili smo dokumentirani sustav upravljanja kvalitetom, temeljen na općim zahtjevima norme ISO 9001:2015 odnosno HRN EN ISO 9001:2015., certificiranim 2001. godine od strane ovlaštenih certifikacijskih organizacija Bureau Veritas i Hrvatskog registra brodova.

Najvažniji cilj i zadatak Pomorskog fakulteta u Rijeci je ustrojavanje studija i donošenje odgovarajućih studijskih programa (preddiplomsko, diplomsko i poslijediplomsko obrazovanje), kao i izvođenje znanstveno-istraživačke djelatnosti u multidisciplinarnoj domeni pomorstva. Sve aktivnosti i djelovanja Fakulteta realiziraju se u skladu s načelima održivog razvoja gospodarstva i društvene zajednice u kojoj Fakultet djeluje. Pomorski fakultet u Rijeci izvorno potiče znanstveni i istraživački rad usmjeren ka primjeni suvremenih znanstvenih dostignuća u pomorstvu u okviru potreba pomorskog gospodarstva radi ostvarivanja veće gospodarske uspješnosti, te u okviru djelatnosti svih drugih društvenih čimbenika prvenstveno s namjerom očuvanja prirodnih i drugih bogatstava mora i priobalja, kao i u cilju stvaranja novih teorijskih i praktičnih znanstvenih spoznaja u kompleksnoj sferi pomorstva. Pomorski fakultet u Rijeci kontinuirano razvija i suradnju s gospodarstvom i aktivno sudjelovanje u razvoju pomorskog gospodarstva izradom strateških i ostalih stručnih projekata. Uz navedene djelatnosti važnu i značajnu djelatnost koju ćemo i dalje kontinuirano razvijati i usavršavati su i programi stalnog stručnog usavršavanja pomoraca. Sve navedene aktivnosti imaju za cilj da obrazujemo i pripremio studente za ono što ih čeka poslije, a gospodarstvenike ćemo redovito pitati kakav profil studenta žele da proizvedemo. Odnosno truditi ćemo se u naše studijske programe i kolegije ugraditi ono što tržište traži.

Tri nosiva stupa Pomorskog fakulteta u Rijeci su: profesori-nastavnici, studenti i nenastavno osoblje. Nastavno osoblje odgovorno je za stvaranje nastavnog, znanstvenog i stručnog renomea i jedinstvene prepoznatljivosti Fakulteta na domaćoj i međunarodnoj razini.

Studenti su središnji interes Fakulteta i oni su ravnopravni članovi akademske zajednice koji sudjeluju u svim aktivistima Fakulteta: učenju i nastavi, istraživanjima, unapređenju kvalitete i fakultetskom životu (jedrenje, veslanje, udruga POMFRI, bal fakulteta i brojni drugi). Njihov akademski i stručni rast i razvoj, odgovornost je svih nastavnika i nenastavnog osoblja Fakulteta. Nenastavno, tehničko i stručno osoblje Pomorskog fakulteta u Rijeci neizostavan je dio u lancu provedbe kvalitetnog i učinkovitog obrazovanja naših studenata.

Na kraju ne smijemo zaboraviti da Fakultet ne čine samo zgrade, uredi, učionice, laboratoriji i radna mjesta već nešto puno životopisnije, činimo ga svi mi - njegovi zaposlenici i studenti. Naš međusobni način ophođenja i ponašanja je ono po čemu ćemo svi pamtiti naš Fakultet. Stoga odabirom našeg Fakulteta postajete dio kolektiva u kojem ćete steći potpuno drugačije iskustvo studiranja od ostalih fakulteta i pomoći nam da i dalje ostanemo najbolja obrazovna institucija u području pomorstva u našoj državi.

Želimo Vam puno uspjeha i sreće u Vašem studiranju,

Prof. dr. sc. Alen Jugović, dekan