Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 


 Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  PORUKA DEKANICE

Ana Peić Hadžić /></font></p></font>
<p><font color=Kolegice i kolege, studentice i studenti, dobro došli na Pomorski fakultet!

Odabravši Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, postali ste dio najstarije i najznačajnije visokoškolske i znanstveno-istraživačke ustanove u pomorstvu u Republici Hrvatskoj koja oduvijek postavlja visoke standarde obrazovanja budućih pomoraca i stručnih kadrova u području pomorstva i prometa.

Jedan od temeljnih ciljeva Pomorskog fakulteta je provedba kvalitetnog, učinkovitog i inovativnog visokog obrazovanja na svim razinama studija sukladno potrebama gospodarstva i društva. U nastavnom procesu koristimo visoko sofisticiranu opremu, simulatore, laboratorije, suvremeno opremljene učionice, radionice, plovila i poligone. Na raspolaganju studentima za savladavanje odabranih studijskih programa sa što većim uspjehom je više od 80 nastavnika i vanjskih suradnika i stručnjaka iz prakse.

Uz klasične modele učenja i poučavanja kontinuirano uvodimo nova tehnološka dostignuća u obrazovni proces, nove metode i modele učenje s ciljem razvoja stručnih kompetencija, ali i transverzalnih vještina. Razvijamo modele učenja kroz rad i stjecanja praktičnih vještina studenata, kako bi pružili našim studentima izobrazbu visoke razine kvalitete i pripremili za aktivno uključenje u tržište rada i društvo u širem smislu. U radu sa studentima potičemo gdje god je moguće individualan pristup, male grupe, poticajnu i kreativnu atmosferu. Mišljenje studenata iznimno nam je važno tako da redovito provodimo ispitivanje kvalitete rada nastavnika i zadovoljstva studiranja.

Upisom na Fakultet, važno je svakom studentu stvaranje osjećaja pripadnosti. Tijekom studiranja mnogo je načina uključivanja u niz izvannastavnih aktivnosti; od uključenja u rad studentskog zbora, studentskih udruga i studentskih projekata, provođenje aktivnosti u cilju međunarodne suradnje, stručnog i znanstvenog osposobljavanja te odlazaka na konferencije, sudjelovanja u specijaliziranim „ljetnim školama“, tečajevima i druge vrste mobilnosti organiziranim na Fakultetu, Sveučilištu ili partnerskim institucijama u EU i svijetu, do raznih sportskih aktivnosti (jedrenje, veslanje, košarka, rukomet) ili humanitarnog rada.

Akademsko i stručno iskustvo na drugim (posebice inozemnim) obrazovnim institucijama sadržajno obogaćuje studiranje i predstavlja dodanu vrijednost za svakog studenta. Na Fakultetu su stvoreni uvjeti da se može ostvariti zadovoljavajuća razina mobilnosti u svrhu učenja i obavljanja stručne prakse (Erasmus+, CEEPUS, YUFE, itd.). To je dobar put razvijanja personaliziranog pristupa učenju.

Zapošljivost studenata nakon studija te njihova uspješnost u profesionalnoj i društvenoj karijeri jedan je od ključnih elemenata za naše vlastito vrednovanje i promociju. Naši studenti rade na upravljačkim funkcijama mnogih istaknutih pomorskih kompanija i to kako na brodovima (zapovjednici, upravitelji stroja, brodski časnici elektrotehnike na najvećim brodovima kompanije Maersk, CMA CGM, TK, Shell, Columbia, itd.) tako i u pomorskim kompanijama (menadžersko upravljački kadar, Maersk, Columbia, CMA CGM, itd.).

U okviru Fakulteta postoji sustavna briga za studente tijekom studija i nakon studija kroz razne aktivnosti. Centar za razvoj karijera i ALUMNI klub diplomiranih studenata Pomorskog fakulteta provode aktivnosti planiranja i razvoja karijere, povezivanja studenata s poslodavcima radi lakšeg pronalaska posla, održavanja radionica i edukacija za studente s ciljem povećanja kompetencija studenata potrebnih za izlazak na tržište rada, podrške u organizaciji formalnih i neformalnih događaja na fakultetu (gostujuća predavanja stručnjaka iz prakse, radionice, praktikumi, Alumni dani, Dani karijera, sportska natjecanja), organizacije raznih oblika provedbe stručne prakse itd. U tom kontekstu uspostavljena je odlična suradnja s tvrtkama pomorskog i prometnog gospodarstva.

Studenti su naš središnji interes i ravnopravni članovi naše akademske zajednice. Sudjelovanjem u svim aktivistima Fakulteta; učenju i nastavi, istraživanju, unapređenju kvalitete i fakultetskom životu zajedno možemo poduprijeti ostvarenje zajedničke vizije da „Znanjem plovimo svijetom“.

Želimo Vam puno uspjeha u Vašem studiranju,

prof. dr. sc. Ana Perić Hadžić, dekanica