Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 


 Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  POVIJEST FAKULTETA
 
 
Pomorski fakultet u Rijeci nalazi korijene svog djelovanja još od 1866. godine kada je u Rijeci u zgradi riječke bolnice počela s radom austro-ugarska Vojno pomorska Akademija, koja je djelovala sve do 1914. godine, a od 1889. godine djeluje kao carsko-kraljevska Vojno pomorska Akademija (Marine Akademie). Početkom Prvog svjetskog rata Akademija prestaje s radom u Rijeci te se premješta u Beč. Valja istaći da su Vojnu pomorsku Akademiju u Rijeci završili hrvatski admiral Maksimilijan Njegovan (1858. – 1930.), a također i jedan od najpoznatijih časnika austro-ugarske mornarice i prvi zapovjednik mornarice Države Slovenaca, Hrvata i Srba, hrvatski admiral Janko pl. Vuković – Podkapelski (1871. – 1918.). Školovanje na Akademiji trajalo je četiri godine, a upisivali su je polaznici koji su imali maturu (obično gimnazija) iz čitave Austro-Ugarske Monarhije. Akademija je djelovala sve do 1914. godine kada prestaje s radom te postaje poljska bolnica, odnosno do 1918. godine kada nakon sloma Austro-Ugarskog carstva postaje glavna gradska bolnica. Prekid u visokoškolskom obrazovanju u domeni pomorstva traje sve do 1949. godine, kada je 4. travnja 1949. godine uredbom Vlade FNRJ osnovana Viša pomorska škola u Rijeci koja kasnije prerasta u Fakultet i djeluje neprekidno do današnjih dana. Od svojih početaka Viša pomorska škola je prošla sljedeće razvojne faze:

  • 1978. godine postaje Fakultet za pomorstvo i saobraćaj koji tako djeluje sve do 1998. godine kada se ustrojavaju dvije samostalne obrazovne ustanove, Visoka pomorska škola u Rijeci i Odjel za pomorstvo Sveučilišta u Rijeci;
  • tijekom 2001. godine Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske donijelo je odluku da se Odjel za pomorstvo Sveučilišta u Rijeci i Visoka pomorska škola u Rijeci integriraju u jedinstvenu ustanovu, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, koji djeluje i radi do današnjih dana.


Pogled na fakultet nekad i sad: