Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 


 Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Zaštita osobnih podatka pojedinca uređena je Općom uredbom o zaštiti podataka (EU, 2016/679) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, 42/2018)
Tko je voditelj obrade?


Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet je Voditelj obrade kao što je to određeno primjenjivom regulativom o zaštiti osobnih podataka.

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU
OSOBNIH PODATAKA

  tel: +385 (0)51 338 411
zastita-podataka@pfri.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka je Tajnik fakulteta Maša Šarar Nežić, dipl.iur.


Sva Vaša prava u skladu sa odredbama Uredbe možete ostvariti putem adrese elektroničke pošte zastita-podataka@pfri.hr


Prikupljanje osobnih podataka

Vaše osobne podatke obrađivat ćemo samo na temelju zakonske obveze, Vaše privole ili druge legitimne osnove.

Osobni podaci koje prikupljamo su primjereni, bitni i ograničeni na svrhu obrade. Voditelj obrade i izvršitelj obrade neće prikupljati osobne podatke koji mu nisu potrebni za svrhu obrade.

Za svrhu obrade koja se ne provodi temeljem zakonske osnove ili ugovora tražit ćemo od Vas posebnu privolu.


Tko će imati pristup vašim osobnim podacima?

Osigurat ćemo obrađivanje vaših osobnih podataka na način koji je sukladan svrsi obrade.

Ako je to radi ispunjenja navedene svrhe nužno, pristup vašim podacima mogu imati:

• državna tijela sukladno zakonskim obvezama.
• Ako je to radi ispunjenja navedene svrhe nužno, vaši osobni podaci mogu biti otkriveni sljedećim osobama koje obrađuju osobne podatke u naše ime ( “Izvršitelji obrade”)
• odvjetnici i vanjski pružatelji usluga, a koji podatke obrađuju samo po našim izričitim uputama

Osobne podatke možemo prenositi i u sljedećim slučajevima:

• radi ispunjavanja zakonskih obveza, uključujući nadležna tijela uključena u rješavanje vaše pritužbe


Koja su vaša prava u svezi osobnih podataka?

• pristup svojim osobnim podacima i dobivanje informacije o izvoru osobnih podataka, svrsi obrade i trajanju obrade, o voditelju obrade, izvršiteljima obrade i primateljima kojima osobni podaci mogu biti otkriveni
• povlačenje dane privole u bilo kojem trenutku ako se vaši podaci obrađuju temeljem dane privole
• ispravak ili ažuriranje vaših podataka, kako bi uvijek bili točni
• brisanje vaših osobnih podataka ukoliko više nisu potrebni u svrhu radi koje su obrađivani
• ograničenje obrade vaših osobnih podataka u određenim slučajevima, primjerice kada ste osporili točnost svojih osobnih podataka, u razdoblju koje nam potrebno za provjeru točnosti podataka
• prenosivost svojih osobnih podataka u elektroničkom obliku, odnosno zaprimiti osobne podatke i/ili ih izravno prenijeti drugom voditelju obrade
• ulaganje prigovora nama i/ili nadležnom nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka, azop@azop.hr)


Kako se mogu usprotiviti obradi mojih osobnih podataka?

Kada je to dozvoljeno primjenjivom regulativom, imate se pravo usprotiviti obradi osobnih podataka, ili zatražiti da prestanemo obrađivati vaše osobne podatke. Nakon što nas obavijestite o ovom zahtjevu, nećemo više obrađivati vaše podatke, osim ako je obrada dopuštena primjenjivom regulativom.


Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke čuvamo sukladno rokovima određenima posebnim zakonskim odredbama koji reguliraju rokove čuvanja i arhiviranja za svako pojedino poslovno područje. Vaše osobne podatke nećemo čuvati dulje nego što je to određeno zakonskim propisima i čuvat ćemo ih radi svrhe radi koje su prikupljeni.


Politika sustava upravljanja osobnim podacima

OBRAZAC - Zahtjev za vlastitim osobnim podacima

OBRAZAC - Ostvarenje prava u vezi sa zaštitom osobnih podataka