Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 


 Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  LABORATORIJ ZA OBRADU INFORMACIJA (iPRO Lab)


O laboratoriju

Laboratorij za obradu informacija (iPRO Lab) organizacijski djeluje unutar Zavoda za elektrotehniku, automatiku i informatiku na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Rad i istraživačka djelatnost laboratorija odvijaju se u području tehničkih znanosti, oslanjajući se na jedinstvenu kombinaciju interdisciplinarnih znanja iz polja elektrotehnike, računarstva te tehnologije prometa i transporta. Primarna djelatnost laboratorija usmjerena je prema razvoju postupaka za obradu informaciju i implementaciji odgovarajućih računalnih rješenja.

Predviđene istraživačke aktivnosti laboratorija uključuju:

 • razvoj metoda i računalnih algoritama temeljenih na naprednim metodama digitalne obrade signala (analiza i obrada nestacionarnih signala, vremensko-frekvencijska analiza signala, potiskivanje šuma iz signala, ekstrakcija značajki signala, digitalna obrada slike i videa, optimizacija algoritama),
 • razvoj metoda i računalnih algoritama temeljenih na principima umjetne inteligencije te strojnog i dubokog učenja (detekcija značajki signala, raspoznavanje uzoraka, segmentacija, detekcija i klasifikacija podataka, računalni vid i konvolucijske neuronske mreže, obrada podataka sa suvremenih senzorskih sustava s primjenom u pomorstvu i prometu),
 • razvoj, optimizaciju i implementaciju računalnih rješenja temeljenih na naprednim postupcima digitalne obrade signala i strojnog učenja (primjene za estimaciju i predikciju parametara stanja mora na temelju mjerenja njihanja broda, primjene u drugim područjima koja uključuju analizu i obradu nestacionarnih signala),
 • primjene naprednih digitalnih rješenja u pomorskim komunikacijskim i elektroničkim navigacijskim sustavima (kompresija podataka u pomorskim komunikacijskim kanalima, hibridne računalne platforme u pomorskim komunikacijskim sustavima za iskorištavanje navigacijskih podataka, primjena metoda strojnoga učenja za iskorištavanje pomorskih podataka (AIS)).

Rad Laboratorija obuhvaća:

 • prijavu i provedbu znanstvenoistraživačkih i stručnih projekata,
 • diseminaciju rezultata znanstvenih istraživanja,
 • suradnju s drugim istraživačkim institucijama u zemlji i inozemstvu,
 • održavanje nastave,
 • potporu pri izradi doktorskih disertacija te studentskih diplomskih i završnih radova,
 • aktivnosti popularizacije znanosti.

Osoblje

Osoblje Pomorskog fakulteta:

Vanjski suradnici:

 • Izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, Rijeka,
 • Izv. prof. dr. sc. Nicoletta Saulig, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Tehnički fakultet, Pula,
 • Prof. dr. eng. Nobukazu Wakabayashi, Kobe University, Graduate School of Maritime Sciences, Kobe, Japan.

Oprema

Postojeća oprema smještena u prostoriji 419 uključuje:

 • Sperry Marine Navigat X MK2 digitalni žirokompas,
 • Saab R4 AIS transponderski sustav,
 • prijenosno računalo pojačanih procesorskih, memorijskih i grafičkih performansi,
 • šest radnih stanica s osobnim računalima,
 • četiri analogna osciloskopa,
 • četiri funkcijska generatora s istosmjernim ispravljačima,
 • komplete razvojnih pločica s pripadnim elektroničkim materijalom,
 • bijelu ploču,
 • NI Multisim softverski alat za simulaciju i dizajn elektroničkih sklopova,
 • specijalizirane programske pakete i biblioteke za implementaciju računalnih algoritama digitalne obrade signala i strojnoga učenja (Octave, Python).

Projekti

Popis završenih i aktualnih znanstvenoistraživačkih projekata:

 • „Računalno potpomognuti postupci za obradu informacija u pomorskim komunikacijskim sustavima“ (uniri-mladi-tehnic-23-15), Sveučilište u Rijeci – UNIRI projekti mladih znanstvenika, 2024. – 2025., voditelj: doc. dr. sc. Nikola Lopac
 • „Dokaz inovativnog koncepta korištenja računalnog vida za detekciju i raspoznavanje plovnih objekata u lukama nautičkog turizma“ (NPOO.C3.2.R3-I1.01.0124), Operativni program NPOO: Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Dokazivanje inovativnog koncepta“, 2024. – 2025.
 • „Fire Free MED (FRED)“, Interreg MED, 2024. – 2026.
 • „Razvoj računalnih algoritama temeljenih na metodama digitalne obrade signala i umjetne inteligencije uz primjenu u suvremenim prometnim sustavima“ (UNIRI-ZIP-2103-4-22), Sveučilište u Rijeci – UNIRI ZIP projekti, 2023. – 2026., voditelj: doc. dr. sc. Nikola Lopac
 • „Analiza i klasifikacija nestacionarnih signala korištenjem naprednih metoda dubokoga učenja“ (uniri-mladi-tehnic-22-16), Sveučilište u Rijeci – UNIRI projekti mladih znanstvenika, 2023., voditelj: doc. dr. sc. Nikola Lopac
 • „Računalom potpomognuta digitalna analiza i klasifikacija signala“ (uniri-tehnic-18-17), Sveučilište u Rijeci – UNIRI potpora, 2020. – 2023.
 • „A network for Gravitational Waves, Geophysics and Machine Learning (G2net)“, EU COST Action (CA17137), 2020. – 2023.

Publikacije

Većina znanstvenih radova objavljenih u znanstvenim časopisima je dostupna ovdje.

Većina odabranih znanstvenih radova objavljenih na znanstvenim skupovima je dostupna ovdje.

Većina odabranih završnih i diplomskih radova izrađenih pod mentorstvom osoblja laboratorija je dostupna ovdje.


Aktivnosti popularizacije znanosti

Provedene aktivnosti popularizacije znanosti:

 • Interaktivna demonstracija „Prozor u svijet umjetne inteligencije i računalnog vida“, Festival znanosti Rijeka 2024., 25.4.2024., Laboratorij za obradu informacija, Rijeka, Hrvatska
 • Organizacija Erasmus+ BIP međunarodne ljetne škole „International Summer School on Unmanned Aircraft Systems in Traffic Applications – ASTRA 2023“, 26.6. - 30.6.2023., Rijeka, Hrvatska
 • Predavanje „Sensor Integration with UAS — Computer Vision Applications“, Erasmus+ BIP međunarodna ljetna škola „International Summer School on Unmanned Aircraft Systems in Traffic Applications – ASTRA 2023“, 29.6.2023., Rijeka, Hrvatska
 • Interaktivno predavanje „Umrežite se s Pomorskim“, Festival znanosti Rijeka 2022., 5.5.2022., Rijeka, Hrvatska

Galerija