Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 


 Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  SLUŽBA ZA IZDAVAČKU DJELATNOST I ODNOSE SA JAVNOŠĆU

IZDAVAČKA DJELATNOST

Temeljna svrha izdavačke djelatnosti Fakulteta je doprinos razvitku i kompetitivnosti nastavnih, znanstvenih, obrazovnih i drugih djelatnosti Fakulteta uz uvažavanje izdavačkih standarda Fakulteta i Sveučilišta u Rijeci, pri čemu se kao osnovni ciljevi mogu istaknuti: osiguravanje potrebne znanstvene i stručne literature za studijske programe Fakulteta, publiciranje znanstvenih i stručnih radova djelatnika Fakulteta, promocija znanstvenih i stručnih aktivnosti koje se provode u organizaciji Fakulteta i drugo.

Pored promocije znanosti, struke, znanstvene misli i znanstvenog pristupa u multidisciplinarnoj i kompleksnoj domeni pomorstva, važan cilj izdavačke djelatnosti Fakulteta je osigurati studentima kvalitetnu nastavnu građu, odnosno udžbenike, zbirke i druge vrste izdanja koja su u izravnoj vezi s nastavnim planom i programom nastavnih kolegija.

Istaknuto mjesto u izdavačkoj djelatnosti Fakulteta imaju značajna periodična izdanja, kao što su: multidisciplinarni znanstveni časopisa Pomorstvo - Scientific Journal of Maritime Research, zbornici radova i/ili sažetaka s međunarodnih znanstvenih skupova i konferencija (Zbornik radova s međunarodne GNSS konferencije, zbornik sažetaka s konferencije „My First Conference“ (PhD Conference on Engeenering and Technology) i sl.). S posebnom pažnjom Fakultet nastoji podržati i službena informativna izdanja, kao što su: Priručnik za studente prvih godina, Bilten PFRI – službeni list Fakulteta, studenti časopis „Plima“.

Smjernice rada unutar izdavačke djelatnosti Fakulteta određene su nadležnim aktima i izdavačkim standardima Sveučilišta u Rijeci te Poslovnikom kvalitete Fakulteta unutar poslovnog procesa PP - 46 Izdavanje i prodaja izdanja Fakulteta. Za nadzor nad procesom izdavanja izdanja Fakulteta odgovoran je Prodekan za poslovne odnose, za proces izdavanja odgovorno je Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Fakulteta pri čemu su urednici periodičnih izdanja odgovorni za izdavanje periodičnih izdanja Fakulteta (časopisa, zbornika radova, informativnih - službenih izdanja i sl.).

Odgovorne osobe za izdavačku djelatnost Fakulteta:

Prodekan za poslovne odnose:

Izv. prof. dr. sc. Edvard Tijan

Povjerenstvo za izdavačku djelatnost

1. Prof. dr.sc. Tanja Poletan Jugović, predsjednica Povjerenstva
2. Izv. prof. dr.sc. David Brčić, član,
3. Izv. prof. dr.sc. Goran Vukelić, član,
4. Izv. prof. dr. sc. Irena Jurdana, članica,
5. Dolores Markotić, dipl. bib., članica,
6. Vesna Vranić Kauzlarić, dipl.ing., članica, stručni suradnik

Zahtjev za prijavu izdanja Fakulteta:

dostavlja se stručnoj suradnici Vesni Vranić Kauzlarić, dipl.ing. (vesna.vranic@pfri.uniri.hr)

Obrasci, upute za prijavu sveučilišnih izdanja:

https://uniri.hr/o-sveucilistu/struktura/nakladnicka-djelatnost/

Izdanja Pomorskog fakulteta u Rijeci iz naklade Sveučilišta na raspolaganju su za kupnju u web shopu - https://pfri-shop.eu/proizvodi/knjige/

ODNOSI S JAVNOŠĆU

Glasnogovornica Fakulteta:

Marija Šimić Hlača, dipl. ing. (marija.simic.hlaca@pfri.uniri.hr)