Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 


 Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  CENTAR ZA IZOBRAZBU POMORACA I CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE


Centar za izobrazbu pomoraca i cjeloživotno obrazovanje (CIP), kao organizacijska jedinica Pomorskog fakulteta u Rijeci, obavlja poslove vezane uz izobrazbu pomoraca i programe cjeloživotnoga obrazovanja.

Cilj CIP-a je, sukladno suvremenim kretanjima u naobrazbi i izobrazbi pomoraca i zapošljavanju pomorskih stručnjaka, osmišljavati, organizirati i provoditi programe, komunicirati s brodarskim i drugim tvrtkama, te istraživati i unapređivati programe izobrazbe i cjeloživotnoga obrazovanja pomoraca.

Programi izobrazbe:

  • programi izobrazbe propisani Pravilnikom o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (NN 130/13, kako je izmijenjen i dopunjen – u daljnjem tekstu Pravilnik,);
  • preporučeni programi izobrazbe, koji se nalaze se u dijelu preporuka STCW konvencije i programi osmišljeni prema zahtjevima brodarskih društava i ostalih organizacija i tvrtki;
  • programi osmišljeni od strane CIP-a s ciljem obnove znanja i vještina polaznika;
  • posebni programi obrazovanja radi stjecanja zvanja prvoga časnika palube i drugoga časnika stroja (propisani Pravilnikom)
  • dodatni program naobrazbe koje moraju odslušati i položiti pristupnici koji su završili srednju školu elektrotehničkog smjera (propisan Pravilnikom).