Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 


 Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  CENTAR ZA MORSKE TEHNOLOGIJE

(CMT)


O centru
Oprema
Suradničke sastavnice i partneri
Projekti i publikacije
Galerija
Kontakt

O centru

Centar za morske tehnologije je novoosnovani edukacijsko-istraživački centar Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci usmjeren ka edukaciji te razvoju i primjeni morskih tehnologija.

Morske tehnologije obuhvaćaju tehnološke procese i sustave povezane sa istraživanjem, iskorištavanjem i zaštitom mora, morskog okoliša i podmorja (uključivši: obnovljive izvore energije mora; istraživanje i iskorištavanje resursa iz podmorja i iz morske vode; istraživanje i iskorištavanje morskih organizama; brodogradnju, hidrodinamiku i inženjerstvo brodskih sustava; podmorske tehnologije i inženjerstvo; tehnologije zaštite morskog okoliša od onečišćenja; sigurnost i dr.).

Rad Centra, na području morskih tehnologija, obuhvaća:

  • prijavu i provedbu znanstvenih i stručnih projekata na međunarodnoj, državnoj i sveučilišnoj razini;
  • visokostručnu suradnju s gospodarstvom i provedba istraživačkih projekata, studija i elaborata za gospodarske subjekte;
  • osiguravanje znanstveno-istraživačke opreme i usluga drugim znanstvenim i privrednim subjektima na temelju znanstvene izvrsnosti ili na komercijalnim osnovama;
  • održavanje nastavne djelatnosti u suradnji sa sastavnicama Sveučilišta u Rijeci u dijelu programa posvećenih morskim tehnologijama;
  • organizaciju i održavanje domaćih i međunarodnih simpozija, savjetovanja, konferencija, predavanja te drugih znanstvenih i stručnih skupova;
  • poticanje i provođenje međunarodne znanstvene suradnje;
  • popularizacijsko djelovanje u svrhu podizanja svijesti u javnosti o potrebi za razvojem morskih tehnologija, posebice novih tehnoloških rješenja za istraživanje mora, iskorištavanje obnovljivih izvora energije mora te zaštite mora i morskog okoliša.


Oprema

Oprema Centra za morske tehnologije uključuje istraživačku opremu Pomorskog fakulteta i suradničkih sastavnica.

CMT katalog opreme


Suradničke sastavnice i partneri


Projekti i publikacije

Projekti

PSAMIDES – Ports small and medium alliance for sustainable development – Interreg Mediterranean

ADRIREEF - Innovative exploitation of Adriatic Reefs in order to strengthen blue economy – Interreg Italy-Croatia

Festival znanosti 2022. – Radionica „MobilityLife” – Krljan T., Grbčić A., Agatić, A., Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, Zavod za tehnologiju i organizaciju u pomorstvu i prometu

Publikacije

Vukelić, G., Vizentin, G., Brnić, J., Brčić, M., Sedmak, F. Long-Term Marine Environment Exposure Effect on 2 Butt-Welded Shipbuilding Steel, J. Mar. Sci. Eng. 2021, 9.

Vukelić, G., Vizentin, G., Ivošević, Š. Tensile strength behaviour of steel plates with corrosion-induced geometrical deteriorations, Ships and Offshore Structures, 2021. DOI: 10.1080/17445302.2021.2006969

Panić, I. Čelić, J., Bistrović, M., Škrobonja, A. Drone as a part of maritime search and rescue operations, 14th Annual Baška GNSS Conference, Proceedings, 10-12.May, 2021.


Galerija