Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 


 Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  NAUTIKA I TEHNOLOGIJA POMORSKOG POMETA


STUDIJSKI PROGRAM

Dokument Opis kolegija

OPIS KOLEGIJA

OPIS KOLEGIJA 2020-2021 Opis kolegija

OPIS KOLEGIJA 2021-2022 Opis kolegija

IZVEDBENI PLAN NASTAVE

IPN NTPP preddiplomski 2023./2024. Opis kolegija

KOLEGIJ I TEME ZA IZRADU ZAVRŠNOG RADA

Dokument Opis kolegija

UPUTE ZA PRIJAVU ZAVRŠNOG RADA

Obavijest o odabiru mentora

PREDUVJETI ZA UPIS NAUTIKA

Dokument Opis kolegija

GRUPE 1 GODINA

Dokument Opis kolegija

POPIS KOLEGIJA

Popis kolegija u ak. godini 2019./2020. Opis kolegija

Popis kolegija u ak. godini 2020./2021. Opis kolegija

Popis kolegija u ak. godini 2021./2022. Opis kolegija

Popis kolegija u ak. godini 2022./2023. Opis kolegija

Popis kolegija u ak. godini 2023./2024. Opis kolegija

COURSE DESCRIPTION

Document Opis kolegija

DEMONSTRATURE

Dokument Opis kolegija

GRUPE ZA PLOVIDBENU PRAKSU

Dokument Plovidbena praksa

GRUPE ZA STRUČNU PRAKSU

Dokument Strućna praksa