Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 


 Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  PROMET I MOBILNOST

Diplomski studij Promet i mobilnost suvremeni je studij koji se pokreće u akademskoj godini 2023./2024. Novi studij nastao je kao sljednik diplomskog studija Tehnologija i organizacija prometa radi potrebe za osuvremenjivanjem studijskog programa i usklađivanjem sa trendovima i zahtjevima tržišta rada.

Sadržaji pojedinih predmeta, ishodi učenja i kompetencije koje će studenti steći završetkom studija Promet i mobilnost usklađeni su s razvojem novih tehnologija u prometu uvažavajući potrebe pojedinca za kretanjem i putovanjima sagledavajući trendove multimodalnog i integriranog prometa te suvremene izazove mobilnosti.

Program studija Promet i mobilnost je koncipiran tako da se studenti pripreme za obavljanje poslova u širokoj domeni tehnologije prometa i mobilnosti. Nastavni program sadrži znanja iz područja tehnologije, ekonomike, prava, tehnike te racionalizacije i optimizacije procesa u pomorskom i kopnenom prometu. Stečena znanja i kompetencije omogućuju zapošljavanje u pomorskim i prometnim ustanovama i tvrtkama u suvremenom okruženju održivog prometa i mobilnosti.


OPIS KOLEGIJA

Opis kolegija 2023-2024 Opis kolegija


IZVEDBENI PLAN NASTAVE

IPN PIM diplomski 2023./2024. Opis kolegija


POPIS KOLEGIJA

Popis kolegija u ak. godini 2023./2024. Opis kolegija