Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 


 Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  CENTAR ZA RAZVOJ KARIJERA (CK) SVEUČILIŠTA U RIJECI, POMORSKOG FAKULTETA U RIJECI

NOVOSTI
OPIS CENTRA
MISIJA CENTRA
CILJEVI CENTRA
AKTIVNOSTI CENTRA
KONTAKT

Centar za razvoj karijera je organizacijska jedinica Pomorskog fakulteta osnovana radi praćenja razvoja potencijala studenata, ostvarivanja uspješne karijere studenata i stjecanja vještina učenjem kroz rad i kroz simuliranje stvarnih poslovnih situacija.


OPIS CENTRA

Centar za razvoj karijera pruža pomoć i podršku u svim fazama istraživanja, planiranja i razvoja karijere studenata od samih početaka studiranja pa sve do pronalaska zaposlenja te je zadužen za pomoć pri organizaciji provedbe stručne prakse.

MISIJA CENTRA

Misija Centra za razvoj karijera je poduprijeti svakog studenta u razvoju njegovih individualnih potencijala, pružiti usluge stjecanje poslovnih i komunikacijskih vještina koje osposobljavaju studente za buduće izazove i stvaranje uspješne poslovne karijere.

CILJEVI CENTRA

Centar za razvoj karijera ima za osnovni cilj praćenje razvoja potencijala studenata tijekom studiranja s ciljem ostvarivanja uspješne karijere i konkurentnosti na tržištu rada. S time u vezi nužno je dugoročno stvoriti partnerstva s poslodavcima, bivšim studentima i širom zajednicom koja pružaju mogućnosti za razvoj karijere studenta te osigurati informacije u vezi s trendovima na tržištu rada i suvremenim pitanjima zapošljavanja. Iz toga proizlaze dodatni ciljevi:/font>

 • planiranje i razvoj karijere (karijerna podrška studentima)
 • povezivanje studenata sa poslodavcima radi lakšeg pronalaska posla i razvoja karijere
 • podrška studentima prilikom prijave studentskih projekata, stipendija ili prijave na pojedina natjecanja ili natječaje
 • održavanje radionica i edukacija za studente s ciljem povećanja kompetencija studenata potrebnih za izlazak na tržište rada
 • podrška u organizaciji formalnih i neformalnih događaja na fakultetu (predavanja, radionice, praktikumi, Alumni dani, Dani karijera, sportska natjecanja i slično)
 • sudjelovanje u organizaciji raznih oblika provedbe stručne prakse unutar nastavnog programa i izvan njega s ciljem izgradnje profesionalnih vještina studenata
 • održavanje individualnih ili grupnih savjetovanja
 • povezivanje studenata sa stručnjacima iz gospodarstva (prakse) za potrebe istraživanja, provedbe projektnih zadataka u sklopu nastavnog procesa, izrade završnih i diplomskih radova.

AKTIVNOSTI CENTRA

 • Radionice i interaktivna događanja za studente iz sljedećih tematskih područja (razvoj soft skills): sastavljanje životopisa i motivacijskih pisama, proces traženja posla, pripreme za razgovor za posao, testovi samoprocjene, simulacija intervjua za posao, komunikacijske i prezentacijske vještine selekcijski intervjui, pregovaranje, davanje otkaza, umrežavanje unutar struke, planiranje karijere, brendiranje i korištenje društvenih mreža u potrazi za poslom.
 • Pomoć pri organizaciji stručne prakse koja se provodi u okviru nastavnog programa na fakultetu (rad na poligonima, vježbalištima, praktikumima, terenske nastave i slično) radi pružanja mogućnosti kvalitetnije edukacije kroz profesionalno iskustvo u kompanijama gdje studenti stječu dodatna praktična znanja i vještine.
 • Poticanje osnivanja stručnih i nastavnih baza između poslodavaca i fakulteta te održavanje i ažuriranje baze poslodavaca (web aplikacije) koji su voljni osigurati studentima studentsku praksu.
 • Organizacija gostujućih i popularnih predavanja, tematskih radionica, praktikuma iz odabranih područja nastavnog programa ili izvan nastavnog programa kojima se proširuje teorijsko znanje uz primjere primjene u praksi. S tim u vezi očekuje se uska suradnja sa Alumni klubom u organizaciji Alumni dana.
 • Pomoć pri organizaciji neformalnih događanja kao što je veslačka regata, humanitarne utrke, međufakultetska sportska natjecanja, neformalna druženja studenata i slično.
 • Job shadowing- Posjet kompanijama i prilika da uz teorijska znanja stečena na studiju, studenti dobiju uvid u primjenu teorijskih znanja u realnom poslovnom okruženju
 • Career Talks - Niz druženja sa studentima koja pokrivaju cijeli niz različitih tema vezanih uz razvoj karijera (upoznavanje poslodavaca, mogućnosti studentskih poslova, mogućnosti stipendiranja, razvoj poduzetništva, studentska natjecanja, predstavljanje aktivnosti u koje se studenti mogu uključiti).
 • Dan karijera- pomoć u organizaciji „sajma poslova“. Cilj je upoznati studente s mogućnostima zapošljavanja i razvojem karijere u Hrvatskoj i inozemstvu te povezati poslodavce sa studentima.
 • Regrutacija na fakultetu – Na zahtjev potencijalnih poslodavaca Centar može pomoći pri povezivanju poslodavaca i zainteresiranih studenata.
 • Prezentiranje fakulteta i njegovih dostignuća kako u nastavnom procesu, tako i u znanstvenom, društvenom, humanitarnom, …) svim zainteresiranim (budućim studentima, poslodavcima, široj društvenoj zajednici).

Kontakt

Voditelj Centra za razvoj karijera: Ante Draščić, dipl. ing., e-mail: ante.drascic@pfri.uniri.hr