Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 


 Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  PROMET I MOBILNOST

Preddiplomski studij Promet i mobilnost suvremeni je studij koji se pokreće u akademskoj godini 2023./2024. Novi studij nastao je kao sljednik preddiplomskog studija Tehnologija i organizacija prometa radi potrebe za osuvremenjivanjem studijskog programa i usklađivanjem sa trendovima i zahtjevima tržišta rada.

Sadržaji pojedinih predmeta, ishodi učenja i kompetencije koje će studenti steći završetkom studija Promet i mobilnost usklađeni su s razvojem novih tehnologija u prometu uvažavajući potrebe pojedinca za kretanjem i putovanjima sagledavajući trendove multimodalnog i integriranog prometa te suvremene izazove mobilnosti.

Svrhovitost preddiplomskog studijskog programa Promet i mobilnost ima za cilj prvenstveno udovoljiti potrebama i očekivanjima tržišta rada u obrazovanju budućih prvostupnika/prvostupnica prometa u suvremenom okruženju održivog prometa i mobilnosti.


OPIS KOLEGIJA

OPIS KOLEGIJA 2023-2024 Opis kolegija


IZVEDBENI PLAN NASTAVE

IPN PIM preddiplomski 2023./2024. Opis kolegija


POPIS KOLEGIJA

Popis kolegija u ak. godini 2023./2024. Opis kolegija