Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 


 Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  PROJEKTI
Nacionalni projekti

 •  Projekt
 •  Program
 •  Voditelj

   Sveučilište u Rijeci, UNIRI projekti mladih znanstvenika 2023
 •  Nikola Lopac

   Sveučilište u Rijeci, UNIRI projekti mladih znanstvenika 2023
 •  Jana Kegalj


   Operativni program NPOO: Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Dokazivanje inovativnog koncepta“, C3.2.R3-I1.01
 •  Edvard Tijan

   Sveučilišni (UNIRI) projekti mladih znanstvenika/ 2022
 •  Gorana Mudronja

   Znanstveno-istraživačka projektna inicijativa Sveučilišta u Rijeci (ZIP UNIRI)
 •  Aleksandar Cuculić

   Znanstveno-istraživačka projektna inicijativa Sveučilišta u Rijeci (ZIP UNIRI)
 •  Alen Jugović

   Znanstveno-istraživačka projektna inicijativa Sveučilišta u Rijeci (ZIP UNIRI)
 •  Borna Debelić

   Znanstveno-istraživačka projektna inicijativa Sveučilišta u Rijeci (ZIP UNIRI)
 •  Damir Zec

   Znanstveno-istraživačka projektna inicijativa Sveučilišta u Rijeci (ZIP UNIRI)
 •  Dražen Žgaljić

   Znanstveno-istraživačka projektna inicijativa Sveučilišta u Rijeci (ZIP UNIRI)
 •  Edvard Tijan

   Znanstveno-istraživačka projektna inicijativa Sveučilišta u Rijeci (ZIP UNIRI)
 •  Goran Vizentin

   Znanstveno-istraživačka projektna inicijativa Sveučilišta u Rijeci (ZIP UNIRI)
 •  Goran Vukelić

   Znanstveno-istraživačka projektna inicijativa Sveučilišta u Rijeci (ZIP UNIRI)
 •  Igor Rudan

   Znanstveno-istraživačka projektna inicijativa Sveučilišta u Rijeci (ZIP UNIRI)
 •  Jasmin Ćelić

   Znanstveno-istraživačka projektna inicijativa Sveučilišta u Rijeci (ZIP UNIRI)
 •  Jasmina Jelčić Čolakovac

   Znanstveno-istraživačka projektna inicijativa Sveučilišta u Rijeci (ZIP UNIRI)
 •  Livia Maglić

   Znanstveno-istraživačka projektna inicijativa Sveučilišta u Rijeci (ZIP UNIRI)
 •  Lovro Maglić

   Znanstveno-istraživačka projektna inicijativa Sveučilišta u Rijeci (ZIP UNIRI)
 •  Mirjana Borucinsky

   Znanstveno-istraživačka projektna inicijativa Sveučilišta u Rijeci (ZIP UNIRI)
 •  Mladen Jardas

   Znanstveno-istraživačka projektna inicijativa Sveučilišta u Rijeci (ZIP UNIRI)
 •  Neven Grubišić

   Znanstveno-istraživačka projektna inicijativa Sveučilišta u Rijeci (ZIP UNIRI)
 •  Nikola Lopac

   Znanstveno-istraživačka projektna inicijativa Sveučilišta u Rijeci (ZIP UNIRI)
 •  Srđan Žuškin

   Znanstveno-istraživačka projektna inicijativa Sveučilišta u Rijeci (ZIP UNIRI)
 •  Tanja Poletan Jugović

   Znanstveno-istraživačka projektna inicijativa Sveučilišta u Rijeci (ZIP UNIRI)
 •  Vlado Frančić

   Sveučilište u Rijeci
 •  Mirjana Borucinsky
   Sveučilište u Rijeci
 •  Goran Vukelić