Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 


 Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  ARHIVA STRUČNIH PROJEKATA

 1. Mjere sigurnosti pristajanja, boravka i odlaska iz luke Gruž, (Lučka uprava Dubrovnik), 2004.
 2. Mjere maritimne sigurnosti tijekom manevriranja i boravka ro-ro putničkih brodova u luci Jablanac, (Rapska plovidba), Rijeka, 2004.
 3. Nadzor nad izradom tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i izvedbu radova rekonstrukcije broda P/B Uragan, (Grad Rijeka), Rijeka, 2003.
 4. Sigurnost plovidbe tankera Jadranskim morem na plovnom putu do luke Omišalj, (Institut za oceanografiju i ribarstvo, JANAF d.d.), Rijeka, 2003.
 5. Sustav sidrenja plutajućih gatova na privezištu «Porto Volme u uvali Paltana, (Agencija Mezulić), Rijeka, 2003.
 6. Mjere maritimne sigurnosti privezišta na dijelu obale Lošinjskih kapetana u Malom Lošinju, (Marina Mali Lošinj), Rijeka, 2003.
 7. Ustroj i rad ribarske luke Rijeka, (Lučka uprava Rijeka), Rijeka 2002.
 8. Elaborat maritimne sigurnosti privez HSC brodova u luci Susak, (Rijekaprojekt), Rijeka, 2002.
 9. Pravilnik o redu u luci brodogradilišta “Mali Lošinj” u Malom Lošinju, (Brodogradilište «Mali Lošinj»), Rijeka, 2002.
 10. Mjerenje i analiza viših harmonika u TS 35/10 kV “Martinšćica”, (HEP – Elektroprimorje Rijeka), Rijeka 2002.
 11. Sigurnost priveza, boravka i odveza brodova na doku 11 – uvala Martinšćica, (Viktor Lenac), Rijeka 2002.
 12. Lučke uzance na području Lučke uprave Rijeka, (Lučka uprava Rijeka), Rijeka, 2001.
 13. Tender dokumentacija unapređenja pouzdanosti elektro-energetskog postrojenja energane R.N.R., (Rafinerija nafte Rijeka), Rijeka 2000.
 14. Sigurnost broda na ro-ro putničkom terminalu u trajektnom pristaništu u luci Umag, tijekom priveza, boravka i odveza brodova, (Lučka uprava Umag – Novigrad), Rijeka, 2000.
 15. Sigurnost priveza, boravka i odlaska broda za prijevoz ukapljenog plina na terminalu u luci Ploče, (Ploče plin d.o.o. Zagreb), Rijeka, 2000.
 16. Aktivna katodna zaštita vodovodnog sustava Cres - Lošinj, (Vodovod i čistoća Cres – Mali Lošinj d.o.o.), Rijeka, 2000.
 17. Maritimna studija za uvalu «Tiha» u Cavtatu, (Institut građevinarstva Hrvatske - Zagreb, Rijekaprojekt-Niskogradnja – Rijeka), Rijeka, 2000.
 18. Analiza sigurnosti tankerskog priveza u luci Bakar za potrebe TE Rijeka, (Hrvatska elektroprivreda, Direkcija za proizvodnju – Sektor za termoelektrane, Pogon Termoelektrana Rijeka), Rijeka, 2000.
 19. Stanje zaštite objekta 202 i prijedlog budućeg održavanja, (Brodogradilište Trogir – Trogir), Rijeka, 2000.
 20. Mjerenje i analiza kvalitete električne energije u R.N.R., (Rafinerija nafte Rijeka), Rijeka 1999.
 21. Mjere sigurnosti plovidbe u području plinskog polja «Ivana», (INP-Inženjering za naftu i plin – Zagreb), Rijeka, 1999.
 22. Opis mogućih akcidenata prilikom uplovljavanja, isplovljavanja i boravka broda u trajektnom pristaništu u Plominskom zaljevu s aspekta zaštite okoliša – mora, (Agencija za posebni otpad Zagreb), Rijeka, 1999.
 23. Sigurnost tijekom priveza, boravka i odveza brodova na Ro-Ro putničkom terminalu u luci Plomin, Maritimna studija, (Plomin Holding d.o.o., Plomin), Rijeka, 1999.
 24. Studija procjene opasnosti i mjera zaštite, (Hrvatska elektroprivreda, Pogon Termoelektrana Rijeka), Rijeka, 1999.
 25. Luka TE Rijeka u Urinju – Usporedna analiza priveza broda u četverovez i priveza broda na odobalnom vezu ispred TE Rijeka u Urinju, (Hrvatska elektroprivreda, Pogon Termoelektrana Rijeka), Rijeka, 1999.
 26. Prijedlog razvoja Riječke luke do 2010, (Roterdam Maritime Group), za potrebe ishođenja financijskih sredstava od strane World Bank, Rijeka, 1999.
 27. Industrijska luka TE Rijeka u Urinju – Studija pomorsko-upravni i tehničko-tehnološki aspekti prihvata, boravka i odlaska brodova, (Hrvatska elektroprivreda, Pogon Termoelektrana Rijeka), Rijeka, 1999.
 28. Sigurnost obalnog veza na lokaciji TE Rijeka - dodatak, (Hrvatska elektroprivreda, Direkcija za proizvodnju – Sektor za termoelektrane, Pogon Termoelektrana Rijeka), Rijeka, 1999.
 29. Elaborat ocjene stanja pouzdanosti opskrbe električnom energijom R.N.R. te raspoloživosti i sigurnosti, (Rafinerija nafte Rijeka), Rijeka 1999.
 30. Sigurnost odobalnog veza (off-shore) na lokaciji TE Rijeka, (Hrvatska elektroprivreda, Direkcija za proizvodnju – Sektor za termoelektrane, Pogon Termoelektrana Rijeka), Rijeka, 1998.
 31. Studija problematike viših harmonika u električnom sustavu brodogradilišta, (Viktor Lenac Rijeka), Rijeka 1998.
 32. Sigurnost obalnog veza na lokaciji TE Rijeka, (Hrvatska elektroprivreda, Direkcija za proizvodnju – Sektor za termoelektrane, Pogon Termoelektrana Rijeka), Rijeka, 1998.
 33. Pravilnik o redu u luci i uvjetima korištenja luke na lučkom području luke Rijeka, (Lučka uprava Rijeka), Rijeka, 1998.
 34. Ispitivanje i mjerenje viših harmonika struje i napona u brodogradilištu “Viktor Lenac”, (ADRIA Electronic Rijeka), Rijeka 1998.
 35. Projekt prilagodbe električnog sustava brodogradilišta “Viktor Lenac” novoj tehnologiji radova antikorozivne zaštite, (IN Inženjering Rijeka), Rijeka 1998.
 36. Mjere sigurnosti plovidbe u području plinskog polja “Ivana” u svezi platforme “Ivana A”, (INP-Inženjering za naftu i plin), Rijeka, 1998.
 37. Studija – utjecaj pretvarača frekvencije visokotlačnih pumpi na električni sustav brodogradilišta, (Viktor Lenac Rijeka), Rijeka 1998.
 38. Tehnološko rješenje kontejnerske trafostanice 1000 kVA, (Elektrolux Rijeka), Rijeka 1997.
 39. Mikroprocesorski distribuirani sustav za mjerenje i nadzor električnog sustava “DINA” Petrokemija, (ADRIA Electronic Rijeka), Rijeka 1997.
 40. Mikroprocesorski distribuirani sustav za gospodarenje električnom energijom u brodogradilištu, (Viktor Lenac Rijeka), Rijeka 1997.
 41. Natječajna dokumentacija za isporuku i montažu opreme upravljanja, signalizacije, zaštite, mjerenja regulacije i procesnog upravljanja za rp 110 kV HE “PERUČA”, (TEH-PROJEKT Rijeka), Rijeka 1997.
 42. Optimalno korištenje tegljača u lučkim bazenima na području lučke uprave Rijeka, (Jadranski pomorski servis), Rijeka, 1997.
 43. Studija – analiza i vrednovanje povoljnosti električnog sustava plovnog doka iz Njemačke, (Viktor Lenac Rijeka), Rijeka 1997.
 44. Privez RO-RO putničkih brodova "DUBROVNIK" i "MARKO POLO" na pristanu Karoline Riječke, (Lučka uprava Rijeka), Rijeka, 1997.
 45. Studija – energetski aspekt izbora pogona pumpi i kompresora za A.K.Z. radove, (Viktor Lenac Rijeka), Rijeka 1997.
 46. Industrijska luka Plomin - Dolazak, prihvat, boravak i odlazak brodova, (Hrvatska elektroprivreda, Pogon termoelektrana Plomin), Rijeka, 1996.
 47. Maritimna studija o prihvatu, vezu i odvezu PANAMAX brodova u akvatoriju Plomina s hidrometeorološkim uvjetima i mjerama sigurnosti, (Hrvatska elektroprivreda, Pogon termoelektrana Plomin), Rijeka, 1996.
 48. Sustav daljinskog nadzora i upravljanja svjetionicima na Jadranu u fazama, (Elektromehanika – Rijeka), Rijeka, 1996.
 49. Sustav upravljanja sigurnošću i zaštitom okoliša (ISM) u društvu "Jadrolinija" – Rijeka, (Jadrolinija – Rijeka), Rijeka, 1996.
 50. Maritimna studija, Petrolejska luka - Mlaka, (INA - Rafinerija nafte Rijeka), Rijeka, 1994.
 51. Maritimna studija, ADRIA-LNG (uvala Blatno), (INA-CNP) za potrebe međunarodnog konzorcija, Rijeka, 1994.
 52. Maritimna studija, ADRIA-LNG (uvala Sepen), (INA-CNP) za potrebe međunarodnog konzorcija, Rijeka, 1993.


ČLANSTVO FAKULTETA U MEĐUNARODNIM UDRUŽENJIMA

RIN - Royal Institute of Navigation, London, UK (http://www.rin.org.uk/)

IAMU - International Association of Maritime Universities, Tokyo, Japan (http://www.iamu-edu.org/)

GOBTC - Global on-bord Training Center, Istanbul, Turkey

STAMI - Stena Association of Maritime Institutes, Glasgow, UK

IAMI - International Association of Maritime Institutions (http://www.iami.info/index.php)