Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 


 Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  LABORATORIJ ZA PROMETNO MODELIRANJE (Traffic Lab)


O laboratoriju

Laboratorij za prometno modeliranje (Traffic Lab) predstavlja dio Zavoda za promet i prometne tehnologije na Sveučilištu u Rijeci, Pomorskom fakultetu. Planirana djelatnost laboratorija primarno je orijentirana na područje tehničkih znanosti, polja tehnologije prometa i transporta, međutim u skladu s razvo- jem prometnih znanosti neophodno je uključiti i interdisciplinarna istraživanja iz drugih znanstvenih područja i primijenjenih znanosti u domeni prostornog planiranja, ekonomije i ekologije, psihologije i sl.

Primarna djelatnost istraživanja obuhvatit će:

 • Dizajn, testiranje, prilagodbu konvencionalnih prometnih modela i nji- hovu primjenu na mikro i makro razini s naglaskom na dinamička svojstva modela te njihovu kontrolu kroz API (Application Programming Interface) arhitekturu
 • Razvoj modela temeljenih na specifičnim obrascima mobilnosti, koris- ničkim zahtjevima te logistici dijeljenja: ABM-Activity Based Modeling, TBDM – Tour Based Demand Modeling, MaaS-Mobility As Service, DRT – Demand Response Transport i sl.
 • Istraživanje modela koji uključuju povezana i autonomna vozila, te istraživanje različitih metoda za postizanje sistemske i korisničke ravnoteže mješovitog prometnog toka.

Laboratorij se u istraživanjima koristi:

 • Simulacijskim metodama za simuliranje prometa u statičkom i dinamičkom okruženju
 • Programskim algoritmima i alatima
 • Numeričkim metodama za postizanje optimuma za ciljana prometna stanja
 • Metodama video analitike na bazi prepoznavanja uzoraka korištenjem AI- tehnologije
 • Metodama mjerenja prometa, korištenjem UAV - bespilotnih letjelica) i FCD (Floating Car Data) metode

Osoblje

Osoblje Pomorskog fakulteta:

 • Dr. sc. Neven Grubišić, voditelj - Zavod za promet i transportne tehnologije
 • Tomislav Krljan, mag. ing. traff., član - Zavod za promet i transportne tehnologije
 • Adrijana Agatić, mag. ing. logist., član - Zavod za promet i transportne tehnologije
 • Dr. sc. Siniša Vilke, član - Zavod za promet i transportne tehnologije
 • Dr. sc. Jasmin Ćelić, član - Zavod za elektrotehniku, automatiku i informatiku
 • Dr. sc. Marko Gulić, član - Zavod za elektrotehniku, automatiku i informatiku
 • Dr. sc. Ana Perić Hadžić, član - Zavod za logistiku i menadžment u pomorstvu i prometu

Oprema

 • Softver:
            - Računalni alat za prometno modeliranje: PTV Vissim
            - Računalni alat za prometno modeliranje: PTV Vistro
            - Računalni alat za prometno modeliranje: PTV Visum
            - Računalni alat za prometno modeliranje: AIMSUN Next
            - Računalni alat za prometno modeliranje: SIDRA Intersection
            - Računalni alat za prometno modeliranje: SIDRA Trip
            - Računalni alat za prometno modeliranje: Simulation of Urban Mo- bility, SUMO
            - Računali alat za prometne analize: DataFromSky
            - Računalni alat za tehničko crtanje: Autodesk AutoCAD
            - Računalni alat za 3D modeliranje: Autodesk Fusion360

 • Hardver:
            - Prenosiva stanica za prometne analize datacollect ARGOS Mobile
            - Bespilotna letjelica DJI Air2S, 2 kom
            - Bespilotna letjelica JAZZ Octocopter, samogradnja
            - LiDAR uređaj Velodyne Puck VLP-16
            - Kamera za termalno snimanje i mapiranje FLIR Duo Pro R
            - DELL računalni server
            - Multifrekvencijski GNSS prijamnik GARMIN GPSMAP 67, 2kom
            - Prenosiva kamera opremljena 4G/LTE modulom, 2kom

Projekti

Popis završenih i aktualnih projekata članova laboratorija u posljednjih pet godina:

 • Centar kompetencija za pametne gradove, CEKOM (KK.01.2.2.03.0004); Europski investicijski i strukturni fondovi-Europski fond za regionalni razvoj (ERFD) i Kohezijski fond (CF)-Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.; Trajanje projekta: 01.03.2020.-01.03.2023.
 • Upravljanje mobilnošću u gradovima primjenom simulacijskih modela (UNIRI- ZIP-2103-12-22); Projektna linija ZIP UNIRI Sveučilišta u Rijeci; Trajanje projekta: 01.06.2023.-01.06.2026.
 • Razvoj modela i naprednih algoritama za planiranje i upravljanje transportnim procesima na lučkim kontejnerskim terminalima, MALKON; Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet; Trajanje projekta: 01.01.2018.-31.12.2019.
 • Development of Energy Efficiency Plan and Services for the Mobility for the Adriatic Marinas, DEEPSEA; Interreg HR-ITA; Trajanje projekta: 01.01.2019-30.06.2022.
 • Modeliranje mobilnosti studentske populacije primjenom ABM (Activity Based Modeling) metode; Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet; Trajanje projekta: 01.01.2022.-31.12.2022.

Publikacije

Popis relevatnih znanstvenih radova članova laboratorija u posljednjih pet godina:

 • N. Grubišić, T. Krljan, L. Maglić and S. Vilke, “The Microsimulation Model for Assessing the Impact of Inbound Traffic Flows for Container Terminals Located near City Centers,” Sustainability, vol. 12, no. 22, Nov. 2020. Art no. 9478, doi: doi.org/10.3390/su12229478.
 • N. Grubišić, T. Krljan and L. Maglić, “The Optimization Process for Sea-side Operations at Medium-Sized Container Terminals with a Multi-Quay Layout,” Journal of Marine Science and Engineering, vol. 8, no. 11, Nov. 2020. Art no. 891, doi: doi.org/10.3390/jmse8110891.
 • N. Grubišić, T. Krljan and K. Sesar, “Traffic Microsimulation of the Main Junction Connecting the Urban Road Network with the Sea-Port Con- tainer Terminal,” Pomorstvo: Scientific Journal of Maritime Research, vol. 37, no. 1, pp. 106-117, Jun. 2023, doi: doi.org/10.31217/p.37.1.9.
 • L. Maglić, T. Krljan, N. Grubišić and L. Maglić, “Estimating Urban Road Transport Vehicles Emissions in the Rijeka City Streets,” Promet – Traf- fic & Transportation, vol. 33, no. 2, pp. 165-178, Mar. 2021, doi: doi.org/10.7307/ptt.v33i2.3613.
 • T. Krljan, A. Grbčić, S. Hess and N. Grubišić, “The Stochastic Frontier Model for Technical Efficiency Estimation of Interconnected Container Terminals,” Journal of Marine Science and Engineering, vol. 9, no. 5, May 2021. Art no. 515, doi: doi.org/10.3390/jmse9050515.
 • J. Dujmović, T. Krljan, N. Lopac and S. Žuškin, “Emphasis on Occupancy Rates in Carbon Emission Comparison for Maritime and Road Passenger Transportation Modes,” Journal of Marine Science and Engineering, vol. 10, no. 4, Mar. 2022. Art no. 459, doi: doi.org/10.3390/jmse10040459.
 • N. Lopac, I. Jurdana, A. Brnelić and T. Krljan, “Application of Laser Systems for Detection and Ranging in the Modern Road Transportation and Maritime Sector,” Sensors, vol. 22, no. 16, Aug. 2022. Art no. 5946, doi: doi.org/10.3390/s22165946.
 • M. Jardas, A. Perić Hadžić and E. Tijan, “Defining and Measuring the Relevance of Criteria for the Evaluation of the Inflow of Goods in City Cen- ters,” Logistics, vol. 5, no. 3, Jul. 2021, Art no. 44, doi: doi.org/10.3390/logistics5030044.
 • A. Mišura, D. Sopta and A. Perić Hadžić, “Impact of Traffic Connectivity on Island Development,” NAŠE MORE, vol. 67, no. 1, pp. 69-77, 2020, doi: doi.org/10.17818/NM/2020/1.10.

Popularizacijske aktivnosti

Dosadašnje aktivnosti populatizacije znanosti i struke:

 • Popularizacija znanosti s aktivnosti na temu “Inovativne prometne tehnologije za pametne gradove – Upravljanje dronom korištenjem virtualnog simulatora letenja”, Dan otvorenih vrata Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, Rijeka, Hrvatska, 2022.
 • Popularizacija znanosti s aktivnosti na temu “Inovativne prometne tehnologije za pametne gradove”, Prometna škola Rijeka, Rijeka, Hrvatska, 2022.
 • Popularizacija znanosti s aktivnosti na temu “Inovativne prometne tehnologije za pametne gradove”, Noć istraživača, Rijeka, Hrvatska, 2022.
 • Popularizacija znanosti s aktivnosti na temu “MobilityLife”, Festival znanosti 2022, Prometna škola Rijeka, Rijeka, Hrvatska, 2022.
 • International Summer School on Unmanned Aircraft Systems in Traffic Applications-ASTRA2023, Erasmus+ BIP (Blended Intensive Programmes) Summer Schools, Rijeka, Hrvatska, 2023.
 • Održavanje programa "Temeljno osposobljavanje za upravljanje bespilotnim letjelicama" sukladno Uredbama (EU) 2019/945 i 2019/947 za otvorenu kategoriju letačkih operacija (potkategorije A1, A2 i A3), Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, Rijeka, Hrvatska.

Galerija