Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 


 Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  
SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOMISO_9001CRS Custom

Uspostavljeni dokumentirani sustav upravljanja kvalitetom na Sveučilištu u Rijeci, Pomorskom fakultetu, temeljen na općim zahtjevima norme ISO 9001:2015 odnosno HRN EN ISO 9001:2015 certificiran je 2001. godine od strane ovlaštenih certifikacijskih organizacija Bureau Veritas i Hrvatskog registra brodova.


Ovim sustavom upravljanja kvalitetom obuhvaćeni su svi poslovni procesi u obavljanju registriranih djelatnosti Fakulteta, kao i svi poslovni procesi u funkciji podrške obavljanju tih djelatnosti, a doprinos postignuću ciljeva utvrđene politike kvalitete Fakulteta trajna je obveza svih njegovih zaposlenika i vanjskih suradnika.


Dokumentacija uspostavljenog sustava upravljanja kvalitetom:


  1. Poslovnik kvalitete,
  2. Planovi kvalitete,
  3. Planovi redovite unutarnje ocjene (audita) sustava upravljanja kvalitetom i
  4. Dokumentirani zapisi.


hrb
bureau

 

SUSTAV OSIGURAVANJA KVALITETE

Sustav osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Rijeci, Pomorskom fakultetu temelji se na Zakonu o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti, Europskim smjernicama i preporukama za osiguravanje kvalitete te drugim relevantnim zakonima i dokumentima. Definiran je Pravilnikom o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Sveučilišta u Rijeci, Pravilnikom o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Sveučilišta u Rijeci, Pomorskog fakulteta i Priručnikom za kvalitetu studiranja Sveučilišta u Rijeci.


Dokumentacija uspostavljenog sustava osiguravanja kvalitete:


Dokumenti Sveučilišta u Rijeci, Pomorskog fakulteta:

Pravilnik o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Sveučilišta u Rijeci, Pomorskog fakulteta (2023.)
Pravilnik o studiranju na Sveučilištu u Rijeci, Pomorskom fakultetu (2023.)
Pravilnik o doktorskom studiju "Pomorstvo" (2023).


Dokumenti Sveučilišta u Rijeci:

Pravilnik o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Sveučilišta u Rijeci (2023.)
Priručnik za kvalitetu studiranja na Sveučilištu u Rijeci (2022.)


Drugi dokumenti:

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju