Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 


 Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  STRUČNI PROJEKTI

STRUČNI PROJEKTI 2020.

 • Mjere maritimne sigurnosti pri prihvatu brodova za kružna putovanja uz pontone na Riječkom lukobranu, (Lučka uprava Rijeka), 2020., Voditelj: Robert Mohović Analiza, izmjena i dopuna Sustava upravljanja sigurnošću i zaštitom morskog okoliša brodara „Rapska plovidba“ s ocjenom učinkovitosti te edukacijom zaposlenika, (Rapska plovidba d.d.), 2020., Voditelj: Vlado Frančić
 • Usluga savjetovanja i nadzora pri obnovi barki i izrada studije tehničkih opisa obnavljanja barki u projektu Arca Adriatica u okviru Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska, (Općina Malinska-Dubašnica), 2020., Voditelj: Robert Mohović
 • Analiza davanja koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra radi obnavljanja gospodarskih djelatnosti ugostiteljstva na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja luke Volosko, a pod jurisdikcijom ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga, (DILIGENS d.o.o. Opatija), 2020., Voditelj: Alen Jugović
 • Analiza davanja koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra radi obavljanja gospodarskih djelatnosti ugostiteljstva na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja luke Medveja pod jurisdikcijom ŽLI Opatija-Lovran-Mošćenička Draga, (OBELIX d.o.o. Opatija), 2020., Voditelj: Alen Jugović
 • Analiza davanja koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra radi pružanja ugostiteljskih usluga na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja luke Opatija, privezište Admiral pod jurisdikcijom ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga, ("A&D" obrt za ugostiteljstvo, vl. Jerko Bašić), 2020., Voditelj: Alen Jugović
 • Analiza davanja koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra radi obnavljanja gospodarskih djelatnosti, djelatnosti pripreme i uslujživanja pića na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja luke Ičići, a pod jurisdikcijom ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga, (MAC-SPORT, obrt za trgovinu i ugostiteljstvo vl. Marino Počekaj), 2020., Voditelj: Alen Jugović
 • Studija opravdanosti davanja koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra koje čini dio luke Ičići, grad Opatija, a pod jurisdikcijom ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga, (Ugostiteljski obrt "NA KALINE" vl. Vlado Vretenar), 2020., Voditelj: Alen Jugović
 • Studija opravdanosti davanja koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra koje čini dio luke Volosko, grad Opatija, a pod jurisdikcijom ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga, (SURF, obrt za ugostiteljstvo, vl. Ira Samoborac), 2020., Voditelj: Alen Jugović
 • Konzultantske usluge za pripremu Poslovnog plana, Zahtjeva za potporu i ostale dokumentacije za natječaj Ulaganje u ribarsku luku Komiža u luci Split, (Lučka uprava Split), 2020., Voditelj: Dražen Žgaljić
 • Izrada maritimnih i dijela pomorsko-pravnih podloga pri realizaciji projekta izgradnje luke za prekrcaj naftnog koksa u Urinju, (IVICOM Consulting d.o.o. Zagreb), 2020., Voditelj: Robert Mohović
 • Studija opravdanosti davanja koncesije i izrade cjelokupne dokumentacije za nadmetanje-plutajuća stanica za opskrbu goriva Krk, (ŽLU Krk), 2020., Voditelj: Alen Jugović
 • Studija opravdanosti davanja koncesije za rekonstrukciju, dogradnju i gospodarsko korištenje dijela luke Punat, grad Punat, (ARBIVA d.o.o Rijeka), 2020., Voditelj: Alen Jugović
 • Studija Mjere maritimne sigurnosti u luci Žigljen nakon rekonstrukcije i nadogradnje obale 1,2,3, (RIJEKA PROJEKT d.o.o. za projektiranje, nadzor i izvođenje), 2020., Voditelj: Robert Mohović
 • Analiza prometa plovila s komunalnim vezovima u luci Rovinj, (Županijska lučka uprava Rovinj), 2020., Voditelj: Alen Jugović Pravilnik o održavanju reda u luci i uvjetima korištenja luka na području Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga, (Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga), 2020., Voditelj: Alen Jugović
 • Izrada maritimne studije-Izgradnja dijela obalnog zida i primarnog lukobrana u luci Rabac, (Županijska lučka uprava Rabac), 2020., Voditelj: Lovro Maglić Usluga izrade modela simulacije izračuna ponude tj. potpore i razumne dobiti na državnoj liniji, (JADROLINIJA, društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta), 2020., Voditelj: Alen Jugović
 • Usluga izrade Studije opravdanosti davanja koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra radi obavljanja gospodarske djelatnosti opskrbe brodova, jahti i brodica gorivom na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet županijskog značaja, luke Krk, Grad Krk, i izrada cjelokupne dokumentacije za nadmetanje, (Županijska lučka uprava Krk), 2020., Voditelj: Alen Jugović
 • Izrada maritimne studije „Mjere maritimne sigurnosti pri prihvatu plovila na gatu na obali Petra Krešimira IV. u Zadru nakon rekonstrukcije, (Lučka uprava Zadar), 2020., Voditelj: Robert Mohović
 • Maritimna studija-umjetni greben, projekt Adri.SmArtFish, (Zadarska županija), 2020., Voditelj: Vlado Frančić Analiza visine ugovorenih početnih koncesijskih naknada (stalni i promjenjivi dio) u vezi ugovora o koncesiji za luke posebne namjene-luke nautičkog turizma, (Urbanistički institut Hrvatske), 2020., Voditelj: Alen Jugović
 • Analiza razvoja nautičkog turizma (luke otvorene za javni promet s nautičkim vezovima) u općini Sveti Filip i Jakov, (Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima), 2020., Voditelj: Alen Jugović
 • Studija opravdanosti davanja koncesije za gospodarsko korištenje dijela lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja, luke Jadranovo, (Županijska lučka uprava Crikvenica), 2020., Voditelj: Alen Jugović
 • Mišljenje o smještaju marine za nautički turizam u luci Sušak, (GITONE d.o.o. Rijeka), 2020., Voditelj: Lovro Maglić Kategorizacija luka i pojedinih dijelova luke u zone, te analiza trenutnog stanja s prijedlogom visine lučkih pristojbi za luke pod upravljanjem ŽLU Zadar”, (ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR), 2020., Voditelj: Alen Jugović
 • Usluga izrade Priručnika i Predloška studije gospodarske opravdanosti, (Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima), 2020., Voditelj: Alen Jugović
 • Innova Mare, (Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju), 2020., Voditelj: Edvard Tijan
 • Mjere maritimne sigurnosti pri prihvatu brodova za prijevoz kontejnera duljine 367m I 400m na kontejnerskom terminal Brajdica nakon produbljenja obale-maritimna studija, (RIJEKA PROJEKT d.o.o.), 2020., Voditelj: Robert Mohović
 • Analiza elemenata maritimne sigurnosti pri prihvatu brodova u luci Šibenik za zahvat izgradnje spojnih obala u području obala Dobrika-Rogač-elaborat, (HYDROEXPERT d.o.o. Zagreb), 2020., Voditelj: Robert Mohović
 • Revizija I verifikacija prognoze prometa iz Studije opravdanosti izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge Divača-Koper I pripadajućih podloga, (AESTUS d.o.o. Rijeka), 2020., Voditelj: Neven Grubišić
 • Usluga izrade maritimne studije: Studijom će se obuhvatiti izrada maritmnih studija uplovljavanja i boravka brodova u putničkoj, ribarskoj i teretnoj luci Gaženica te gradskoj luci Zada, a sve u nadležnosti Lučke uprave Zadar; integriranjem postojećih maritimnih studija te izradom novih maritimnih uvjeta za vezove i lučka područja za koja ne postoji izrađena maritimna studija, (Lučka uprava Zadar), 2020., Voditelj: Vlado Frančić
 • Dopuna maritimne studije LNG FSRU Krk, (POMGRAD Inženjering d.o.o.), 2020., Voditelj: Damir Zec
 • Nacrt strategije održivog razvitka društva "Jadrolinija" Rijeka, (JADROLINIJA, društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta), 2020., Voditelj: Lovro Maglić
 • Dopuna studije - Izbor priveznog mjesta broda GALEB", (Lučka uprava Rijeka), 2020., Voditelj: Damir Zec
 • Izrada dijela studije opravdanosti koncesije ekonom-finan analize studije i to za korištenje luke posebne namjene sportska luka Opatija, (Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze), 2020., Voditelj: Alen Jugović
 • Evaluacija strategije upravljanja kadrovima, (JADROLINIJA, društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta), 2020., Voditelj: Alen Jugović Kalendar morskih mijena za 2020., (ŽLU Mali Lošinj i Cres, Primorsko-goranska županija, Lantina d.o.o.), 2020., Voditelj: David Brčić

STRUČNI PROJEKTI 2019.

 • Investicijska studija za projekt „Nova Postira“ s uključenom analizom tržišta eksternog okruženja i brodske linije 807, (Jadrolinija d.o.o.), 2019., Voditelj: Alen Jugović
 • Poslovni plan Lučke uprave Rabac, (Županijska lučka uprava Rabac), 2019., Voditelj: Alen Jugović
 • Kategorizacija luka i pojedinih dijelova luke u zone te analiza trenutnog stanja s prijedlogom visine lučkih pristojbi za luke na području pod jurisdikcijom LU Rabac, (Županijska lučka uprava Rabac), 2019., Voditelj: Alen Jugović
 • Maritimna studija za projekt „Sanacija i produženje postojećeg pristana u luci Unije – II faza“, (Županijska lučka uprava Mali Lošinj), 2019., Voditelj: Lovro Maglić
 • Studija opravdanosti za potrebe uspostavljanja linije Baška-Lopar“, (Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze), 2019., Voditelji: Alen Jugović, Damir Zec
 • Natječajna dokumentacija za davanje koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja dijela luke Malinska „lukobran“ prema „Studiji gospodarske opravdanosti za davanje koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja dijela luke Malinska „lukobran“ koju je izradila tvrtka M&S Engineering, Izrada hodograma aktivnosti davanja koncesija zajedno sa izradom prateće dokumentacije, (Županijska lučka uprava Krk), 2019., Voditelj: Alen Jugović
 • Pravilnik o dodjeli komunalnih vezova i izradom liste prioriteta, (Županijska lučka uprava Rabac), 2019., Voditelj: Alen Jugović
 • Studija opravdanosti davanja koncesije za gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta na području luke Crikvenica, (Županijska lučka uprava Crikvenica), 2019., Voditelj: Alen Jugović
 • Studija opravdanosti davanja koncesije za gospodarsko korištnje ugostiteljskog objekata na području luke Selce-grad Crikvenica (ekonomsko-financijskog dijela) i natječajne dokumentacije za predmetnu koncesiju, (Ox d.o.o), 2019., Voditelj: Alen Jugović
 • Maritimna studija u luci Krk, (Županijska lučka uprava Krk), 2019., Voditelj: Robert Mohović
 • Studija opravdanosti davanja koncesije za pružanje opskrbe plovila strujom i vodom u lukama Olib, Sali i Molat, (Županijska lučka uprava Zadar), 2019., Voditelj: Alen Jugović
 • Pravilnik o tarifama u ŽLU Rabac, (Županijska lučka uprava Rabac), 2019., Voditelj: Alen Jugović
 • Kategorizacija luka i pojedinih dijelova luke u zone te analiza trenutnog stanja s prijedlogom visine lučkih pristojbi za luke pod upravljanjem ŽLU Rab, (Županijska lučka uprava Rab), 2019., Voditelj: Alen Jugović
 • Studija opravdanosti davanja koncesije za luku nautičkog turizma – Marina Velopin, (Adriatic Croatia International Club d.d.), 2019., Voditelj: Alen Jugović
 • Mjere maritimne sigurnosti na kontejnerskom terminalu na Zagrebačkoj obali pri prihvatu brodova za prijevoz kontejnera duljine 400 m, (Lučka uprava Rijeka), 2019., Voditelj: Robert Mohović
 • Studija opravdanosti davanja koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra (plaža Vrh Omorika i plaža Balustrada Crikvenica), (Primorsko-goranska županija), 2019., Voditelj: Alen Jugović
 • Studija gospodarske opravdanosti za potrebe uspostavljanja pomorske putničke linije Mali Lošinj – Rab, (Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze), 2019., Voditelji: Alen Jugović i Damir Zec
 • Studija tehničkog opisa, tehničkog snimanja i izrade nacrta malih barki koje se obnavljaju u projektu Arca Adriatica, Grupa 1. – Tehnički opis broj 08/02-19/15-1, (Primorsko-goranska županija), 2019., Voditelj: Robert Mohović
 • Usluge savjetovanja i nadzora obnove malih barki u projektu Arca Adriatica broj 08/02-19/13, (Primorsko-goranska županija), 2019., Voditelj: Robert Mohović Prijedlog idejnog rješenja nadogradnje tankerske luke Gaženica, (CRODUX derivati d.o.o.), 2019., Voditelj: Vlado Frančić
 • Usluge istraživanja elemenata pomorske baštine sukladno Projektnom zadatku u projektu Arca Adriatica, (Primorsko-goranska županija), 2019., Voditelj: Robert Mohović
 • Izrada analize stanja i mogućnosti izvođenja remontnih radova na brodovima „Jadrolinije“, (Jadrolinija d.o.o.), 2019., Voditelj: Alen Jugović
 • Usluge savjetovanja i izrade studije „Kategorizacija luka i pojedinih dijelova luke u zone te analiza trenutnog stanja s prijedlogom visine lučkih pristojbi za luke pod upravljanjem Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička draga, (Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička Draga), 2019., Voditelji: Alen Jugović
 • Maritimni elaborat za privez novog pontona i brodova na terminalu za prekrcaj kamene građe – Bršica, s analizom i prijedlogom tarifa za tegljenje, (Lučka uprava Rijeka), 2019., Voditelj: Igor Rudan
 • Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Istočna Hrvatska, (Um i Um d.o.o.), 2019., Voditelj: Livia Maglić
 • „Tehnical assistance in implementation of functions of the body in the system of management and control of EU funds“ ;„Modernization of urban railway infrastructure in the city of Osijek“, (Ernst & Young savjetovanje d.o.o.), 2019., Voditelj: Borna Debelić
 • Kalendar morskih mijena za 2020., (ŽLU Mali Lošinj, Cres, Primorsko-goranska županija, Brodogradilište Lošinjska plovidba, Jadrolinija, Lantina-Burza nautike), 2019., Voditelj: David Brčić

STRUČNI PROJEKTI 2018.

 • Usluga radi provođenja projekta izrade Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran, (Um i Um d.o.o.), 2018., Voditelj: Neven Grubišić
 • Tehnička pomoć u dizajnu i implementaciji „Port Community System“ za projekt pod nazivom „Unapređenje infrastrukture luke Rijeka – Port Community“, (Lučka uprava Rijeka), 2018., Voditelj: Edvard Tijan
 • Mjere maritimne sigurnosti tijekom manevriranja i boravka ro-ro putničkih brodova u luci Mišnjak nakon rekonstrukcije, (ŽLU Rab), 2018., Voditelj: Robert Mohović
 • Izrada poslovnog plana radi pokretanja postupka davanja koncesije: Brodogradilište Krk, na području grada Krka, (Brodogradilište Krk d.o.o.), 2018., Voditelj: Alen Jugović
 • Studija buduće upotrebe prostora Petrolejske luke Mlaka, (Lučka uprava Rijeka), 2018., Voditelj: Alen Jugović
 • Studija opravdanosti davanja koncesije na pomorskom dobru dio k.č. 4035/1 k..o. Krk koja je pod jurisdikcijom Lučke uprave Krk, a u svezi gospodarskog korištenja pomorskog dobra za potrebe ugostiteljsko-turističkih djelatnosti, (Krčke Vile d.o.o.), 2018., Voditelj: Alen Jugović
 • Dopuna maritimne studije – rekonstrukcija luke Baška, (Županijska lučka uprava Krk), 2018., Voditelj: Vlado Frančić
 • Izrada poslovnog plana, pisma inicijative i studije gospodarske opravdanosti za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i adaptacije objekta i plaže Tunera u Jadranovu, grad Crikvenica, (Clotilda d.o.o.), 2018., Voditelj: Alen Jugović
 • Izrada natječajne dokumentacije za potrebe davanja koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra radi obavljanja ugostiteljskih djelatnosti na području lučkog područja luke Omišalj – Pesja, (ŽLU Krk), 2018., Voditelj: Alen Jugović
 • Mjere maritimne sigurnosti u luci San Pelagio – Rovinj (Valdibora), (Lučka uprava Rovinj), 2018., Voditelj: Robert Mohović
 • Studija opravdanosti davanja koncesije za korištenje pomorskog dobra radi obavljanja lučkih i ostalih gospodarskih djelatnosti na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Sv. Filip i Jakov, (ŽLU Zadar), 2018., Voditelj: Alen Jugović
 • Studija opravdanosti davanja koncesije za korištenje pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti opskrbe brodova, automobila, kamiona, jahti i brodica gorivom u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Zaglav, (ŽLU Zadar), 2018., Voditelj: Alen Jugović
 • Studija opravdanosti davanja koncesije radi obavljanja gospodarske djelatnosti opskrbe luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Ist, uvala Kosirača, (ŽLU Zadar), 2018., Voditelj: Alen Jugović
 • Subcontracting agreement for services related to contract „Services of strategic monitoring and Technical assistance related to the implementation of Operational programme Competitiveness and Cohesion“ for Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure, (ERNST & YOUNG Savjetovanje d.o.o.), 2018., Voditelj: Borna Debelić
 • Studija gospodarske opravdanosti davanja koncesije za lučke i ostale gospodarske djelatnosti u nautičkom turizmu na dijelu područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Osor, na području grada Malog Lošinja, (Blue Marlin d.o.o.), 2018., Voditelj: Alen Jugović
 • Studija opravdanosti za potrebe koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kaštel, grad Crikvenica, (Jadran d.d.), 2018., Voditelj: Alen Jugović
 • Nadzor nad radovima obnove lošinjskog logera Nerezinac, (Loger d.o.o., Nerezine (Grad Mali Lošinj)), 2018., Voditelj: Robert Mohović
 • Maritimna sigurnost brodova za prijevoz kontejnera na Kostrenskom pristaništu – dodatak maritimnoj studiji, (Lučka uprava Rijeka), 2018., Voditelj: Robert Mohović
 • Maritimna studija – Prihvat LPG brodova u Petrolejskoj luci Mlaka, (Energo d.d.), 2018., Voditelj: Damir Zec
 • Dopuna maritimne studije – Mjere maritimne sigurnosti tijekom manevriranja i boravka brodova u luci Sršćica, (Jadroagent d.d.), 2018., Voditelj: Vlado Frančić
 • Nacionalni plan obalnog linijskog putničkog prometa, (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture), 2018., Voditelj: Damir Zec
 • Mjere maritimne sigurnosti pri prihvatu brodova za prijevoz kontejnera duljine 400 m na Kostrenskom pristaništu jug, (Jadranska vrata d.d.), 2018., Voditelj: Robert Mohović
 • Mjere maritimne sigurnosti u luci Rab – maritimna studija, (Županijska lučka uprava Rab), 2018., Voditelj: Robert Mohović
 • Blue enhancement action for technology, (Sveučilište u Rijeci), 2018., Voditelj: Edvard Tijan
 • Studija opravdanosti davanja koncesije - ekonomsko-financijska analiza – plaže u Njivicama, plaže Kovačine u Cresu te Češku plažu u Selcima, (Primorsko-goranska županija), 2018., Voditelj: Alen Jugović
 • Sustav ispitivanja za stjecanje svjedodžbi i uvjerenja o osposobljenosti sukladno međunarodnim standardima, pomorskim propisima i propisima unutarnje plovidbe, (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture), 2018., Voditelj: Damir Zec
 • Studija gospodarske opravdanosti za putničku liniju Baška-Lopar u obalnom linijskom pomorskom putničkom prometu, (Županijska lučka uprava Krk), 2018., Voditelj: Alen Jugović
 • Izmjena i dopuna studije opravdanosti davanja koncesije za gospodarsko korištenje luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Črni mul, (Županijska lučka uprava Crikvenica), 2018., Voditelj: Alen Jugović
 • Maritimna studija – dogradnja pristana i rampe za ro-ro putnički brod u luci Susak – faza 3. i 4., (ŽLU Mali Lošinj), 2018., Voditelj: Lovro Maglić
 • Maritimna studija – Dogradnja pristana u LOJP Mrtvaška, (ŽLU Mali Lošinj), 2018., Voditelj: Lovro Maglić
 • Potrošnja i aktivnosti putnika i članova posade u kruzing destinaciji Rijeka te efekti potrošnje na destinaciju, (Lučka uprava Rijeka), 2018., Voditelj: Alen Jugović

STRUČNI PROJEKTI 2017.

 • Prikupljanje podataka o prometnim tokovima za projekt SULPITER, (Grad Rijeka, Odjel za poduzetništvo), 2017., Voditelj: Siniša Vilke Mjere maritimne sigurnosti u luci Klenovica , (ŽLU Novi Vinodolski), 2017., Voditelj: Robert Mohović
 • Pravilnik o redu u luci posebne namjene – industrijska luka Bakar i Sršćica, (INA industrija nafte d.d.), 2017., Voditelj: Biserka Rukavina
 • Studija opravdanosti davanja koncesije luke otvorene za javni promet lokalnog značaja – luke Črni Molo u Crikvenici, rekonstrukcija i dogradnja, (ŽLU Crikvenica), 2017., Voditelj: Alen Jugović
 • Izrada poslovnog plana i studije gospodarske opravdanosti davanja koncesije na nizu plaža koje se nalaze na potezu između Vele plaže prema luci otvorenoj za javni promet u Baški, (Wind Water Sports j.d.o.o.), 2017., Voditelj: Alen Jugović
 • Studija gospodarske opravdanosti za davanje koncesije za upravljanje dijelom zgrade terminala u luci Gaženica, (Lučka uprava Zadar), 2017., Voditelj: Borna Debelić
 • Studija gospodarske opravdanosti za davanje koncesije na području pod jurisdikcijom ŽLU Krk u Njivicama (mol ispred hotela Miramare), (OTO-Nautika d.o.o.), 2017., Voditelj: Alen Jugović
 • Brojenje prometa na željezničko-cestovnim i pješačkim pružnim prijelazima u razini (dionica Škrljevo – Jurdani), (Institut IGH d.d., Zagreb), 2017., Voditelj: Hrvoje Baričević
 • Kategorizacija luka i pojedinih dijelova luke u zone te analiza trenutnog stanja s prijedlogom visine lučkih pristojbi na području pod jurisdikcijom LU Rovinj, (LU Rovinj), 2017., Voditelj: Alen Jugović
 • Mjere maritimne sigurnosti na operativnoj obali pristaništa NP „Krka“ u Skradinu – novelacija maritimne studije, (NP „Krka“ javna ustanova „Nacionalni park Krka“), 2017., Voditelj: Robert Mohović
 • Usluga savjetovanja i nadzora obnove barki/broda u sklopu projekta Mala barka 2 – Očuvanje pomorske baštine Sjevernog Jadrana , (Primorsko-goranska županija), 2017., Voditelj: Robert Mohović
 • Studija opravdanosti davanja koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti dizanja i spuštanja plovila na području luke otvorene za javni promet lokalnog značaja, luka Selce, grad Crikvenica, (ŽLU Crikvenica), 2017., Voditelj: Alen Jugović
 • Mjere maritimne sigurnosti u luci Dajla – Belveder, (Lučka uprava Umag-Novigrad), 2017., Voditelj: Robert Mohović
 • Istraživanje i podizanje svijesti o prevenciji zaštite okoliša RH i Crne Gore – CORE, (Hrvatski hidrografski institut, Split), 2017., Voditelj: Loris Rak
 • Studija opravdanosti davanja koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra radi obavljanja lučkih djelatnosti priveza i odveza brodova, jahti i brodica s pravom na izgradnju i gospodarsko korištenje objekata lučke podgradnje na dijelu lučkog područja LOJP lokalnog značaja Pakoštane, (ŽLU Zadar), 2017., Voditelj: Alen Jugović
 • Nacionalni plan razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa, (Ministarstvo, mora, prometa i infrastrukture), 2017., Voditelj: Alen Jugović
 • Revizija maritimne studije i pružanje konzultantskih usluga za LNG terminal Krk i Ship Collision Study, (Ekonerg d.o.o.), 2017., Voditelj: Damir Zec
 • Studija gospodarske opravdanosti davanja koncesije za obavljanje djelatnosti opskrbe brodova gorivom na lučkom području ŽLU Krk, (Lučka uprava Krk), 2017., Voditelj: Alen Jugović
 • Studija gospodarske opravdanosti davanja koncesije za pružanje usluga dizanja i spuštanja plovila na dijelu lučkog područja luke Voz, na području pod jurisdikcijom ŽLU KRK, (Lučka uprava Krk), 2017., Voditelj: Alen Jugović
 • Studija izvodljivosti za projekt Studije izvodljivosti (Novi morski terminal u RNR), (INA – Industrija nafte d.d.), 2017., Voditelj: Alen Jugović
 • Neobvezujuća ponuda za izradu studija i analiza opravdanosti davanja koncesija na pomorskom dobru, (Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za turizam i pomorstvo), 2017., Voditelj: Alen Jugović
 • Neobvezujuća ponuda za izradu studija gospodarske opravdanosti za međužupanijsku liniju Karlobag – Pag, (Ličko-senjska županija, Upravni odjel za gospodarstvo), 2017., Voditelj: Alen Jugović
 • Elaborat razvoja jedinstvenog sučelja za formalnosti u pomorskom prometu (NSW), (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture), 2017., Voditelj: Edvard Tijan
 • Maritimna studija za ribarsku luku Gaženica Zadar, (Lučka uprava Zadar), 2017., Voditelj: Vlado Frančić
 • Izrada kalendara morskih mijena za 2018., (Županijske lučke uprave Mali Lošinj, Cres, Jadrolinija, Lantina - Burza Nautike, Primorsko-goranska županija, Brodogradilište Mali Lošinj), 2017., Voditelj: David Brčić
 • Studija gospodarske opravdanosti za korištenje luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Luke Perčin – Jadranovo, (BSK Commerce d.o.o.), 2017., Voditelj: Alen Jugović
 • Izrada pisma inicijative i poslovnog plana u svezi predmeta i sadržaja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kačjak u Dramlju, grad Crikvenica, (Jadran d.d.), 2017., Voditelj: Alen Jugović
 • Mjere maritimne sigurnosti u luci Mošćenička Draga, (ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga), 2017., Voditelj: Robert Mohović
 • Mjere maritimne sigurnosti u luci Povile nakon nadogradnje, (Rijeka-projekt d.o.o.), 2017., Voditelj: Robert Mohović
 • Analiza studije opravdanosti davanja koncesije za obavljanje lučkih i ostalih gospodarskih djelatnosti na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja – luka Sv. Filip i Jakov, (ŽLU Zadar), 2017., Voditelj: Alen Jugović
 • Studija gospodarske opravdanosti davanja koncesije Marina Admiral Opatija, (PGŽ Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze), 2017., Voditelj: Alen Jugović
 • Studija tehničkih opisa i karakteristika tradicijskih barki u okviru projekta Mala barka 2 – Očuvanje pomorske baštine Sjevernog Jadrana, (Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog Primorja), 2017., Voditelj: Robert Mohović (Zajednica ponuditelja s Tehničkim fakultetom u Rijeci)
 • Studija – Nove lučke aktivnosti – smještaj broda Galeb na području luke Rijeka, (Lučka uprava Rijeka), 2017., Voditelj: Damir Zec
 • Odabir lokacije za LNG bunker luku na području riječkog zaljeva te izrada maritimne studije, (LNG Hrvatska - Trans LNG d.o.o.), 2017., Voditelj: Damir Zec
 • Savjetovanje u svezi izrade studije izvodljivosti za financiranje projekta – izgradnja trajektne luke Tkon, otok Pašman, (Medicom d.o.o., Rijeka), 2017., Voditelj: Alen Jugović
 • Savjetovanje u svezi izrade studije izvodljivosti za financiranje projekta – izgradnja nove obale podno Arene u Puli, (Medicom d.o.o., Rijeka), 2017., Voditelj: Alen Jugović
 • Savjetovanje u svezi izrade studije izvodljivosti za financiranje projekta – dogradnja luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luke Crikvenica, (Medicom d.o.o., Rijeka), 2017., Voditelj: Alen Jugović
 • Priprema i provedba neovisne prosudbe prema zahtjevima STCW Konvencije, (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture), 2017., Voditelj: Damir Zec Studija opravdanosti davanja koncesije za gospodarsko korištenje prostora na pomorskom dobru – dio lučkog područja luke Omišalj-Pesja (dio k.č. 4548, k.o. Omišalj-Njivice), (Turizam M-N j.d.o.o.), 2017., Voditelj: Alen Jugović

STRUČNI PROJEKTI 2016.

 • Maritimna studija luke Vrh Lima, (Lučka uprava Poreč), 2016., Voditelj: Robert Mohović
 • Studija izvodljivosti – analiza troškova i koristi za projekt nadogradnje i razvoja luke Mišnjak, (ŽLU Rab), 2016., Voditelj: Alen Jugović (Zajednica ponuditelja – Rijekaprojekt d.o.o.)
 • Maritimna studija – analiza i ocjena maritimne sigurnosti na sidrištu kod otočića Daksa, (Lučka uprava Dubrovnik), 2016., Voditelj: Damir Zec
 • Maritimna studija priveza tankera za prijevoz derivata na tankerski vez u luci Gaženica, (CRODUX Plin d.o.o.), 2016., Voditelj: Damir Zec
 • Studija gospodarske opravdanosti za koncesiju na pomorskom dobru za uređenje i gospodarsko korištenje plaže i terase, (Mali Raj d.o.o.), 2016., Voditelj: Alen Jugović
 • Mjere maritimne sigurnosti na sidrištu ILOVIK – Sv. Petar na otoku Iloviku, (Liburnia – Pomorska agencija d.o.o., Rijeka), 2016., Voditelj: Robert Mohović
 • Pravilnik o redu u luci i Plan prihvata i rukovanja otpadom – sidrišta Ilovik – Sv. Petar, (Liburnia – Pomorska agencija d.o.o., Rijeka), 2016., Voditelj: Robert Mohović
 • Studija kategorizacije luka otvorenih za javni promet pod nadležnošću Županijske lučke uprave Krk, (Lučka uprava Krk), 2016., Voditelj: Alen Jugović
 • Mjere maritimne sigurnosti na mjestima priveza i dokovima brodogradilišta „Viktor Lenac“ u uvali Martinšćica, („Viktor Lenac“ d.d.), 2016., Voditelj: Robert Mohović
 • Nacionalni plan razvoja luka otvorenih za javni promet županijskog značaja, (Planet – Consultancy Services, Athens, Greece), 2016., Voditelj: Alen Jugović
 • Analiza idejnih rješenja izgradnje komunalne luke u uvali Valdibora, (Lučka uprava Rovinj), 2016., Voditelj: Robert Mohović
 • Mjere maritimne sigurnosti na sidrištu u uvali Soline u Vinkuranskoj uvali s projektom sustava sidrenih blokova, (MDM d.o.o.), 2016., Voditelj: Robert Mohović
 • Savjetovanje u svezi izrade projekta: 8 studija gospodarske opravdanosti davanja koncesije na lučkom području luke Rovinj, (Mali Raj d.o.o.), 2016., Voditelj: Alen Jugović
 • PAES-P „Peer-Assisted Self-Evaluation Scheme–Philippine-2“, (IAMU – „International Association of Maritime Universities“), 2016., Voditelj: Damir Zec Izrada mišljenja i zaključaka za davanje koncesije za luku Voz – ŽLU Krk, (ŽLU Krk), 2016., Voditelj/suradnik: Alana Vukelić
 • Studija opravdanosti davanja koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra radi obavljanja lučkih djelatnosti priveza i odveza brodova, jahti i brodica s pravom na izgradnju i gospodarsko korištenje objekata lučke podgradnje, na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Pakoštane i uvala Dugovača, (Županijska lučka uprava Zadar), 2016., Voditelj: Alen Jugović
 • Studija gospodarske opravdanosti te pregled i provjera natječajne dokumentacije za koncesiju na pomorskom dobru u luci Pesja, (Pesja nautika d.o.o), 2016., Voditelj: Alen Jugović
 • Mjere maritimne sigurnosti pri prihvatu brodova za prijevoz rasutog tereta na pristanu za prekrcaj naftnog koksa u Urinju, (Pomgrad Inženjering d.o.o.), 2016., Voditelj: Robert Mohović
 • Maritimna studija priveza plovila na benzinsku pumpu u luci Gaženica, (CRODUX Derivati Dva d.o.o.), 2016., Voditelj: Vlado Frančić
 • Studija konsolidacije sustava obveznog javljanja brodova i uspostave zajedničkog Jadranskog VTS sustava – prometno plovidbena studija, (Republika Hrvatska, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture), 2016., Voditelj: Damir Zec
 • Maritimna studija te poglavlje Studije utjecaja na okoliš koja se odnose na pomorski promet i konzultantske usluge pri izradi Tehnološkog projekta – Terminal za naftne derivate i ukapljeni naftni plin u luci Ploče, (Rijekaprojekt d.o.o.), 2016., Voditelj: Robert Mohović
 • Sustav sidrenja i priveza plovila u četverovez u Južnoj luci Rovinj na obalama N i G, (Lučka uprava Rovinj), 2016., Voditelj: Robert Mohović
 • Program dopunske izobrazbe i osposobljavanja djelatnika uključenih u akcije traganja i spašavanja, (Republika Hrvatska, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture), 2016., Voditelj: Damir Zec
 • Izrada projektne i dozvolbene dokumentacije za izgradnju plutajućeg LNG terminala Krk i konzulting usluge za ishođenje potrebnih dozvola i suglasnosti, LNG Hrvatska (zajednica ponuditelja Tractabel Engineering S.A. , EKONERG d.o.o. i Inženjering za naftu i plin d.o.o.), 2016., Voditelj: Damir Zec
 • Studija revalorizacije kvantitativnih vrijednosti kriterija aplikacije „SPO Zakloništa“, (Republika Hrvatska, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture), 2016., Voditelj: Damir Zec
 • Izrada odluke pravnog mišljenja za davanje koncesije na području ŽLU Krk - Crno zlato d.o.o., (ŽLU Krk), 2016., Voditelj: Alana Vukelić
 • Mjere maritimne sigurnosti u ribarskoj luci Santa Marina – Tar – Vabriga, (Lučka uprava Rovinj), 2016., Voditelj: Robert Mohović
 • Studija opravdanosti davanja koncesije za dogradnju i rekonstrukciju luke otvorene za javni promet, luke Baška, (ŽLU Krk), 2016., Voditelj: Alen Jugović
 • Analiza elemenata mariitmne sigurnosti pri projektiranju zaštitnih građevina luke Brestova, (Lučka uprava Rabac), 2016., Voditelj: Robert Mohović
 • Izrada kalendara morskih mijena za 2017., (Županijske lučke uprave Mali Lošinj, Cres, Krk, Jadrolinija, Lantina - Burza Nautike, Primorsko-goranska županija, Brodogradilište Mali Lošinj), 2016., Voditelji: David Brčić


ČLANSTVO FAKULTETA U MEĐUNARODNIM UDRUŽENJIMA

RIN - Royal Institute of Navigation, London, UK (http://www.rin.org.uk/)

IAMU - International Association of Maritime Universities, Tokyo, Japan (http://www.iamu-edu.org/)

GOBTC - Global on-bord Training Center, Istanbul, Turkey

STAMI - Stena Association of Maritime Institutes, Glasgow, UK

IAMI - International Association of Maritime Institutions (http://www.iami.info/index.php)