Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 


 Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  KONTAKT


Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet

Poslijediplomski sveučilišni studij "Pomorstvo"

Studentska 2

51000 Rijeka

tel.: +385 51 338 411

fax.: +385 51 336 755

e-mail: doktorski@pfri.uniri.hr

 

Voditelj poslijediplomskog studija:

doc. dr. sc. David Brčić

e-mail: david.brcic@pfri.uniri.hr

 

Tajnica poslijediplomskog studija:

izv. prof. dr. sc. Biserka Rukavina

e-mail: biserka.rukavina@pfri.uniri.hr

 

Administratorica poslijediplomskog studija:

Željka Vidmar, dipl. oec.

e-mail: zeljka.vidmar@pfri.uniri.hr