Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 


 Početna

 Kontakt

 Studomat

 English

  CENTAR ZA MEĐUNARODNE PROJEKTE (CeMP) SVEUČILIŠTA U RIJECI, POMORSKOG FAKULTETA U RIJECI

NOVOSTI
OPIS CENTRA
MISIJA CENTRA
CILJEVI CENTRA
AKTIVNOSTI CENTRA
KONTAKT
PROJEKTI
ARHIVA

Centar za međunarodne projekte je organizacijska jedinica Pomorskog fakulteta koja ima za cilj jačanje akumulacijskog kapaciteta fakulteta u odnosu na međunarodne projekte i korištenje programa za istraživanje i razvoj Europske unije.

OPIS CENTRA

Centar za međunarodne projekte osigurava savjetodavnu i administrativnu pomoć tj. pruža pomoć i podršku u pripremi i provedbi međunarodnih projekata, osigurava primjerenu razinu praćenja programa financiranja projekata, pruža informacije o mogućnostima projektnih prijava, vodi registar projekata te prati status prijavljenih projekata.

MISIJA CENTRA

Misija Centra za međunarodne projekte je osigurati stabilno i ishodišno mjesto na kojem se na prikladan način prati što se prijavljuje, prati procedura prijave te se znanstvenom osoblju pruža rasterećenje administrativnih aktivnosti.

CILJEVI CENTRA

Centar za međunarodne projekte ima za osnovni cilj osigurati institucionalnu podršku prilikom prijave i provedbe projekta, koordinirati svim ustrojbenim jedinicama fakulteta kako bi osigurao visoku kvalitetu prijavljenih projekata te na taj način podignuo kapacitet znanstvenoistraživačke i nastavne djelatnosti.

Iz toga proizlaze dodatni ciljevi:

 • praćenje relevantnih programa u okviru kojih je moguće prijaviti projekte povezivanja studenata sa poslodavcima radi lakšeg pronalaska posla i razvoja karijere;
 • objavljivanje pregleda dostupnih programa, objavljenih natječaja i najava za naredno vremensko razdoblje;
 • savjetovanje nastavnika i suradnika o usklađenosti projektne ideje s programom;
 • vođenje registra projekata;
 • izvješćivanje o statusima projekata;
 • praćenje i evidencija tijeka povrata financijskih sredstava;
 • koordiniranje s računovodstvom prilikom izrade računovodstvenih evidencija (konto kartice);
 • koordiniranje s Centrom za EU projekte Sveučilišta u Rijeci;
 • sudjelovanje na informativnim radionicama u svezi pripreme projekata;
 • ažuriranje podataka na web stranici fakulteta te na međunarodnim bazama projekata.

AKTIVNOSTI CENTRA

 • Savjetovanje prilikom pripreme projektnog prijedloga uključujući i savjetovanje vezano uz izradu projektne dokumentacije: razumijevanje strukture prijavnog obrasca, razumijevanje veza s ciljevima programa, razumijevanje prihvatljivosti troškova i sl.
 • Savjetovanje s obzirom na prihvatljivost projektne teme u odnosu na ciljeve programa.
 • Pružanje stručne podrške u traženju odgovarajućih partnera radi zajedničke prijave projekta.
 • Prikupljanje dokumentacije i referentnih lista fakulteta potrebnih za projektnu prijavu te dostava prijavitelju (deklaracijski obrazac, deklaracija o državnim potporama, deklaracija o PDV-u, pismo namjere i sl.).
 • Potpora u pripremanju ugovora o financiranju i partnerskih ugovora.
 • Izrada izvještaja o provođenju projekta sa svim popratnim aktivnostima.
 • Generiranje izvještaja i unos podataka putem elektroničke/web platforme sukladno pravilima programa.
 • Čuvanje i osiguravanje dostupnosti izvještaja i ostale dokumentacije.
 • Prezentiranje fakulteta i rezultata Centra za međunarodne projekte kako znanstvenoj zajednici tako i svim zainteresiranim budućim studentima, poslodavcima te široj društvenoj zajednici.

Kontakt


Voditelj Centra za međunarodne projekte: Ivan Dovadžija, mag. oec., e-mail: ivan.dovadzija@pfri.uniri.hr

Stručni suradnik na projektima: Manuela Gabrić, mag.oec., e-mail: manuela.gabric@pfri.uniri.hr

Stručni suradnik na projektima: Borana Vlastelić, mag. ing. traff., e-mail: borana.vlastelic@pfri.uniri.hr


Projekti: https://www.pfri.uniri.hr/web/hr/projekti.php

Arhiva: https://www.pfri.uniri.hr/web/hr/arhiv_projekata.php